Kosmische Update 18 mei 2022 – Zeer Hoog Krachtige Energie / Door Dr. Schavi M. Ali

Kosmische Update 18 mei 2022 – Zeer Hoog Krachtige Energie

Door Dr Schavi M. Ali – Disclosure News – 18 mei, 2022

In de afgelopen 24 uur is zonnevlek nummer “AR3014” verdubbeld in omvang en heeft een beta gamma magnetisch veld voor zeer sterke “M-Klasse” zonnevlammen die bijna “X-Klasse” in sterkte zouden kunnen worden, als ze al niet daadwerkelijk “X-Klasse” zijn bij aankomst.

Om 08:24 Universal Time (3:24 AM Eastern Daylight Time) was er alleen een “C.2” zonnevlam, maar zoals aangegeven zijn er sterkere zonnevlammen aan het ontstaan.

Zonnewinden bewegen chaotisch met meer dan 500 km/s.

“Energiefluxen” (voortdurende verschuivingen op en neer en heen en weer van eerst langzame dan snelle dan weer langzame dan weer snelle windstromen die dicht onder druk staande plasmadeeltjes rond onze planeet voeren) kondigen zich luidkeels aan terwijl onze planetaire magnetosfeer wordt aangetast en geactiveerd.

Grote aardbevingen, tornado’s, of onweersstormen zijn vandaag en in de komende dagen een mogelijkheid.

De energieën, frequenties en vibraties in ons hele zonnestelsel geven aan dat er vanaf nu en gedurende verscheidene dagen in de toekomst een opeenhoping van kosmische krachten zal zijn rond onze planeet Aarde/Gaia die een enorme en dramatisch krachtige gebeurtenis lijken aan te kondigen in het nabije “Nu”.

Het zou een zeer sterke langdurende hoog-genummerde “X-Klasse” flits kunnen zijn of een uitbarsting van LICHT voorbij zonnevlammen die rechtstreeks uit de Grote Centrale Zon opflakkeren of een beven van onze planeet terwijl zij alle zojuist genoemde kosmische krachten ontvangt.

Sommige Spirituele Wetenschappers verwijzen naar deze grote opeenhopingen als ” The Event Corridor”.

Dit is omdat een gang een doorgang of een portaal is tussen bepaalde “kamers” of “opslagruimten” die bepaalde noodzakelijke belangrijke voorwerpen bevatten die op een later tijdstip zullen moeten worden opgehaald.

In dit geval heeft ” The Event Corridor” een grote kracht van zichzelf, maar het moet nog meer kracht vrijgeven uit de metaforische “kamers” of “opslagplaatsen” erin.

We krijgen nog steeds HITTE en LICHT uit het Plejadenstelsel en ook uit de Fotonengordel.

Plus, alles wat eerder besproken is met betrekking tot de eclips energetica en planetaire retrogrades is nog steeds een deel van deze kosmische opbouw.

Fysiologische, emotionele en mentale symptomen zullen natuurlijk in sterkere mate optreden omdat onze planeet zelf sterk wordt vergroot.

Denk aan de symptomen die vele malen worden vermenigvuldigd.

  • Om er maar een paar te noemen: een lichte hoofdpijn kan nu een migraine lijken.
  • Een beetje vermoeidheid zal aanvoelen als totale uitputting en lethargie.
  • Sinus problemen kunnen lijken op een echte verkoudheid. Angst kan meer uitgesproken zijn.
  • Warmteopwellingen met zweten kunnen intenser zijn.
  • Het kan zijn dat je ’s nachts niet kunt slapen omdat je je “opgewonden” of “rusteloos” voelt.

Dit alles is om de aandacht van de mensheid te trekken om te vertragen, zichzelf te voeden en zich te verbinden met de BRONFREQUENTIE omdat velen nog steeds proberen om “business as usual” uit te voeren te midden van kosmische energiestromen die van ons eisen dat we ons meer ontspannen en het LICHT toelaten om te baden in elke nieuw gevormde DNA-streng in elk van onze cellen.

Dagelijkse activiteiten zoals werkverantwoordelijkheden, familieverplichtingen en gemeenschapsdiensten kunnen worden gedaan zonder tegen de energetica in te duwen.

Immers, met Mercurius retrograde, moeten we vertragen hoe dan ook (zoals sommigen van ons onze studenten en vrienden er voortdurend aan te lijken herinneren te doen).

Wij worden bijgestaan door spirituele atoomfrequenties (engelenvibrerende stromen) die zich vele malen tonen als dubbele en driedubbele getallen op klokken en op andere plaatsen.

De getallen die in dit “Nu” het vaakst worden gezien zijn “222”, “333”, “444”, en “555”.

Veel mensen ontwaken precies op deze tijdstippen in de vroege uren of merken de getallen op hun autoklok tijdens het rijden of ze zien ze op de kentekenplaten van de auto’s voor hen, enz.

De getallen tonen zich op vele manieren.

Sommige mensen proberen de getallen te interpreteren vanuit een Pythagoreaans Numerologisch perspectief of vanuit Kabbala, en inderdaad, deze kunnen ons in algemene zin zeer behulpzaam zijn.

Ik heb vaak artikelen geschreven over bepaalde getallen in relatie tot Kabbalah.

De getallen kunnen ons helpen ons te richten op verschillende Goddelijke principes. Echter, de getallen zijn in feite kalibraties die alleen het etherische rijk werkelijk kent, en soms is het het beste om te stoppen met proberen alles te intellectualiseren vanuit een specifiek gezichtspunt.

Bijvoorbeeld, omdat het getal “555” optelt bij “15” en dan naar beneden gaat naar “6”, wordt dit soms geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een behoefte aan “evenwicht in familie- en gemeenschapsverplichtingen” en er wordt ook gezegd dat het een aanwijzing is voor “Goddelijke Liefde” en “schoonheid” – alles vanuit een Pythagoreïsche analyse.

Zoals een oud gezegde luidt: “Wie de schoen past…”

Een van de redenen om je niet zo te verdiepen in de specifieke betekenissen van de getallen is dat, zoals zojuist gezegd, alleen het etherische rijk weet hoe ze worden gebruikt voor ons planetaire welzijn.

De “werking” van de kosmische krachten van de zon en de planeten is toch al een veelzeggender studie.

Wanneer we ze gaan begrijpen, kunnen we ons verheffen tot een Hogere Waarheid.

Zoals een les in het EMERALD TALBLET stelt: “Gods Goddelijke werken zijn Gods Goddelijke aspecten”.

Verder staat er: “God is LICHT, en alle dingen komen voort uit LICHT.”

Dus, met alles wat zich in de kosmos afspeelt, is het allemaal LICHT-BRON LICHT. Het neemt toe.

Opdat Aarde/Gaia meer geactiveerd zou worden, moet “Zij” meer dosissen LICHT ontvangen, en dit gebeurt inderdaad.

Bereid je voor om “op de golven mee te varen” met onze planeet. Ze stijgen hoger en hoger.

Elke “golf” draagt een grotere trillingsfrequentie.

De Maan is vandaag in Tropische Steenbok gekomen waar ze zal blijven tot ongeveer 8:53 AM (EDT) op vrijdag, en Pluto is retrograde in Steenbok.

Pluto’s transformatieve kwaliteiten in aarde-element Steenbok zijn als een metafoor die ik eerder heb gegeven: Denk aan een persoon die een pijl in zijn boog naar achteren trekt.

Hoe meer dat hij of zij terugtrekt, en wanneer de pijl eindelijk wordt afgeschoten, zweeft hij met krachtige kracht naar zijn doel.

Pluto verwijdert wat overbodig is om plaats te maken voor wat vitaal is.

Velen geloven dat hij meer kracht heeft als hij retrograde is dan wanneer hij direct is, want als hij direct gaat, kan zijn kracht niet worden benut.

Hij gaat recht op zijn doel af zonder vertraging.

Dit is een reden te meer om zelf na te denken over wat we vrijwillig moeten loslaten, zodat we met Pluto kunnen werken – niet ertegen, en Pluto is slechts een van de vele kosmische krachten waarmee we moeten werken en niet ertegen.

Wij aanbidden de sterren en planeten niet.

Wij aanbidden de BRON die hen geschapen heeft.

Wij verbergen ons niet in een grot in angst alleen maar omdat bepaalde krachten gebeuren.

Wij respecteren de krachten omdat wij GOD respecteren!

BRON/GOD/ONEINDIGE AANWEZIGHEID/GROTE SPIRIT/ALLAH/AHURA MAZDA/GODDELIJKE MOEDER- de uitgestrekte waterige baarmoeder van de hele schepping is opnieuw aan het “baren”.

Ga door met het schrijven van dagboeken over jullie ervaringen.

De pagina’s zullen dienen als een “corridor” naar de toekomst voorbij de maand mei.

Dr. Schavi M. Ali

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org