Edgar Cayce over Atlantis – Deel 2

Edgar Cayce over Atlantis – Deel 2

De Tweede Grote Verwoesting: 50.000-10.500 V. CHR.

Het Grote Atlantis werd zwaar beschadigd, maar niet vernietigd door de arrogantie van de macht die de zonen van Belial tentoonspreidden. Het grootste deel van het oorspronkelijke continent bleef over, hoewel het nu verdeeld was in vijf kleinere eilanden, waarvan het grootste het eiland Poseidia was. Hier bleven de zonen van de wet van één standvastig in hun geloof in God en hun missie om de mensheid te dienen. De Zonen van de Wet van Eén bleven technologieën ontwikkelen voor de verbetering van de mensheid, wat duidelijk de rampzalige mislukking van de kinderen van Belial bewees.

“In Atlantisch land in die perioden van grotere expansie in wegen, middelen en manieren om meer gemakken toe te passen op de mensen van het land – vervoermiddelen, het vliegtuig, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, maar als luchtschepen, want zij zeilden niet alleen in. de lucht maar ook in andere elementen. ”

Deze technologische vooruitgang stelde de Zonen van de Wet van Eén in staat schepen te ontwikkelen waarmee zij door de lucht, over land en onder water konden reizen, net zoals wij dat tegenwoordig hebben. Bovendien hadden zij ook vormen van draadloze communicatie ontwikkeld, net zoals wij die vandaag de dag hebben ontwikkeld:

In de stad Peos in Atlantis – bij mensen die inzicht kregen in de toepassing van de nachtzijde van het leven of negatieve invloeden in de sferen van de aarde, van hen die een groot begrip gaven van de wijze van geluid, stem en beeld en dergelijke voor mensen uit die periode…. In Poseidia verbleef de entiteit bij hen die belast waren met de opslag van de motiverende krachten van de grote kristallen die de lichten, de vormen van de activiteiten, verdichtten om de schepen in de zee en in de lucht en in de gemakken van de schepen. leiden. lichaam als televisie en opname stem. ‘

Het technologisch niveau van Atlantis was geavanceerder zelfs na de aanvankelijke vernietiging dan het nu is. Atlantis had veel van dezelfde technische vooruitgang die wij hebben, met inbegrip van televisie en radio, hoewel het verder ontwikkeld was. Televisie was een 3D-projectie en zij beschikten ongetwijfeld over een vorm van ‘internet’, dat ook een soort 3D-projectie was. Hun vermogen om te reizen was zeer geavanceerd, met inbegrip van snelle vormen van reizen door de lucht, over land en over zee. Atlantis was op zijn hoogtepunt technologisch zeer geavanceerd.

Toch begonnen zich lijnen te vormen tussen de Ariërs en de Poseidonen. Voor de tweede splitsing was Atlantis harmonieus en verenigd geweest, maar na de splitsing in eilanden groeiden ze uit elkaar. De Ariërs waren het industriële en agrarische centrum, en zij verloren de plaats van spirituele waarden, die diep geworteld raakten in 3D. Een elite klasse ontstond en zij zochten geld, macht en controle. Poseida was meer spiritueel en bleef trouw aan de leringen en harmonieën van hoge waarde.

“De Atlantiërs (van de Ariërs) werden decadent of desintegreerden als gevolg van de geschillen tussen de Kinderen van de Wet van Een (Poseida) en de Zonen van Belial (Ary).”

Het niveau van de technologie waarover de bevoorrechte bovenlaag in die tijd beschikte was indrukwekkend, en blijkbaar was de technologie lange tijd beschikbaar, gezien het feit dat de periode voor de eerste en tweede vernietiging van Atlantis ongeveer 40.000 jaar duurde, volgens Cayce’s tijdlijn. Maar net als vandaag de dag vindt technologie steevast zijn weg naar militair gebruik, en de Ariërs, of “zonen van Belial,” kwamen onder een aristocratisch leiderschap dat hebzuchtig was naar macht en overheersing.

De kristallen

Cayce verwees in zijn visioenen vaak naar krachtige “kristallen” waardoor enorme energieën werden aangewend. De kristallen werden oorspronkelijk onderhouden door de ingewijden van de Heilige Wetenschapper-Priesters van de Wet van Een. Dit waren de lange wezens van Poseida, gemiddeld 10 tot 12 voet hoog. De wetenschapper-priester (Atla-Ra) waren ingewijden en bewaarden de kristallen voor weldadige doeleinden. Maar toen de Arische industrie meer macht kreeg, werden de Poseidonen misleid door slinkse politieke manoeuvres, en de Ariërs namen na verloop van tijd de kristallen over.

De Ariërs begonnen het “machtige kristal” voor militaire doeleinden te gebruiken.

“In het Atlantische land ten tijde van de ontwikkeling van elektrische krachten in verband met het vervoer van schepen van plaats naar plaats, fotografie op afstand, het lezen van inscripties door muren heen, zelfs op afstand, het overwinnen van de zwaartekracht zelf, het prepareren van het kristal, het. verschrikkelijke machtige kristal veel van dit bracht vernietiging…. Voor de tweede vernietiging toen de eilanden werden verdeeld, toen de verleidingen begonnen in activiteiten van Zonen van Belial en Kinderen van de Wet van Een. Entiteit onder hen die de boodschappen interpreteerden die werden ontvangen via de kristallen en de vuren die de eeuwige vuren zouden zijn die de eeuwige vuren van de natuur zijn. ‘

Het Machtige & Verschrikkelijke Kristal

De entiteit waarvoor Cayce deze informatie ontving tijdens het lezen was ooit een van Belial’s zonen, die de kristaltechnologie weer begon te gebruiken voor offensieve doeleinden. Net als onze moderne satellieten konden deze technieken over grote afstanden zien, zelfs door massieve barrières heen, en konden ze zelfs energie over grote afstanden afleveren, voor constructieve of destructieve doeleinden. De gehele machtsstructuur van de Atlantiërs was kennelijk gebaseerd op één of meer van deze gigantische “kristallen”, die de Atlantiërs de vuursteen of “Tuaoi” steen noemden.

Over de vuursteen – de activiteiten van de entiteit maakten toen toepassingen die betrekking hadden op zowel de constructieve als de destructieve krachten van die periode. Het zou goed zijn als hier enige beschrijving wordt gegeven, zodat het beter kan worden begrepen…. De vuursteen was gehuisvest] in het midden van een gebouw dat vandaag de dag bekleed zou zijn met niet-geleidende steen…. Het gebouw boven de steen was ovaal; of een koepel waarin … een gedeelte kon worden teruggerold zodat de activiteit van de sterren – de concentratie van energieën die uitgaan van lichamen die zelf in brand staan, samen met elementen die wel en die niet in de atmosfeer van de aarde voorkomen.

De oude Atlantiërs hadden niet alleen vliegtuigen, land- en zeeschepen, maar ook het vermogen om met dat schip te communiceren via televisie en radio, maar zij hadden zelfs het vermogen om energie over te dragen via de lucht naar de motoren van dit schip. dragen via deze kristallen “vuurstenen”. Net als Nicola Tesla duizenden jaren later zou (her)uitvinden, konden de Atlantiërs energie door de lucht zenden zonder gebruik te maken van draden. Maar de zonen van Belial begonnen deze geavanceerde technologie te gebruiken voor destructieve doeleinden:

In het Atlantische land werden in die perioden, waarin bepaald werd of de wetten van de kinderen van Eén of van de zonen van Belial zouden worden toegepast om destructieve kanalen te veranderen, de invloeden van oneindige kracht verkregen uit de elementen zowel als uit de thans zo genoemde geestelijke of bovennatuurlijke krachten. Entiteit aarzelde tussen keuzes, en toen de vernietiging tot stand kwam door het gebruik van die stralen die werden toegepast voor nuttige krachten, paste Entiteit het vermogen verkeerd toe. ”

Eerste Exodus naar Egypte en Og

Opnieuw stonden de kinderen van Belial op het punt Atlantis te vernietigen en de Zonen van de Wet van Een besloten dat het eindelijk tijd was Atlantis te verlaten voordat de onvermijdelijke vernietiging kwam.

“In Atlantisch land tijdens de exodus perioden als gevolg van voorspellende of voorbestellende activiteiten die vernietigende krachten teweeg brachten. Onder hen die niet alleen in Yucatan waren, maar ook in de Pyreneeën en het Egyptische land. ‘

Cayce’s visioenen spraken van uittocht naar een aantal plaatsen, met name Zuid- en Midden-Amerika, Spanje en Egypte, alsmede Noord-Amerika, in het gebied van Nevada en Colorado, dat in die tijd “Mayra” werd genoemd. (Let op de gelijkenis met Maya)

Niet lang nadat deze exodus begon, vond een andere grote vernietiging plaats, de tweede grote vernietiging van Atlantis, en de eilanden werden nog kleiner en meer verdeeld dan voorheen. Een groot deel van de wet van Eén, en een deel van Belial, was echter al begonnen met het bouwen van nieuwe huizen in de stabielere landen rond Atlantis, een koloniale periode die het laatste grote tijdperk van Atlantis zou markeren vóór haar definitieve ondergang.

Het 3e Tijdperk & Definitieve Vernietiging

Meer dan de helft van Cayce’s lezingen over Atlantis beslaan deze periode van de geschiedenis van Atlantis, een periode die zich uitstrekt van ongeveer 10.500-9500 v. Chr. Omvat, tegen welke tijd de uiteindelijke vernietiging van Atlantis en de Grote Zondvloed van Noach plaatsvonden. Cayce geloofde dat hij in deze periode een incarnatie had in de vorm van een Egyptische priester genaamd Ra-Ta, die bekend stond om zijn vermogen te communiceren met de Atlantiërs die het land Egypte binnenvielen na de uiteindelijke vernietiging van hun thuisland. En, zoals we zullen zien, gingen de strijdende partijen van de Zonen van de Wet van Een en de kinderen van Belial opnieuw door tijdens het Egyptische verblijf.

Duizend jaar of langer voor de definitieve vernietiging van Atlantis, die pas ergens tussen 10.500 en 9500 v. Chr. plaatsvond. Velen van de Wet van Een waren geëmigreerd uit Poseidia en de andere eilanden van Atlantis, waar zij zovele duizenden jaren hadden geleefd. Zij reisden naar vele plaatsen, waaronder Noord-Amerika, in het gedeelte dat nu het woestijnzuidwesten is, Centraal-Amerika in het Yucatan-gebied, Zuid-Amerika tot in het Peru-gebied, en Europa rond het Pyreneeën-gebied in Spanje en Frankrijk. Verreweg de meeste Atlantische vluchtelingen kwamen echter naar Noord-Afrika, vooral naar het gebied dat nu bekend staat als Egypte.

De uiteindelijke Egyptische Exodus

Het verblijf in Egypte was voor de Zonen van de Wet van Eén anders dan hun ervaringen in de strijd tegen de duistere machten op hun thuis-eiland Poseidia. Toen de laatste overblijfselen van Poseidia en de rest van de eilanden van Atlantis onder de golven begonnen te glijden als gevolg van de onophoudelijke oorlogsvoering van de kinderen van Belial, besloten meer en meer van de Zonen van de Wet van Eén dat zij de mensheid het beste konden dienen. en stabielere locaties rond de Aarde. Maar terwijl het geofysisch stabiel was, onderging het een sociaal-politieke aardbeving.

Edgar Evans Cayce verklaart de situatie in Egypte rond de tijd van haar uiteindelijke vernietiging: Tussen 10.000 en 11.000 v. Chr. viel een Karpatische stam Egypte binnen en veroverde het. Een van de leiders van deze stam was een priester genaamd Ra-Ta. Ra-Ta was Edgar Cayce (of Edgar Cayce was Ra-Ta, afhankelijk van je gezichtspunt). In Egypte trok de religieuze leer van Ra-Ta een grote aanhang. Er waren echter al politieke wrijvingen in Egypte en spanningen tussen de heersende klassen en de inheemse Egyptenaren. Ra-Ta raakte verstrikt in deze politieke intriges en na een inheemse opstand werd hij voor negen jaar verbannen naar wat nu Abessinië is.

Op het hoogtepunt van de verwarring begonnen vluchtelingen uit Atlantis in Egypte aan te komen. De Atlantiërs, die wetenschappelijk verder gevorderd waren dan de Egyptenaren, vonden weinig gemeen met de inwoners van Egypte en begonnen hun oude manier van leven op te bouwen. De leiders van de heersende klasse en de leiders van de inheemse opstand realiseerden zich spoedig dat deze binnenkomende Atlantiërs, met hun superieure wetenschappelijke kennis en radicaal verschillende sociale en religieuze opvattingen, een nieuwe bedreiging vormden. Er moest een leider worden gevonden rond wie het volk zich kon verzamelen, om de macht van de Atlantiërs om te zetten in constructieve kanalen. In een poging orde in de chaos te brengen, besloten de machthebbers de priester uit ballingschap terug te roepen.

Deze zet had succes, en met de medewerking van de heersers van Egypte, de priester, de Atlantiërs en de inboorlingen, leidde dit tot een periode van grote vooruitgang in de menselijke verhoudingen. De toenmalige beschaafde delen van de wereld maakten een periode door van morele, mentale, spirituele en fysieke ontwikkeling. Om deze sociaal-politieke omwenteling tot stand te brengen en de drie rassen naadloos in elkaar te laten overgaan, werden instellingen ontwikkeld om de beweging naar consolidatie te vergemakkelijken. “Gecombineerde ziekenhuis- en onderwijsinstellingen (de Tempel van het Offer en de Tempel van Schoonheid genoemd) werden opgericht en functioneerden waarschijnlijk als de psychiatrische vleugel van een modern ziekenhuis. Daar stroomden de massa’s naartoe voor mentale en fysiotherapie. ‘

Deze instellingen waren nodig om mensen zowel lichamelijk als psychisch te genezen. De Tempel van het Offer richtte zich op lichamelijke genezing, waaronder routine-genezingen, operaties, en zelfs wat lijkt op bestralingstherapie en chemotherapie, terwijl de Tempel van de Schoonheid zich richtte op psychologische genezing, functionerend als een combinatie psychiatrisch ziekenhuis / finishing school, en helpend bij het genezen van geestesziekten en het aanleren van correct sociaal gedrag.

Zij bereikten echter nog meer dan dit, zoals Edgar Evans Cayce (zoon van Edgar) uitlegt:

Blijkbaar hadden sommige mensen, die als bedienden of “dingen” of “automaten” werden geclassificeerd, naast een lage mentale ontwikkeling en/of gebrek aan moreel oordeel en zelfbeheersing, lichamelijke misvormingen die hen met de dierenwereld associeerden. Ze hadden misschien staarten, veren of schubben. Dit was een overblijfsel van de vroege projectie van zielen in materialiteit voor zelfzuchtige doeleinden, toen zowel gedrochten als schoonheidswezens werden geschapen … maar het kan ook het resultaat zijn van doelbewuste genetische manipulatie om een “slavenras voor hand- en spandiensten” te scheppen. Alle attributen van beschaving werden toegevoegd aan de nieuwe gemengde cultuur, inclusief sociale vaardigheden, onderwijs, een geschreven taal, een wetboek, elektrische stroom voor verlichting,

Maar zelfs toen de laatste overblijfselen van Atlantis onder de golven wegzonken, begonnen de zonen van Belial onder de Atlantiërs die naar Egypte waren geëmigreerd, opnieuw hun invloed uit te oefenen op de nieuw opgerichte instellingen van gezondheid en genezing, en perverteerden hun vermogen om de ‘dingen’ van de arbeid te ‘beheersen’. “In het Atlantische land toen groepen voor verschillende doeleinden naar andere landen werden gezonden, waaronder Egypte. Met de oprichting van de Tempel van het Offer entiteit over het gebruik van waarheden en leringen die deel uitmaakten van de Atlantische ervaring, werden deze gebruikt als suggesties voor elementen en medicijnen die werden gebruikt als kalmeringsmiddelen voor activiteiten in de Tempel van het Offer, of voor chirurgie, in het voorbereiden van individuen voor definitieve diensten door het verwijderen van die dingen die een ander aan het denken zouden zetten. ‘

Hoewel de formulering hier goedaardig lijkt, is de werkelijke betekenis van deze uitspraak dat de Egyptenaren werden gehersenspoeld om de Atlantische heerschappij te accepteren met dwangmatige psychotherapie in combinatie met drugs. Erger nog, van de proefpersonen die weigerden de nieuwe orde te aanvaarden, werden hun hersenen chirurgisch veranderd. Met andere woorden, ze werden gelobotomiseerd, hun vrije wil werd hen fysiek ontnomen. In hun verlangen naar orde verviel het Atlantische evenwicht tussen de zonen van de wet van één en de kinderen van Belial opnieuw in de richting van totalitarisme en, hoewel hun bedoelingen misschien nobel waren, begonnen zij andere rassen opnieuw als slaven te behandelen. Deze tendens werd meer en meer uitgesproken totdat zij mechanische middelen begonnen te ontwikkelen om grote menigten tegelijk in bedwang te houden,

Edgar Evans Cayce legt uit: “Met het gebruik van chemische hersencontroles kan het mogelijk zijn om het individu en de massa te controleren en dit discreet te doen en zonder de actieve medewerking van de slachtoffers … het volgende fragment klinkt alsof een soortgelijke techniek in Atlantis werd gebruikt: “[De entiteit was] een van degenen die hun vermogens moesten toepassen in verband met de verschillende omstandigheden die gecreëerd moesten worden om een volk ertoe te brengen zich te onderwerpen aan de invloeden die uitgeoefend zouden kunnen worden.” (Aanvullende gegevens in de lezing geven aan dat hiervoor elektrische en mechanische apparaten werden gebruikt). ”

Dus, terwijl hun thuis-eilanden Atlantis onder de golven zonken, probeerden de zonen van Belial nog steeds alle middelen te gebruiken die nodig waren om de wereld te veroveren en tot slaaf te maken. De onschuldig klinkende ‘elektrische en mechanische apparaten’ laten in werkelijkheid een uiterst sinistere agenda van Belial’s zonen zien: iedereen op Aarde veranderen in op afstand bestuurde slaven, zelfs vanaf de geboorte – een beetje zoals de MATRIX!

Edgar Evans Cayce, (zoon van Edgar) die in 1968 zijn commentaar op deze visioenen schreef, was heel overtuigend in zijn beoordeling van de sinistere implicaties in deze beweringen:

Op een dag zouden kleine radio’s in de hersenen de slavernij van hele naties mogelijk kunnen maken. Dergelijke apparatuur kan worden gebruikt om een kind uit te rusten met een omhulsel onder de hoofdhuid van waaruit elektroden zich uitstrekken naar geselecteerde gebieden van de hersenen. Later kunnen een miniatuur radio-ontvanger en antenne in het stopcontact worden gestoken. Schafer: “Vanaf dat moment kunnen de zintuiglijke waarnemingen en de spieractiviteit van het kind worden veranderd of volledig worden gecontroleerd door bio-elektrische signalen die worden uitgezonden door door de staat gecontroleerde zenders. De ‘eens mens’ zou de goedkoopste machine zijn om te maken en te bedienen. ‘

De Hall van Kronieken

Gelukkig hadden de Zonen van de Wet een vooruitziende blik om al hun archieven te verzamelen op verschillende plaatsen die zeer moeilijk te vernietigen waren. De bekendste van deze plaatsen is volgens Cayce Egypte:

“In het Atlantische land vóór de definitieve vernietiging – toen de priester van Egypte naar Poseidia kwam om de Wet van de Ene (of God) te begrijpen, konden gegevens naar Egypte worden teruggebracht…. De entiteit had de leiding over de gegevens die naar Egypte werden gebracht [en] was degene die PERSOONLIJK zorg droeg voor de gegevens die door de leiders van dat volk werden gebracht om veilig te worden bewaard in dat deel van de ervaring van de mens op aarde…. De entiteit hielp de priester bij het voorbereiden van de manier waarop de tempel van archieven werd gebouwd die net buiten dat raadsel ligt dat nog steeds het mysterie der mysteries is voor hen die willen weten wat de geesten waren van de oude zonen die de mens tot beest maakten – als onderdeel van het bewustzijn. ‘

Dit ‘mysterie der mysteriën’ is natuurlijk de sfinx die, zoals we hebben besproken, door velen wordt verondersteld de bewaker te zijn van een oude Hall van Kronieken zoals beschreven door Cayce. Deze records bevinden zich onder of nabij de Sfinx, tussen de Sfinx en de “Piramide van Kronieken”, zoals beschreven door Cayce:

“De entiteit was een van de eersten om de nog te ontdekken of te worden records van die activiteiten in het Atlantische land, en voor het behoud van de records die nog gevonden moeten worden van de kamers van de weg tussen de sfinx en de piramide van Kronieken. ‘

Cayce gelooft, in tegenstelling tot moderne archeologen, dat de piramiden rond 10.500 v. Chr. werden gebouwd om oude informatie over de geschiedenis van de mensheid, in het bijzonder over Atlantis, te herbergen. Zoals we hebben gezien, is de bouwdatum van de piramiden waarschijnlijk de conventionele datering van 2500 v. Chr., maar de bouw van de sfinx, gebaseerd op watererosie over de hele sfinx en de sfinxomheining, werd hoogstwaarschijnlijk gebouwd rond de tijd van de Atlantiërs, ca. 10.500 v. Chr. We zullen het echter nooit zeker weten totdat de oude Hal van Kronieken is geopend en de relevante informatie is ontcijferd.

Cayce geeft zelfs gedetailleerde instructies over wat de archieven zijn en waar de Hal van Kronieken te vinden is:

“Een verslag van Atlantis vanaf het begin van die perioden toen de Geest vorm kreeg of de omhulsels in dat land begonnen; en de ontwikkelingen van de volkeren tijdens hun verblijf; samen met het verslag van de eerste vernietiging en veranderingen die in het land hebben plaatsgevonden; met het verslag van het verblijf van de volkeren en hun gevarieerde activiteiten in andere landen, en een verslag van de bijeenkomsten van alle naties van landen, voor de activiteiten bij de vernietiging van Atlantis; en de bouw van de piramide van inwijding, samen met wie, wat en waar de opening van de registers zou zijn, zijn kopieën van het verzonken Atlantis. Want met de verandering moet het [Atlantis] weer herrijzen. In positie is dit – wanneer de zon opkomt uit het water – wanneer de lijn van schaduwen (of licht) valt tussen de benen van de sfinx; die later werd opgericht als een schildwacht of bewaker en die niet mag worden betreden vanuit de verbindingskamers van de rechterpoot van de sfinx totdat de tijd is vervuld voor de veranderingen om actief te zijn in deze sfeer van menselijke ervaring. Dan [is het] tussen de sfinx en de rivier. ‘

Conclusies

Cayce’s Atlantis is nogal raadselachtig en komt in veel opzichten overeen met zowel de Bijbel als Plato’s verslagen over de oude wereld. Cayce wordt beschouwd als de meest geloofwaardige hedendaagse helderziende en zijn lezingen zijn werkelijk meeslepend en consistent in hun details. Hoewel sceptici kunnen aanvoeren dat het mogelijk is dat Cayce gewoon een uitstekende verbeelding en een scherp geheugen had, waren sommige van de dingen die hij voorspelde, zoals televisie, lasers en atoomkracht, nog niet beschikbaar op het moment van zijn visioenen. Hoewel puristen zouden beweren dat een studie van Cayce in de context van de Bijbel slechts marginaal nuttig is, is sommige informatie die hij uit zijn inzichten heeft gehaald, zoals we hebben gezien, buitengewoon verhelderend geweest.

Bovendien, en interessanter, zei Cayce dat de geheime kamer niet opnieuw kon worden betreden tot een bepaald moment, “wanneer de tijd vervuld is,” en de Hal van Kronieken kon worden gevonden met hun kostbare lading van waarheid. En wanneer is die tijd? Wanneer Atlantis weer herrijst.

Het zou goed zijn als deze entiteit een van de drie fasen zou zoeken van de wegen en middelen waardoor die verslagen van de activiteiten van individuen werden bewaard – de ene in het Atlantische land dat zonk, dat zal verrijzen en in de plaats daarvan weer een andere zal verrijzen. van de kronieken die leiden van de sfinx in Gizeh naar de koorhal in het land Egypte, waar de tempel wordt overschaduwd. De derde in het land van de Maya’s. ‘

Intellectuele reuzen van menselijke oorsprong

Ik heb een uitgebreide vergelijkende analyse gemaakt van Cayce’s materiaal, de literatuur van Rudolph Steiner, de Rozenkruisers, de Vrijmetselaars, de Theosofen, Plato, evenals wereldwijde inheemse orale tradities, mythen en legenden. Wat naar voren kwam was even onverwacht als bizar.

Bijna alle bronnen beweren dat de Homo sapiens lang geleden op bovennatuurlijke wijze is ontstaan op het verloren continent Atlantis, dat ooit in de Atlantische Oceaan lag. Een continent dat reuzen en kleine mensen als deel van zijn bevolking had. Langlevende androgyne scheppergoden, soms beschreven als bezitters van zes vingers of tenen, zouden de mensheid hebben voortgebracht. Atlantis zou uiteindelijk vernietigd zijn door een grote overstroming zo’n 12.000 jaar geleden, en de overlevenden zouden de kunst van de beschaving naar Egypte, Amerika, en verschillende andere plaatsen hebben gebracht in de nasleep daarvan. Cayce onthult het volgende in lezing 364-11:

“Geef enkele details over de fysionomie, gewoonten, gebruiken en kostuums van het volk van Atlantis in de periode vlak voor de eerste vernietiging.” Deze namen vele maten aan van de gestalte van wat ze ook mochten zijn.

Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van het onderwijssysteem van de Steiner School noemde de dwerg tegen de GIANTS – want er waren GIANTS IN DE AARDE IN DIE DAGEN, mannen zo groot als (wat men tegenwoordig zou noemen) van tien tot twaalf voet van gestalte en goed geproportioneerd in het geheel. (1)

Rudolf Steiner had ook het volgende te zeggen over deze bewoners van Atlantis: “Alles wat in reuzen naar ‘reuzen’ verwijst, berust absoluut op kennis van de waarheid … [W] wij menen dat het vanuit geesteswetenschappelijk oogpunt absoluut juist is dat de reuzen dom zijn en de dwergen heel slim. (2) Geheime literatuur, mondelinge overleveringen, en religieuze documenten zoals de Bijbel verkondigen ook allemaal het bestaan van reuzen uit de oudheid.

Over Schepper Goden

Hoe intrigerend dit alles ook was, mijn onderzoekende geest bleef me terug trekken naar het mysterie van de androgyne scheppergoden – de eerste wezens, die beschouwd werden als de architecten van de mensheid, die in de oudheid geslachtloze androgyne vormen aannamen. Laten we ons wenden tot Edgar Cayce wetenschapper WH Church om ons te helpen begrijpen wat hiermee bedoeld wordt.

“In wat we een primitieve of pre-Atlantische fase zouden kunnen noemen, vóór de opkomst van zijn eerste machtige heersers, in de dagen van Poseidon en Atlas, of de verlichte heerschappij van Amilius, op wat het hoogste punt van de Atlantische Oceaan was. beschaving zou worden, was het nieuwe continent zwaar bezet. Het beloofde al dat het zou worden wat Cayce het “Eden van de Wereld” zou noemen, en de thuisbasis van een zeer ongewoon ras van androgyne zielwezens … In de Hindoe mythologie was het zaad van ons huidige menselijke ras zonen van God, die aan de wortel Het ras dat werd geassocieerd met het Atlantische tijdperk was uiteengevallen in semi-divine, androgyne wezens, zelf opgesloten in lichamen die fysiologisch waren veranderd en een menselijk uiterlijk hadden gekregen. In deze vorm begonnen zij zich vrouwen voor te stellen die inderdaad volledig menselijk waren en er goed uitzagen. (3)

Deze beschrijving doet sterk denken aan het bijbelse verhaal van de Nephilim die menselijke vrouwen aannamen. De Bijbel spreekt inderdaad duidelijk over reuzen, zes vingers en tenen, androgyne scheppergoden, en een grote overstroming.

De kerk gaat verder,

In de vroege dagen van Amilius’ bewind, was de scheiding der seksen nog niet begonnen. Hoewel mannelijk in hun uiterlijke aspect, belichaamden de androgyne zonen van God in zichzelf de aard van zowel man als vrouw in één persoon. Door zich tot de scheppende krachten te wenden, konden zij kanalen worden om androgyne nakomelingen voort te brengen, nadat hun eigen soort was doordrongen van een dubbele ziel en een dubbelgeslachtelijk lichaam. Op deze manier was geslachtsgemeenschap niet nodig als middel tot voortplanting. ”(4)

Hoewel een leven zonder seks niet leuk lijkt, wijst het op een bovennatuurlijke oorsprong voor de mensheid, een idee dat gedeeld wordt door vele oude culturen over de hele wereld. Het ‘wonderbaarlijke geboortethema’ of mensen die uit klei of op een pottenbakkersschijf zijn gemaakt, komt in alle wereldreligies en mythologieën terug. Voorbeelden zijn te vinden in Genesis, de Koran en de Egyptische, Griekse, Sumerische, Inca, Chinese en sommige Indiaanse mythologieën.

Veel van deze scheppers worden beschreven als androgyn, zoals de Egyptische god Khnum. Khnum wordt afgebeeld in een reliëf in Esna dat mensen schept op een pottenbakkersschijf, terwijl de androgyne Thoth de jaren schrijft waarin de mensen achter hem zullen leven. Interessant is dat de tempel van Esna was gewijd aan een anonieme androgyne scheppergod en dat de androgyne Khnum is afgebeeld met zes vingers.

De zesvingerige androgyne Khnum, Tempel van Esna, Egypte. (Auteur verstrekt)

Verschillende professionals hebben dit vreemde geval ook onderzocht. In het Israel Exploration Journal, Volume 57, 2007, onderzoekt Irit Ziffer het idee van androgyne scheppende goden in zijn tot nadenken stemmende artikel, “The First Adam, Androgyny and the Ain Ghazal Two-Headed Busts.” Ain Ghazal is een oude site in Jordanië die dateert van ongeveer 8250 v. Chr. waar enkele decennia geleden enkele van ’s werelds oudste standbeelden werden opgegraven.

Androgyne tweekoppige beelden van Ain Ghazal. (CC BY-SA 4.0)

Ziffer is er een groot voorstander van dat de tweekoppige beelden androgyne scheppingsgoden voorstellen. Een andere merkwaardige verdraaiing is dat sommige beelden zes vingers en tenen hebben, zoals bekend in verband met de bijbelse reus van Gath.

Voetstuk met zes voeten van het Ain Ghazal beeld. Bron: Richard D. Barnett, Polydactylism in the Ancient World, Biblical Archeology Review May / June 1990. (Auteur verstrekt)

Ziffer legt uit: “Schmandt-Besserat suggereerde dat de Ain Ghazal beelden goden voorstelden. Zij was verantwoordelijk voor het polydactilisme (een zeldzaam genetisch syndroom) van de beelden als een goddelijk attribuut en identificeert, op basis van spijkerschriftliteratuur, de tweekoppige bustes als de wil van de goden Marduk (volgens het Epos van de Schepping, ‘vier waren zijn ogen, vier waren zijn oren’; Dalley 1991: 236) en Ishtar (‘Ishtar of Nineveh is Tiamat… she has [4 eyes] and 4 ears’; Livingstone 1986: 223; Schmandt-Besserat 1998a: 10-15).

De vier ogen en vier oren kunnen een dubbel gezicht voorstellen. Barnett WHO (1986: 116; 1986-87; 1990) verklaarde het polydactilisme van de ªAin Ghazal-afbeeldingen als een teken van bovennatuurlijke entiteiten, zoals de bijbelse Rephaim, een ras van reuzen: “Er was een reus van een man die zes vingers aan elke hand had en zes tenen aan elke voet, vierentwintig in totaal; ook hij stamde af van de Rapha (een of andere vorm van Rephaim). Toen hij Israël beschimpte, doodde Jonathan, de zoon van Davids broer Shimei, hem” (2 Sam. 21: 20-21). ”

Het prototype van de androgyne mens, die beide geslachten bevat, werd dus gedefinieerd door de tweekoppige persoon, beweert Ziffer. Wat we hier hebben is behoorlijk verbazingwekkend, enkele van de oudste standbeelden ooit ontdekt vertegenwoordigen een cultus van aanbidding van goden die androgyn waren en zes vingers en tenen bezaten. Vergeet niet dat de beelden van Ain Ghazal meer dan 8.000 jaar ouder zijn dan de Bijbel.

Bron

Vertaling: Martien