Voorbereidingen Voor 2022 En Daarna / Door: Dr Schavi M Ali

Voorbereidingen Voor 2022 En Daarna

Door: Dr Schavi M Ali – 29 December 2021

We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van het Gregoriaanse nieuwe jaar “2022”.

Aarde/Gaia beweegt zich door een stroom van sterke zonnewinden die momenteel meer dan 507 km/s (kilometers per seconde) vliegen; zonnevlammen komen voor in de midden-sterkte “C-klasse” bereik; we hebben eerder deze ochtend (EST) nog een “M.1-Klasse” zonnevlam gehad die bij de twee komt die enkele dagen geleden zijn opgetreden; en de magnetosfeer van onze planeet is dicht en wordt onder druk gezet door de kosmische frequenties van de achterkant van de Zon.

Zoals gewoonlijk wordt de innerlijke kern en het buitenste veld van onze planeet geroerd met potentie.

Het menselijk collectief bewustzijn blijft als het spel “Touwtrekken” met teamspelers aan beide zijden van politieke, sociologische, filosofische, en medische debatten.

Sommige mensen zijn in grote verwarring en weten niet wat te geloven of wat te doen om angst en depressie te verminderen.

Het jaar “2022” zal waarheden aan de oppervlakte brengen die velen zullen verbazen.

Het is het jaar van DE GROTE ONTHULLING.

De mensheid zal zowel persoonlijke als collectieve openbaringen ervaren die hun denken, voelen en gedrag zullen veranderen.

Sommige personen die een hoog niveau van spiritueel bewustzijn hebben bereikt zullen verdere openbarende boodschappen ontvangen over hoe verder te gaan gedurende het jaar.

Iedereen heeft echter een of ander aspect van genezing en stabilisatie nodig, klein of groot, om door de toekomstige tijdlijn “2022” en verder te navigeren wanneer het “Touwtrekken” zal worden voortgezet.

Het is het beste om je voor te bereiden op de waarheidsboodschappen die zich zullen aandienen en om dienovereenkomstig beslissingen te nemen.

Dit houdt zelfzorg in en het ontvangen van het krachtige BRONLICHT dat ons voortdurend spiritueel, mentaal, emotioneel, lichamelijk, transcendentaal en kosmisch baadt.

De meeste artsen, of ze nu allopathisch of natuurgeneeskundig zijn, zijn het erover eens dat de meeste gezondheidsproblemen beginnen met emotionele stress-toestanden die gebaseerd zijn op keuzes in levensstijl die bepaalde denkpatronen, gevoelens en handelingen veroorzaken – waarvan vele al in de kindertijd zijn begonnen.

Maar terwijl de Allopaat alleen technologische diagnostische procedures toepast, operaties uitvoert en chemische medicijnen voorschrijft, zal de Natuurgeneeskundige spirituele en natuurlijke therapieën voorstellen samen met veranderingen in levensstijl.

Omdat de BRON ons vele heilige substanties uit de natuur heeft geschonken, is het nu de tijd om deze te herzien, zodat alle medicijnen die worden ingenomen geleidelijk volledig kunnen worden afgeschaft.

Chemische substanties veranderen de celrecords zodanig dat ze niet goed kunnen regenereren of revitaliseren en dus geen transformerend, vernieuwend, gezondheids-gevend LICHT kunnen ontvangen.

Als een gesloten deur blokkeren chemische medicijnen het LICHT en laten daardoor het “wedergeboorte” proces niet toe, en vervolgens blijft de boodschap van Yeshua Ha Messiah dat “Je opnieuw geboren moet worden” ongehoord van kracht.

Met andere woorden, sommige mensen lijken zich meer op hun gemak te voelen in de duisternis.

Voor degenen die willen werken met de specifieke kristallen en etherische oliën die de emoties helen, zijn dat de volgende, die gedragen of meegenomen kunnen worden in een speciaal zakje en waar gedurende de dag regelmatig mee gemediteerd kan worden.

De kristallen zijn: AMBER (hoewel dit eigenlijk een hars is en geen kristal), ROSE KWARTS, MAANSTEEN, GRANAAT, ROZE TOURMALIJN, GROENE TOURMALIJN, GROENE AVENTURIJN, ROZE MANGANO CALCIET, en GROENE APATIET.

Merk op dat dit de kleuren zijn van het vierde chakra – de “Anahata” – waarvan de kleuren roze en groen zijn. Elk van deze zou een prachtige gebedsmala vormen.

De essentiële oliën die helpen bij emotionele genezing zijn: DAMASCUS ROSE, JASMIJN, GARDENIA, LOTUS, ORANJEBLOESEM, YLANG-YLANG, en SANDALWOOD.

Mantra’s voor emotionele genezing zijn:

 “AHAM PREMA” (“Ik ben Goddelijke Liefde”),

 “AUM DEVHANTRE NAMAHA” (“Oh, Goddelijk, ik buig voor de Hemelse Arts” [Deze mantra kan voor elke vorm van genezing worden gebruikt]),

 “AUM NAMO KWAN SHI YIN PUSA” (“Oh, Goddelijk, ik buig voor Haar die de kreten van de wereld aanhoort“), en

 “AUM APADAMAPA HATARAM DATARAM SARVA SAMPADAM LOKA BHI RAMAM SRI RAMA BHUYO BHUYO NAMAMYAHAM” (“Oh, Goddelijke, Gegroet Meest Barmhartige, Mededogende, Genadige, breng alstublieft Uw genezende energieën hier naar de Aarde, naar de Aarde! “).

Deze zijn gevuld met het LICHT van gezondheid, geluk en heelheid.

Om de discussie over duisternis voort te zetten: er zijn twee soorten duisternis.

Er is de soort die heilig is en die een nieuwe baby in de moederschoot huisvest en die de kostbare Parel veilig in de oesterschelp bewaart en waarin een plant of boom groeit uit de zaden die in de schoot van de Aarde zijn geplant en waaruit de dageraad gaat stralen na de middernacht en de kleine uurtjes van fonkelende sterren en Maanlicht.

Dit is het type duisternis dat de “Goeroe” is – “brenger van LICHT uit duisternis“.

Met andere woorden, de “Brenger van Kennis uit Gebrek aan Kennis“.

Dan is er het type duisternis dat is als een wildernis – geen energie, geen levenskracht, volslagen onwetendheid, immoraliteit, loskoppeling van BRON-LICHT.

Sommige mensen hebben het over het concept van de “Donkere Nacht van de Ziel”. Dit kan nooit zo zijn, De Ziel is het Hogere Zelf – het Goddelijke aspect.

Het heeft bewustzijn, intellect, en onsterfelijkheid.

Het bevat kennis en wijsheid.

Het is ons intuïtief begrip. Het is onze verbinding met de BRON.

Het kan nooit de depressieve duisternis ervaren waar velen in geloven, maar mensen kunnen zich ervan loskoppelen als ze daarvoor kiezen.

Daarom is ongewenste duisternis van de menselijke verlaagde staat van bewustzijn, niet van het “Superbewustzijn” van de Ziel.

Laten we daarom de uitdrukking “Donkere nacht van de Ziel” afschaffen.

De geest of levenskracht van een persoon kan gevuld zijn met lage en ongewenste duisternis, maar niet de Ziel.

Het probleem met zulke personen is dat zij zich hebben losgekoppeld van de GROTE ZIELBRONNEN.

Laat elke dag gedurende “2022”, maar begin nu, een helder stralend LICHT als een laserstraal vanuit je derde oog (het midden van het voorhoofd ongeveer een centimeter boven de wenkbrauwen – in het Sanskriet bekend als de “Ajna” chakra) uitstralen over onze planeet.

Zeg dan: “Wij zijn gezegend door BRON-LICHT!” Laat vervolgens het LICHT uw hele fysieke lichaam doordrenken vanaf uw kruin (de “Sahasrara” chakra) tot onder uw voeten, en zeg: Ik ben gezegend door BRON LICHT”!

Dit eenvoudige ritueel zal uitnodigen tot een hernieuwde verbinding met het Hogere Zelf – de Ziel – en dus met de BRONFREQUENTIE.

Maar eerst, alvorens dit ritueel uit te voeren, bid tot de BRON en vraag dat alle onbewuste disharmonie die je via gedachten, gevoelens, woorden of daden hebt aangetrokken, verwijderd wordt uit je DNA, je cellulaire kronieken en je hele auraveld.

Het kan nodig zijn dit elke dag te doen in de loop van “2022” als de “Touwtrek spelletjes” doorgaan zoals hierboven besproken omdat je merkt dat je in het “spel” wordt getrokken terwijl je het niet meent te “spelen”.

Naarmate je echter doorgaat met het genoemde dagelijkse ritueel, zal het steeds gemakkelijker worden om los te komen van de “spelletjes” en alleen gehecht of verankerd te zijn aan de BRONFREQUENTIE.

Dit wil niet zeggen dat je geen mededogen voor anderen zou moeten hebben, maar mededogen betekent niet dat je je in de troebele modderige wateren met andere mensen moet begeven.

Het betekent echter wel: loslaten en voor hen bidden.

Het betekent ook niet dat je weigert voor jezelf op te komen als dat nodig is, maar dit moet wel met wijsheid gebeuren.

Soms zal het het beste zijn om te zwijgen.

Een vuur kan alleen gestookt worden als er aanmaakhout is om het aan te wakkeren.

Luide, boze, nerveuze beschuldigingen en debatten veroorzaken problemen in het zenuwstelsel.

Sta niet toe dat iemand dit veroorzaakt.

Zij zijn waarschijnlijk vervuld van disharmonie en hebben een stormram nodig en hebben misschien jou gekozen.

“Speel” hun duistere “spel” niet mee. Veranker je in het LICHT.

Draag je heilige gebedsmala’s of chant met je dhikr kralen of bid met je rozenkransen.

Dergelijke heilige voorwerpen nemen trillingsfrequenties aan naarmate we ze meer gebruiken met mantra’s en/of gebeden.

Na een tijdje is alleen al het vasthouden ervan kalmerend en brengt het stromingen van genezing op gang. Zalf ze regelmatig met sandelhout- of wierookolie om ze een spirituele ambiance te geven en hun “superbewustzijn” op gang te houden.

Onthoud, alles heeft ENERGIE (Levenskracht), FREQUENTIE (oscillaties of bewegingen op en neer, heen en weer, per bepaalde regelmatige perioden), en VIBRATIE (oscillaties of bewegingen van levenskracht of ENERGIE).

Daarom zijn wij voortdurend in het proces van TRANSMISSIE EN ONTVANGST VAN LICHT EN GELUID – wanneer wij verbonden zijn met de BRON.

We zijn twee jaar verwijderd van het moment waarop Pluto, die over grote transformaties heerst, in 2024 naar Waterman in de Tropische Dierenriem en naar Steenbok in de Sterre Dierenriem verhuist.

Waterman symboliseert groepsdynamiek, onthechting van onnodige mensen en gebeurtenissen, vriendschappen en technologie. Steenbok vertegenwoordigt regeringen, grote bedrijven, organisatiestructuren, het leger en kan emotioneel koud zijn.

Verwacht dat deze eigenschappen “in het middelpunt” zullen staan tijdens het huidige “touwtrekken”. Verankering in het LICHT zal van levensbelang zijn! Pluto is nu in Steenbok (tropische dierenriem) en in Boogschutter (siderische dierenriem).

Boogschutter regeert Hogere Kennis, buitenlandse zaken, kwesties van rechtvaardigheid, lange-afstandsreizen (letterlijk en in de geest), en vooruitziendheid-Plutoonse transformaties vinden plaats op al deze gebieden.

Uranus, de planeet van revolutie, omwenteling, en plotselinge verrassingsgebeurtenissen, is in Stier (tropische dierenriem) tot april van 2026.

Stier regeert materiële zaken, financiën, liefde, kracht, loyaliteit, en soms onverstandige bezitsdrang.

Het is van het aarde-element.

Er zullen waarschijnlijk veranderingen zijn in de wereldmunteenheid, bankprocedures, en krachtige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zullen landmassa’s veranderen.

De bevingen en vulkanische omwentelingen die reeds hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden, zijn inleidingen op de komende grote “première” van een nieuwe Aarde.

Onthoud dat wij de planeten en sterren niet aanbidden.

Wij respecteren hen voor hun boodschappen omdat zij het COSMISCH HEILIG BOEK vormen.

Verzamel tussen nu en vrijdag-Nieuwjaarsavond de dingen die je nodig hebt voor heelheid in “2022”.

Zegen ze volgens jouw pad.

Maak er dagelijks gebruik van.

Mogen we het nieuwe jaar ingaan en ons door het jaar heen bewegen met een grotere harmonie terwijl we luisteren naar de GODDELIJKE SYMPHONIE – het OORZAKELIJK LICHT dat de hele schepping reinigt en vernieuwt.

In vele opzichten is de “Nieuwe Aarde” reeds gearriveerd en wordt zij slechts verfijnd.

Volgens individuele niveaus van bewustzijn kunnen we beginnen te genieten van haar intrede “op het toneel”.

Dit vereist echter een serieuze spirituele oriëntatie, geen wishful thinking.

Welkom in het jaar van DE GROTE ONTHULLING.

NAMASTE!

AS-SALAAM ALAIKUM!

SHALOM!

TASHI DELEK!

MERHOTEP, ANKH, UDJA, SENEB, NETER KA BA!

Dr Schavi M Ali

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org