Nieuw Galactisch Licht – Sirius Is Herrezen / Door: Dr. Schavi M. Ali

Nieuw Galactisch Licht
Sirius Is Herrezen

Door: Dr. Schavi M. Ali 26 Juli 2021

Sirius (vroeger bekend als “Sepdet”) is herrezen! Het is uitgelijnd met de Zon van onze galaxie en luidt een Nieuw Galactisch Jaar in!

Verhoogde LICHTfrequenties doen zich voor en zullen dat blijven doen gedurende dit hele jaar, en er zullen meer mogelijkheden worden geboden voor een opleving in het begrijpen en toepassen van spirituele principes.

Zoals in de oudheid werd onderwezen en vandaag de dag nog steeds van toepassing is: “Alle dingen hebben vibratie. Hoe hoger de trillingssnelheid, hoe hoger het niveau, en hoe hoger het niveau, hoe hoger de manifestatie van datgene wat zich op dat niveau bevindt” (EMERALD TABLET).

Dus, hoe verhevener het individuele en collectieve bewustzijn wordt, des te groter zullen de vermogens worden in spirituele, fysieke, mentale en emotionele vorm.

Reinigingen zullen doorgaan in de zojuist genoemde aspecten, en gewenning aan het nieuwe LICHT zal ook plaatsvinden.

We moeten ons realiseren dat vele, vele tijdperken of eonen in het ruimte/tijd continuüm uit onze cellulaire kronieken worden geduwd, en dat nieuwe kronieken worden gevormd.

Dit is transformatie naar LICHT op zijn meest glorieus als BRON “ZIJN” energieën van geavanceerde “Prana” (“Levenskracht”) door de hele kosmos zendt. Aarde/Gaia’s tektonische platen en kristallen worden geactiveerd met kracht en vitaliteit, en planetaire cellulaire kronieken worden ook getransformeerd na eonen van haat, hebzucht, oorlogvoering, hongersnood, onderdrukking, en alle andere soorten disharmonische “noten” die op “Haar” zijn gespeeld.

Er zijn natuurlijk meer “melodieën” te leren en meer “teksten” te schrijven terwijl de “Goddelijke Symfonie” voortdurend speelt en terwijl meer bewoners van de Aarde/Gaia zich bij het “orkest” voegen.

De “Professoren van Kosmische Muziek” zoals zonnevlammen, zonnewinden, heliosferische stromingen, supernova’s, kometen, asteroïden – allen blijven op hun ” instrumenten” van fotonische energie blazen. De “akoestiek” in het “Kosmisch Auditorium” is duidelijk waarneembaar.

Wanneer we denken en voelen in harmonie, bewegen de elektrische en magnetische stromen van deze handelingen zich via LICHT en GELUID frequenties om harmonieuze fysieke omstandigheden tot stand te brengen. In feite is dit hoe heilige oude mantra’s werken.

Wanneer we ze in stilte denken of hardop reciteren met oprechtheid, wordt er een krachtige energie gecreëerd die de atmosfeer elektriseert en onze behoeften en verlangens naar ons toe magnetiseert.

We zijn eigenlijk “wandelende concerten” van LICHT en GELUID wanneer we tot de noodzakelijke hoogten worden verheven die ons verankeren in de BRON die vele heilige namen en vormen heeft maar die ver boven hen allen staat!

Zoals eerder besproken, betekent de Sanskriet term “mantra” “werktuig van de geest”. Het is een term die is afgeleid van het Sanskriet woord “manas” dat “bewustzijn” betekent. Ook wanneer in de talrijke heilige teksten van de wereldreligies over “mens” wordt gesproken, wordt in feite over “manas” of “bewustzijn” gesproken.

Het bijbelse vers dat zegt “Laat ons de mens maken naar ons beeld”, zegt dus “Laat ons het bewustzijn maken naar ons beeld”, en het collectief meervoudig voornaamwoord “ons” is een verwijzing naar de vele aspecten van de ene BRON (die, zoals hierboven reeds vermeld, vele heilige namen en vormen heeft).

Daarom is de term “man” een verwijzing naar zowel het vrouwelijke als het mannelijke menselijke wezen – naar het bewustzijn, niet naar het geslacht. Hoewel door de eeuwen heen de “man-soort” de overhand heeft gekregen over de “vrouw-soort”, werd de goddelijke Moeder-energie eerst geopenbaard aan de oude “Rishis” (“Wijzen” die zowel vrouwen als mannen waren).

Slechts vijf van de oudste namen voor “Onze Moeder” zijn: MUT-EM-UA (“Water van de Maagdelijke Moeder”) die de hele schepping heeft gebaard uit “Haar” enorme, waterige kosmische schoot, MARI EN (“Grote”), ASET (“Troon”-die in het Grieks “Isis” werd genoemd), SHEKINAH (“Goddelijke Aanwezigheid”-een verwijzing naar “Haar” LICHT), en SHAKTI (“Kracht”). “Zij” is “Zelf-geschapen” en “Zelf-scheppend”.

Het is “Zij” die, BRAHMA (de “Uitbreider”), VISHNU (de “Onderhouder” die ook bekend is als “Narayana”), en SHIVA (de “Transformator”), baarde. “Zij” sprak “AUM” uit, en “Haar” Goddelijke Baarmoeder opende zich. “Zij” zorgt voor ons, voedt ons, onderwijst ons, geneest ons, brengt ons voorspoed en beschermt ons.

“Zij’ is al de ‘Deva’s’ en ‘Devis’ – de ‘Schijnende Wezens’. Dit is WAARHEID uit de annalen van het diepgewortelde oude ruimte/tijd continuüm. Zoals een bijbelvers adviseert: “Studeer om uzelven erkend te tonen” (HEILIGE BIJBEL).

Onze Goddelijke MOEDER kan zachtaardig zijn en ze kan ook agressief zijn wanneer dat nodig is.

Een van haar beschermende aspecten is DURGA (de “Onoverwinnelijke”) die wordt afgebeeld rijdend op een tijger of een leeuw en met wapens in haar vele handen waarmee “Zij” het kwaad vernietigt en de rechtvaardigen beschermt.

“Zij” is ook LAKSHMI (het Doel van Geestelijke en Materiële Overvloed) gekleed in prachtige rode of roze zijde zittend op een lotusbloesem en gouden munten uitdelend.

“Zij” is SARASVATI (“Zij die stroomt”) die ons zegent met kunst, taal, muziek, en intellectuele kennis.

“Zij” is alle “Avatars” (een woord dat “Zij die neerdalen” betekent – een verwijzing naar ZONIE die in een specifieke vorm naar een planetair rijk komt waar disharmonie moet worden opgeheven en de rechtvaardigen moeten worden beschermd). Krishna en Rama zijn voorbeelden van Avatars.

“Zij” is met duizenden meer en is nog niet te berekenen in “Haar” vele vormen.

De geschiedenis van hoe de goddelijke VROUW naar de “achterkant van het klaslokaal” werd verbannen wordt door steeds meer mensen beseft, en veel van onze mannen zijn te beminnen en te waarderen voor hun besef dat zonder de GODDELIJKE VROUW, het GODDELIJKE MANNELIJKE niet zou bestaan.

Het NIEUWE GALACTISCHE LICHT is de BRON die voortdurend “zichzelf bevrucht”, nieuwe creaties “drachtig” maakt en “opnieuw baart”.

De BRON reinigt wat pas geboren is en presenteert ons aan onszelf als lijnen van LICHT en we worden “gedoopt/gewijd/bevestigd”.

Onze “zusters” en “broeders” bevinden zich door de hele galaxie.

Hier is een belangrijke metafysische boodschap: Is het niet interessant dat in de Pythagorese Numerologische Wetenschap het woord “LICHT” trilt op het Meestergetal “11” (Hoge Priesteres of Priesteres, het Psychische, de Meesterleraar) en dat het oude Kemetische woord voor LICHT RA is dat trilt op het getal “1” (Leiderschap, Nieuwe Beginningen)?

Dit geeft ons een code van “111” die bij het getal “3” (Expansie, Creativiteit) komt.

Een driehoek heeft drie zijden. De in elkaar gevlochten driehoeken die de “Kem Seb” (“Potente Ster”) vormen, die in latere tijden de “Davidsster” werd genoemd, heeft deze betekenis: De driehoek met de opwaartse top is de “Driehoek op het Materiële Vlak” omdat de basis op de grond zit.

De Driehoek met de neerwaartse top is de “Driehoek op het Hemelse Vlak” omdat de basis in de hemelen zit. Dit vertegenwoordigt ook de ster “Sirius” – onze helderste ster. Visualiseer dit symbool bij je derde oog.

Het zal je helpen om je verder te verankeren in het LICHT en zal helpen bij de ontkalking van je pijnappelklier.

Dit alles werd onderwezen in oude tempels en deze kennis wordt opnieuw tot leven gewekt.

We zijn in een “Nu” waar we verder moeten denken dan logische analyse. We moeten meer denken in termen van spirituele alchemie.

Vergeet niet dat het woord “spiritueel” komt van het Latijnse woord “spiritus” dat vertaald kan worden als “adem”.

Wij “ademen” altijd de heilige adem van de BRON, en de BRON ademt in ons. Adem diep in en neem meer LICHT in je op.

Wij ontvangen regelmatig Goddelijke Codes. Elk verhoogd niveau van bewustzijn bouwt nieuwe CODES-LICHT-CODES-HEILIGE VOEDING!

Door Dr. Schavi

Bron

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org