Magnetosfeer Magnetisering

Magnetosfeer Magnetisering

Door: Dr.Schavi M. Ali – 6 juni, 2022 – Disclosure News

De magnetosfeer van Aarde/Gaia vanaf 12:29 PM (Oostelijke zomertijd) laat op de kaarten van de NOAA zien dat er een intense druk heerst van plasmadeeltjes die het planeetrijk binnentrekken via middelsterke zonnewinden die met 307,8 kilometer per seconde (km/s) reizen, wat in het normale bereik ligt dat als tussen 300 en 400 km/s wordt beschouwd.

Zonnevlammen zijn van de lage “B-klasse” met een “B.3” om 1254 UT en een “B.4” om 1630 UT.

De neutronentellingen zijn nog steeds “verhoogd”, zoals ze al een paar dagen zijn.

Echter, nu de magnetosfeer zo onder druk staat, is het zeker dat onze planeet wordt geactiveerd in “Haar” kern en in “Haar” buitenvelden.

Aangezien plasmadeeltjes eigenlijk het gevolg zijn van de CMES van zonnevlammen – zelfs de lager genummerde – drukt de “B-klasse” energie die eerder vandaag van onze Zon kwam, zich uit als de 89 aardbevingen die de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden, waarvan de grootste een “5.1” in Indonesië (Abepura) was.

Enkele andere waren een “4.3” in de Samoa eilanden, een “4.2” in Afghanistan (Badakhshan), een “4.6” in Japan (Okinawa), een “4.0” in Texas in de USA (Big Spring), en vele anderen.

Aarde/Gaia’s magnetosfeer trekt energetische frequenties aan van onze Zon die ze ontvangt van de Grote Centrale Zon, de Fotonengordel, alsook van buiten galactische gebeurtenissen en ook een meteorenregen.

Velen in het menselijk collectief van bewustzijn bespreken ook het fenomeen dat de “666 Poortdag” wordt genoemd (juni is een “6” maand; vandaag is het 6 juni; het jaar 2022 opgeteld bij “6” – dit alles is het getal “666”).

Degenen die deze numerieke “gateways” accepteren geloven dat ze elke maand op de een of andere manier voorkomen (111, 222, 333, etc.). Echter, met andere culturele dateringssystemen, is dit niet voor iedereen het jaar “2022”.

Voor de Joodse bevolking, bijvoorbeeld, is dit het jaar “5782”.

Voor de Islamitische bevolking is dit het jaar “1443”.

Het jaar “2022” is een Gregoriaans dateringssysteem dat lang geleden het Juliaanse heeft vervangen.

Er is een oud gezegde dat luidt: “Wat de geest kan waarnemen en geloven, kan worden bereikt”, en duizenden jaren voordat dit een beroemde uitspraak werd, onderwees Yeshua Ha Messiah (Jezus): “Door uw geloof kome het tot u.”

We moeten dus voorzichtig zijn met wat we snel als waarheid aannemen en ons ervan vergewissen dat we niet in een nepcreatie trappen, want vandaag de dag zijn er groepen die zich bezighouden met wat we zouden kunnen aanduiden als “duistere rituelen”.

Echter, wat zegt de oude Spirituele Wetenschap van Kabbalah over het getal “666”?

Alle getallen drukken een soort bewustzijn uit.

Het getal “600” is LID waarvan de boodschap is: “Waag je in de diepten van de Ziel, want de zee van het menselijk bewustzijn is machtig. Intuïtieve kennis is de sleutel. Wees je bewust van Geestelijke gidsen.”

Het getal “60” is SAMECH, en zijn boodschap is: “Een Hogere Macht helpt onze missie op Aarde. We moeten ons openstellen voor het hemelse rijk en vertrouwen op zijn bescherming.”

Het getal “6” is VOV wat aangeeft dat: “Elk op zichzelf staand voorwerp heeft zes dimensies: boven en onder, rechts en links, en voor en achter. Elke dimensie betekent ruimte, massa en fysieke heelheid. Het leert ook dat “Dingen die schijnbaar gescheiden en zelfs tegenstrijdig zijn, een hogere eenheid kunnen vormen.”

Dus, “666” kan gezegd worden de boodschap te brengen dat door ons te verdiepen in het Hogere ZELF, we meer leiding kunnen krijgen omdat het zal komen van het hemelse rijk, en alle schijnbare conflicten kunnen worden rechtgezet door te beseffen dat er een les te leren kan zijn.

Dus, “666′ heeft geen kwade betekenis behalve voor degenen die ervoor kiezen om het als zodanig te gebruiken.

Zelfs het bijbelboek “Openbaring” spreekt over het getal “666”.

Er staat: “Laat hij die begrijpt, het getal van het beest tellen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.”

Gedurende vele eeuwen hebben mensen gedacht dat dit getal ontdekt kon worden door verschillende methoden van numerieke berekeningen, en van talrijke despotische leiders werd gezegd dat zij het “beest” waren omdat hun naam opgeteld “666” zou kunnen zijn.

Echter, zoals besproken in een vorig artikel, komt het woord “man” van het oude Sanskriet woord “manas” dat vertaald kan worden als “verstand” en als “bewustzijn”.

Het is geen verwijzing naar een specifiek persoon of zelfs maar naar een bepaalde maand. Als dat wel het geval zou zijn, gebaseerd op de wetenschap van de getallen (de meeste mensen volgen het Pythagoreïsch systeem), dan zijn er miljarden mensen op onze planeet met de numerieke berekening van “666” die hun voor-, midden- en achternaam analyseren.

Zoals eerder gezegd, zijn er die personen die zich bezighouden met onverstandige duistere rituelen op deze dag die een zeer extreem laag niveau van “verstand” of “bewustzijn” hebben en die duidelijk niet geloven in de BRONFREQUENTIE, maar eerder in een kwaadaardige entiteit die kan wedijveren met het GODDELIJKE.

Zij zullen alle stormen, tornado’s, orkanen, enz. toeschrijven aan hun rituelen in plaats van te begrijpen dat Aarde/Gaia dagelijks wordt geactiveerd door de kosmische zonnekrachten die altijd de controle hebben over planetaire gebeurtenissen omdat BRON hen met deze kracht schiep.

Ja, deze kosmische gebeurtenissen van zonnevlammen, winden, CME’s, en andere fenomenen lijken meer voor te komen wanneer zich afschuwelijke situaties voordoen op onze planeet zoals oorlogvoering, politieke omwentelingen, wetenschappelijke experimenten, en de sociale disfuncties zoals de recente massale schietpartijen.

We moeten onthouden dat de kosmische gebeurtenissen reinigingen en zuiveringen zijn en tegelijkertijd intens LICHT binnenbrengen voor het downloaden van informatie en het upgraden van DNA.

Niet iedereen wil naar een hoger niveau omdat het inhoudt dat men zich realiseert dat er een Grotere Macht is, een Goddelijke INTELLIGENTIE, een BRON die ons enige vrije wil toestaat maar niet voortdurend kwaad zal dulden om de rechtvaardigen schade te berokkenen en de voortgang van de nivellering van onze planeet om een “Nieuwe Aarde” te worden, zal belemmeren.

We moeten dus voorzichtig zijn met hoe we “666” zien.

Het kan een zegen of een vloek zijn, afhankelijk van ons niveau van begrip van zijn trillingsfrequentie.

Het kan van het LICHT zijn of van de duisternis. Het kan mensen ineen doen krimpen van angst of tot het besef komen dat het een spirituele betekenis heeft die veel mensen niet hebben bestudeerd.

Ook kan het worden gezien als gewoon een andere dag in het jaar en dat tijdsbestekken van de ontwikkeling van de mensheid zijn voor doeleinden van gemak, zodat bepaald werk gedaan kan worden of gemeenschapsactiviteiten volbracht kunnen worden of vergaderingen door kunnen gaan, enz.

Er is geen tijd met BRON.

Dit is de reden waarom de bijbelse geschriften zeggen dat voor GOD één dag is als duizend dagen.

In meer oude Vedische geschriften echter, is één dag voor de GODDELIJKE ABSOLUTE als een miljard mensenjaren.

Elke dag moeten we kwaliteitstijd hebben om ons met de BRON te verenigen.

Dan zullen we juist geleid worden in plaats van te wachten op de mensheid (verschillende soorten bewustzijn – waarvan er veel erg verward zijn in dit “Nu”) om ons te vertellen wat we moeten denken over bepaalde begrippen.

Wees voorzichtig met de “-mens-heid”- het “bewustzijn” dat je volgt.

Bid dat jouw overtuigingen geleid worden vanuit de GODDELIJKE REALMS.

Mijn dank gaat uit naar Kabbalist Edward Hoffman voor de informatie over de boodschappen van de Hebreeuwse glyphs.

Dr.Schavi M. Ali

Vertaling: Martien / voor: wakkeremensen.org