Wat is de “51% Constructiviteit” waarover overal wordt gesproken? / Door: Aluska.org

Wat is de “51% Constructiviteit” waarover overal wordt gesproken?

Door: Aluska.org – 2 December 2023

Veel mensen zijn geïnteresseerd in wat de toekomst brengt. Hoewel niemand ergens 100% zeker van kan zijn, hebben sommige bronnen ons een glimp gegeven van wat we kunnen verwachten. Twee van deze bronnen geven consequent een cijfer van 51%.

De eerste bron is Dolores Cannon – een regressiehypnotherapeut die via haar cliënten berichten heeft ontvangen over wat we kunnen verwachten als we de Gouden Eeuw binnengaan. Volgens Dolores worden sommige mensen achtergelaten als ze “vastzitten in destructiviteit”, maar ze voegt er ook aan toe dat het voldoende is om minstens 51% constructief te zijn om de stap naar 5D te maken.

*****

De Wet Van Een en 51%

De Wet van Een is een serie van vijf filosofische monografieën geschreven tussen 1982 en 1998. De serie presenteert commentaren en transcripties van de dialoog tussen de “interviewer” en een spiritueel wezen genaamd “Ra”.

De inleiding van het eerste boek legt uit dat de interviewer Don Elkins is en dat Ra een hogere intelligentie is die spreekt via het lichaam van Carla Rueckert, een van de co-auteurs.

Communicatie met het spirituele wezen Ra werd bereikt door channeling, waarbij Carla Rueckert in een hypnotische toestand kwam (door de auteurs “onbewuste trance” genoemd) terwijl ze vragen van Don Elkins beantwoordde. Haar antwoorden werden beschouwd als directe communicatie van Ra. Deze dialoog tussen Don Elkins en Ra werd vervolgens opgenomen en getranscribeerd door James McCarthy, wat resulteerde in vijf boeken.

Uit deze dialogen ontstond een uitgebreide filosofie genaamd “The Law of One”, die het basisprincipe vertegenwoordigt dat “alle dingen één zijn”, of dat alle dingen uiteindelijk hetzelfde zijn.

De vijf boeken onderzoeken dit uitgangspunt in relatie tot vele aspecten van het leven, waaronder filosofie, religie, spiritualiteit, kosmologie, antropologie, geschiedenis, natuurkunde, biologie, geologie en het paranormale.

Specifiek wordt het getal 51% drie keer genoemd in de boekenreeks:

_____

Vraagsteller: Ik wil geen tijd verliezen door herhaalde vragen te stellen. Er zijn enkele gebieden die ik belangrijk genoeg vind in relatie tot de Wet van Eén om vragen op een andere manier te stellen om een ander perspectief in het antwoord te krijgen. Het Oahspe boek stelt dat als een “entiteit” meer dan eenenvijftig procent dienstbaarheid aan anderen en minder dan vijftig procent dienstbaarheid aan zichzelf heeft, die entiteit “bruikbaar” is. Is dit correct?

Ra: Ik ben Ra. Dit is correct als we het hebben over oogsten voor het constructieve niveau van de vierde dimensie.

Vraagsteller: Waarom is het moeilijker om het niveau te bereiken dat nodig is om te oogsten op het destructieve pad dan op het constructieve pad?

Ra: Dit is te wijten aan de vervorming van de Wet van Eén, die suggereert dat de poort naar intelligente oneindigheid de poort is aan het einde van het rechte en smalle pad, zoals je het mag noemen. Het bereiken van 51% toewijding voor het welzijn van anderen is net zo moeilijk als het bereiken van 5% toewijding aan anderen. Laten we zeggen dat daar hetzelfde niveau van toewijding nodig is.

Vraagsteller: Ik neem aan dat er verschillende niveaus van vierde dichtheid zijn.

Ra: Ik ben Ra. Dit is correct. Iedereen gaat die subdichtheid binnen die vibreert in overeenstemming met het begrip van de entiteit.

_____

Volgens de channelings met Ra nadert onze planeet het einde van haar 75.000-jarige cyclus van Derde Dichtheid. Ra zegt dat om in aanmerking te komen voor graduatie (of “oogst”) naar Vierde Dichtheid, we 51% gericht moeten zijn op dienstbaarheid aan anderen.

We hoeven de Wet van Eén niet te begrijpen om te ascenderen, noch is esoterische, metafysische kennis noodzakelijk. Een deel van dit ascensieproces, zoals Ra zegt, zal een scheiding inhouden tussen afgestudeerden en niet-afgestudeerden. De niet-afgestudeerden zullen in de wereld blijven waar ze aan hun karma kunnen blijven werken. En zij die “afstuderen” zullen reïncarneren op de Nieuwe Aarde.

Dienstbaarheid aan anderen

Wanneer je “dienstbaar bent aan anderen”, help je deze wereld een betere plaats te maken voor ons allemaal. Dat hoeft niet te betekenen dat je een website moet hebben of 300 video’s op youtube over spirituele ontwikkeling. Je kunt net zo goed een dysgraaf (schrijfproblemen) zijn en nooit in je leven naar de kapper gaan. In feite kan de vorm van je bereikbaarheid zich uitstrekken tot elk niveau en elke sociale kwestie die dicht bij je staat en die je begrijpt. Het kan alles zijn waar je een bereik hebt en in staat bent om een verschil te maken en te verbeteren.

Je kunt een genezer zijn, je kunt kaartlezen, je kunt een supermaatje zijn die een helpende hand toesteekt, je kunt doneren aan een opvanghuis of je kunt er een beginnen en leiden. Je kunt een geweldige kleuterjuf zijn. Je kunt mensen helpen als dokter, zelfs als belastingadviseur. Elk gebied en elke kring van mensen waarmee je in contact komt, vertegenwoordigt jouw kans om een verschil te maken in de wereld.

Alle gedachten zijn energie en worden vastgelegd in je morfogenetisch veld. Veel mensen voelen innerlijk dat ze hier geïncarneerd zijn om getuige te zijn en deel uit te maken van iets ongelooflijk speciaals. Er vindt al een bewustzijnsverschuiving plaats, de wereld is aan het ontwaken.

Wat betreft de “oogst” waar Ra het over heeft, moet men de betekenis ervan in vraag stellen. Waarom gebruikte hij het woord “oogst”? Zijn we een soort graan? Of suggereert het dat het misschien niet voor iedereen aangenaam is, of zou de gechannelde “Ra” ook bijbedoelingen kunnen hebben?

© Aluska.org 2023

Vertaling: wakkeremensen.org