Ontploffingen aan de andere Kant Van De Zon; Licht Coderingen / Door;  Dr Schavi M Ali

Ontploffingen aan de andere Kant Van De Zon; Licht Coderingen

Door;  Dr Schavi M Ali – 11 Januari 2022

Een ” Coronale Massa Uitstoot” (CME) explodeerde van de andere kant van onze Zon vroeg op maandag 10 januari 2022, met een snelheid van ongeveer 575 km/s (kilometer per seconde) wat ongeveer 1,3 miljoen mph (mijl per uur) is.

Op hetzelfde moment kruist de planeet Venus de Zon in een heldere boog.

Echter, de ” Kracht ” aflezing (Schumann Resonantie) grafiek gaf een 15 uur durende “Black-Out” situatie aan, dat is wanneer het LICHT zo diep de Aarde/Gaia binnenstroomt dat de technologie de gegevens niet nauwkeurig kan registreren. (Zie een eerder artikel van slechts een paar dagen geleden over hoe de Schumann Resonantie kaart te lezen voor details).

Ook de kaart die gegevens over de magnetosfeer vastlegt uit onderzoek van de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) laat opnieuw zien dat onze planeet wordt omgeven door een rode golf, die aangeeft dat er immense druk wordt uitgeoefend in en op de planeet via de kosmische gebeurtenissen die zich voordoen.

We zijn net een week verwijderd van de eerste Mercurius Retrograde van dit jaar en ook van een Volle Maan.

Het naderen van deze kosmische energetica gaat vaak gepaard met krachtige uitbarstingen van LICHT van zonnevlammen, zonnewinden, CME’s, enz. als portalen opengaan voor het binnengaan van deze gebeurtenissen.

De “voorschaduw” van de komende Mercurius Retrograde begon op 3 januari toen Mercurius het teken Waterman (Tropische Zodiak) binnenging – het teken waarin hij van 14 januari tot 4 februari retrograde zal gaan zoals aangegeven in een eerder artikel.

Het gebruikelijke portaal van een Volle Maan is drie dagen voor, de dag van, en gedurende drie dagen daarna.

Dit geeft dan aan dat dit maanportaal pas rond 14 januari open zal gaan voor een Volle Maan van 17 januari.

Echter, wanneer kosmische gebeurtenissen zo overvloedig zijn met zonnevlammen, hoge winden, CME’s, etc., dan resulteren verhoogde mentale en emotionele reacties op dagelijkse situaties gewoonlijk nog eerder dan normaal bekende portaalfrequenties en kunnen langer aanhouden.

Dit is waarom “geaard” zijn zo belangrijk is.

Wanneer een persoon “geaard” is, zijn gedachten en gevoelens in balans, wat ook het fysieke lichaam helpt in balans te zijn.

In talloze artikelen zijn vele suggesties gedaan over hoe je goed kunt “aarden” en welke spirituele en natuurlijke activiteiten je kunt ondernemen om te acclimatiseren aan het LICHT; deze zullen hier dus niet worden herhaald.

Sommige mensen kunnen moe worden van het herhalen van informatie (wetenschappelijk, spiritueel of historisch), ook al is herhaling een oeroude leermethode omdat het ervoor zorgt dat de noodzakelijke kennis in het bewustzijn wordt gecodeerd om later te kunnen worden opgehaald wanneer dat nodig is.

Ik wil echter herhalen dat het ongeveer drie dagen duurt na grote kosmische gebeurtenissen waarbij een explosie van LICHT optreedt voordat acclimatisatie of aanpassing eraan lichamelijk, geestelijk en emotioneel plaatsvindt.

Maar toch, met de voortdurende overlapping van zonnetrillingsfrequenties zoals die van de Grote Centrale Zon worden ontvangen en vervolgens aan onze planeet worden afgeleverd, is er schijnbaar een nooit eindigende cyclus van ontvangst en aanpassing.

Dit is eigenlijk goed, want het geeft aan dat we altijd hoger en hoger komen in ons transformatieproces van kristallisatie, cellulaire herkaderingen en DNA multi-strengeling.

We moeten onthouden dat wat zich voordoet geen lineair proces is.

Het is een cyclus die zegt dat we op en neer gaan in LICHT EN GELUID TRANSMISIE EN ONTVANGST van de BRONFREQUENTIE, en elke beweging is een stap hoger.

Tenzij door misbruik van de vrije wil er een volledige ontkoppeling is van het Hogere ZELF (dat de ZUIVER is en dat de BRON is), dan zullen we nooit terugvallen naar totale dichtheid en chaos.

We zullen zeker de activeringen van het LICHT ervaren vanwege zijn reinigende werking van zowel voorouderlijke conditioneringen als huidige tijdslijnsituaties die zijn vastgelegd in het bewustzijn van onze cellen.

Zoals het bouwen van een nieuw huis tijd kost, en we staan te popelen om er in te trekken, kost dit proces van “wedergeboorte” ook tijd.

Nogmaals, zoals eerder aan de orde is gesteld, het bewustzijn wordt op een hoger niveau gebracht en komt online voordat het fysieke vat online komt.

Dus, onze gedachten en emoties “halen ons in” op ons stijgende bewustzijn, en alle delen van ons zullen zich vestigen in een nieuw ontworpen “LICHTVOERTUIG”.

Golven van energie komen naar ons toe vanuit het centrum van ons melkwegstelsel en zullen dat blijven doen.

We worden van binnenuit “geherprogrammeerd” – van oude cellulaire coderingen tot nieuwe mitochondriale informatie die wordt opgenomen, begrepen en geactiveerd voor harmonieuze afstemming met de nieuwe afstemmingen van onze planeet.

We zijn een nieuw Ruimte/TIJD CONTINUUM binnengegaan dat gevuld is met kennis die vele WAARHEDEN naar buiten “straalt”, en deze WAARHEDEN zijn gecodeerd in het LICHT als ENERGIE, FREQUENTIE en VIBRATIE – de geheimen van ons universum en de gehele kosmos.

Door Dr Schavi M Ali

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org