Magnetosfeer Momentum: Hoe Het “Het Licht” Aantrekt

Magnetosfeer Momentum: Hoe Het “Het Licht” Aantrekt

Door: Dr. Schavi M Ali – 3 Juni 2022

De magnetosfeer is het magnetische veld dat de Aarde/Gaia omgeeft en dat enkele kilometers boven het oppervlak van onze planeet begint en zich tienduizenden kilometers in de ruimte uitstrekt.

“Geladen” deeltjes worden sterk beïnvloed door de magnetische velden van zowel onze planeet als de Zon.

Er zijn ook vele andere “sferen” en slechts enkele daarvan zijn: de ionosfeer (die zich uitstrekt van ongeveer 50 tot 600 mijl boven het oppervlak van onze planeet en ionen bevat die in staat zijn radiogolven te weerkaatsen); de stratosfeer (die bestaat uit temperatuurlagen waarbij de warme lagen hoog zijn en de koele lagen laag zijn en zich boven de troposfeer bevinden); de troposfeer (de eerste en laagste laag van de atmosfeer van onze planeet, en deze heeft een roterende turbulentie met mengeling van luchtlagen); enz.

De magnetosfeer krijgt echter meestal meer aandacht omdat zij als een schild fungeert dat de Aarde/Gaia beschermt tegen schadelijke straling van kosmische deeltjes en erosie van de atmosfeer door krachtige zonnewindstromen die kosmische stralen (neutronen) met zich meedragen.

Toen de mensheid gevaarlijke experimenten begon uit te voeren en het water, de bodem en de lucht van de Aarde/Gaia begon te vervuilen en toen oorlogsvoering en allerlei andere onrust plaatsvond, ontving de magnetosfeer de energieën en trillingsfrequenties van deze nijpende situaties, en deze verstoringen deden zich niet slechts een paar eeuwen of decennia geleden voor.

Ze begonnen vele duizenden jaren geleden in menselijke tijdberekeningen. Ongeveer elke 26.000 jaar ziet de mensheid de resultaten van zijn gedachtegolven, emotionele instellingen en handelingen omdat deze ENERGIE (Levenskracht), FREQUENTIE (het aantal keren dat een bepaalde handeling voorkomt in een bepaald tijdsbestek), en VIBRATIE (oscillaties of bewegingen van ENERGIE of Levenskracht) hebben.

Laten we de termen “Mensheid” en “Mens” eens bekijken.

Het foneem “Mens” komt van het oude Sanskriet woord “Manas” en wordt vertaald als “Geest” en als “Bewustzijn”.

De term “Soort” is “Type”.

Dus, “Mensheid” is een “Type van Bewustzijn” hebben.

Het foneem “Hu” is een oud Medu Neter woord dat vertaald kan worden als “Creatieve Uiting”.

De oorsprong van de “Mens” is reeds besproken, en dus, “Mens” zijn is het vermogen hebben tot “Creatieve Uiting” of “Spraak”, of het nu hoorbaar of stil gebeurt.

Wanneer iemand denkt, formuleert hij of zij beelden, en de beelden hebben verbale definities overeenkomstig de taal die de persoon spreekt en begrijpt.

De gedachten en beelden die door de hersenen (de opslagplaats van beelden) worden gecreëerd, hebben een emotionele reactie.

De gedachten (elektrische energie) en emoties (magnetische energie) creëren samen een specifieke actie (resultaat).

De magnetosfeer van onze planeet ontvangt de gedachtengolven, gevoelens en activiteitsbewegingen van het collectieve bewustzijn.

Niet alleen dit, maar het ontvangt ook voortdurend de fluctuaties van zonne-energetica (vlammen, winden, CME’s, helio-sferische stroombanen, co-interactie regio’s, en andere “portalen” van LICHT door de hele kosmos).

Er is een constant duwen, drukken en stromen van kosmische energetica in de magnetosfeer – soms in een sneller tempo, soms in een langzamer tempo.

Afhankelijk van het tempo van het duwen, onder druk zetten en stromen van de kosmische energieën, kan de tijd vertraagd of versneld lijken.

Tijdspercepties beïnvloeden de “Schumann Resonantie” (ook wel “Kracht” genoemd) – de trillingsfrequentie en amplitude van de binnenkern en de buitenste arena van onze planeet – zoals tektonische platen en rasters worden beroerd, geschud en gepulseerd met bepaalde ritmes van ENERGIE, FREQUENTIE en VIBRATIE.

In alle “tijdslijnen” en in alle “ruimte/tijd continuums”, is er een specifiek en substantieel percentage van GELUID EN LICHT TRANSMISSIE EN ONTVANGST dat wordt uitgewisseld tussen “de mensheid” en de kosmische krachten-energiegolven, opeenvolgingen van gebeurtenissen, en bewegingen van de gestaag optredende voornoemde energiegolven.

Zo golft en zwaait de magnetosfeer, pulseert en draait, met wat zij ontvangt – aantrekt – uit haar omgeving, en wat wordt aangetrokken wordt op bepaalde manieren uitgespeeld.

Toch is er een voorbehoud bij dit alles.

In een oude boodschap geopenbaard aan de Rishi’s vanuit de BRON, wordt onderwezen dat wanneer de omstandigheden op een planeet zo afschuwelijk worden dat er nog maar een heel klein percentage rechtschapen wezens bestaat, de GODDELIJKE ABSOLUUT een gedaante zal aannemen en het kwaad zal vernietigen en de rechtschapenen zal beschermen omdat de GODDELIJKE ABSOLUUT – het ONVERGANKELIJKELIEFDE en LICHT is.

De personen die kosmische krachten bestuderen – of zij nu traditioneel of niet-traditioneel zijn in hun onderzoek – zijn het er allen over eens dat er vreemde, d.w.z. mystieke gebeurtenissen in de ruimte plaatsvinden die niet verklaard kunnen worden door academische theorieën en concepten.

Zwarte Gaten (zoals “Sagittarius A”) gedragen zich heel anders dan algemeen wordt aangenomen.

Sterformaties schijnen zwak te worden wanneer er verschrikkelijke gebeurtenissen plaatsvinden en later weer te verschijnen (deze staan bekend als “Star Surges”).

Zonnevlammen exploderen zelfs wanneer er geen zonnevlekken van betekenis op de Zon zijn waargenomen, en elk daarvan stoot een coronale massa uit.

Veel kosmische energie komt ons rijk binnen van de andere kant van de Aarde/Gaia op momenten dat het niet kan worden waargenomen van de kant die naar de Zon is gericht.

De Zon is een stralend helder wit LICHT en we kunnen niet langer gele kleurpotloden of verf gebruiken om haar te symboliseren.

Het heeft soms ook een regenboogachtige gloed van kleuren rond zijn binnenkern. De BRON is hier en verschijnt als LICHT! “ZIJN” stralen dringen door in de hele schepping – boven, rond en onder onze planeet.

Misschien is de belangrijkste studie om in dit “Nu” na te streven hoe “de mensheid” – “soorten bewustzijn” – alles beïnvloedt van een klein bloemblaadje tot in de uitgestrekte kosmos en hoe “de mensheid”, ongeacht hoe zij haar oorspronkelijk gegeven zegen van vrije wil heeft misbruikt, BRON-LICHT doorgaat met een transformatieproces dat zich al vele eonen aan het ontvouwen is.

Dus, voor hen die wachten op “Jezus” die door een straat loopt of uit de wolken vliegt in oude gewaden met lang haar, blauwe ogen, en Angelsaksische huid – of voor hen die wachten op Krishna met donkere huid, bruine ogen, en zijn fluit – of voor hen die wachten op de Mahdi- of voor hen die wachten op welke vorm van “GOD” dan ook (en in mannelijke vorm zoals de meeste mensen geloven dat “GOD” is) om te arriveren in een of andere fysieke representatie (zelfs als een buiten-planetair wezen), bedenk dat “GOD”-BRON– hier al heel lang is.

In feite is “GOD” nooit weggeweest!

Dus, “GOD” heeft nooit terug hoeven komen!

Onze vrije wil is toegestaan om bepaalde ervaringen te creëren.

“Nu” wordt onze vrije wil aangepast.

Het moet overeenkomen met de wil van de BRON, die ONVERANDERBARE GOEDHEID is.

Herinner je toen Yeshua Ha Messiah (“Jezus”) zei: “Weet gij niet, dat gij goden zijt?”

Als wij het “licht” van het LICHT zijn, dan is de BRON, zoals hierboven gezegd, nooit weggegaan.

Waarom? Omdat wij hier zijn.

Elk wezen moet opnieuw bekijken hoe hij of zij zijn gedachten, gevoelens en daden gebruikt.

De magnetosfeer ontvangt dagelijks onze ENERGIE, FREQUENTIE en VIBRATIE, en BRON stuurt “ZIJNLICHT om te reinigen wat niet wijs is en om ons voor te bereiden op een nog GROTER LICHT EN GELUID TRANSMISSIE.

Door: Dr. Schavi M Ali

Vertaling: Martien – voor wakkeremensen.org