William Reich Orgone Energie – Clif High – Door Disclosure News

William Reich Orgone Energie

Clif High – Door Disclosure News – 3 mei, 2022

Orgone kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid…

Dr. Wilhelm Reich stierf in de gevangenis in 1957.

Hij werd gedood door de overheid die ervan overtuigd was dat hij correct was in zijn beweringen de Energie van Orgone “ontdekt” te hebben.

De regering dacht dat hij gelijk had, en dat Orgone gewoon zijn naam voor VRIL was.

De regering had Reich sinds het midden van de jaren ’40 lastig gevallen.

Eindelijk in staat om hem in de gevangenis te zetten voor het plegen van geen misdaad in 1955, regelden zij zijn dood twee jaar later.

Daarna zorgden zij ervoor dat al zijn boeken en publicaties in beslag werden genomen en verbrand.

Verbranden was hun vorm van schaduwverbod in die tijd.

De regering gebruikte de druk van de AMA en andere stromannenorganisaties gevuld met domkoppen om Dr. Reich te vervolgen.

Zijn echte misdaad was niet dat hij mensen probeerde te helpen met zijn benadering van ‘orgone energie accumulatie’, maar dat hij niet bereid was om terug te krabbelen over zijn ontdekking van een niet erkende energiestroom in de ether met mogelijke voordelen voor de mens.

De regering was er behoorlijk van overtuigd dat Reich gelijk had, hoewel zij zich concentreerden op VRIL-energie als gevolg van de strijd met de Duitsers die gaande was op het moment van Reichs “ontdekking”.

Reich gebruikte veel van dezelfde concepten en taal als in VRIL om zijn “orgone” te beschrijven.

Hij stierf, IMO, vanwege twee samenwerkende gedachten: dat hij werkelijk ‘orgone’ had ontdekt, en dat de taal die hij gebruikte te veel leek op diezelfde woorden die de Nazi’s gebruikten bij het beschrijven van VRIL.

De ellende is dat Reich ongelijk had, althans naar mijn mening.

Na in de loop der jaren uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar de “delicate en obscure” onderwerpen, alsmede alle geschriften van Reich te hebben gelezen, lijkt het nu duidelijk dat Reich misleid werd door het binnendringen van instrumenten.

Ja, ik denk dat zijn conclusie over de ontdekking van een nieuwe “kracht” die hij Orgone noemde fout was. Ja, ik denk dat zijn ontdekking bestaat, maar niet zoals hij dacht.

Dat wil zeggen, ik denk dat Reich door middel van een fout in instrumenten, biofotonen ontdekte.

Het was minstens vier decennia na de ontdekking van “Orgone” van Reich, en het decennium van zijn dood, dat de eerste wenk van biophotonics wetenschappelijk in herhaalde experimenten zou worden gevalideerd.

Sensoren die biofotonen konden opvangen bestonden pas in de jaren vijftig.

Reichs elektromagnetische instrumenten, die eigenlijke de oorzaak waren van zijn  uiteindelijke dood, waren buitengewoon gevoelig voor zijn tijd, of welke tijd dan ook.

Maar hij had nooit de interpretatie kunnen maken dat het licht was en niet een vorm van elektromagnetisme die door zijn apparatuur werd waargenomen.

Reich was gewoon te verdomd vroeg.

Zijn ‘orgone’ was eigenlijk zijn instrumentarium, fijngevoelig en afgestemd, reagerend op de biofotonische activiteit van lichamen, leven en zo.

Zijn conclusie was geldig, zijn beschrijving van de eigenschappen van biofotonica ongelooflijk nauwkeurig, maar zijn begrip van wat zijn experimenten onthulden was gebrekkig.

Reich ‘bewees’ de biofotonica in de jaren 1930 zonder ooit op het idee te komen dat het licht was.

Het eigenlijke lichtdeeltje, het foton, wordt gegenereerd en gebruikt door het lichaam.

En tussen lichamen. Zijn experimenten bewezen de onderlinge verbondenheid van alle dingen, maar hij plaatste de dynamische koppeling van het leven in het rijk van de ether, en een nieuwe kracht die hij ‘orgone’ noemde.

Het is waar dat licht niets anders is dan een modaliteit van de ether als uitdrukking van dit materie-rijk, maar Reich heeft die sprong nooit gemaakt.

Hij dacht, en schreef, over ‘orgone’ in meer elektromagnetische beschrijvingen, en meende dat het inderdaad een ‘vorm’ van elektriciteit was.

Sommige aspecten van de resultaten van zijn experimenten overtuigden hem ervan dat de ‘orgone’ kon worden geaccumuleerd.

Dit leidde tot de schepping van een ‘accumulator’, opgebouwd rond het concept van afwisselende lagen van metalen en organische stoffen.

Het idee was dat de metalen ondoordringbaar waren voor “orgone” en dus de kracht zouden opvangen voor later gebruik. Deze accumulatoren werkten niet. Tenminste, dat deden ze, maar niet.

Het ontwerp van Reich creëerde in feite een condensator met een groot volume en een zeer lage stroomsterkte. Zijn apparaten slaan elektriciteit op in de vorm van statische ladingen van lage ampère.

Condensatoren, zelfs ontworpen met orgone in gedachten, zijn nog zeer krachtige apparaten.

Daarom werkte Reichs “wolkenbrekende” technologie eigenlijk. Hij had accumulators gemaakt die reusachtige, statisch geladen, condensatoren waren, bovenop welke Reich een groep onderling verbonden buizen van aanzienlijke lengte opzette, aldus vormend perfecte golfgidsen voor langzame inductie weercontrole.

Ongeveer zoals we nu hebben met ‘doppler’ radar die in ‘gangs’ wordt gebruikt via gecoördineerde interferentie patroon entrainment.

Dus Reich kon het laten regenen met zijn ‘orgone’ accumulator.

Dat was een groot probleem voor de regering. Werkelijk, natuurlijk, als we ‘regering’ zeggen, dan bedoelen we, de [Deep State] die de zaken controleert sinds de invoering van de zoveelste roofzuchtige centrale bank (de Federal Reserve Bank) in het land.

Maar goed, de [DS] trok aan de touwtjes van de regering, en wees naar Reich.

Zijn leven was daarna shit tot hij stierf in de gevangenis voor het plegen van geen andere misdaad dan dicht bij de ontdekking te komen die zijn conclusies bevestigden.

Hij kwam heel dichtbij. Maar het was niet de VRIL.

De regering [DS] was teleurgesteld in Reich. Zoals ze nu zijn, met CERN. Het werk aan de LHC van CERN is een georganiseerde aanpak om te proberen de VRIL-energie te ontdekken, en te controleren. Echter, alleen omdat het georganiseerd is, en gefinancierd, betekent nog niet dat het succes heeft.

In feite is er tot nu toe nog geen succes geboekt.

De VRIL blijft ongrijpbaar. De [DS] is nog steeds vastbesloten, en jaagt er nog steeds op.

We kunnen alleen maar vaststellen dat alle documentatie, miljoenen bladzijden, die de Nazi’s over de VRIL hadden geproduceerd, sinds het einde van WO2 nog steeds geheim in regeringskluizen liggen.

Als we die hadden, zou dat misschien verklaren waarom de regering zo’n haast heeft om de VRIL op te sporen.

Intussen hebben we Biofotonica en kunnen we nog steeds wolken breken, dankzij Reich.

Een goede man, die een hard leven leed, en aan een slecht einde kwam. Het waren niet de instrument fouten, noch de ongelukkige woordkeuze om zijn ontdekking te beschrijven, het waren de criminele centrale banksters die wanhopig de controle wilden behouden, die zijn dood bevolen…en om iets te obscuur….something?

Wat is het dat deze [DS] klootzakken denken dat ze aan het jagen zijn? En wat is er belangrijker? Dat ze het vinden? Of dat wij het niet vinden? Hmmmm….

Vraag me af of het een FOIA waard is over VRIL & Nazi’s?

Clif High

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org