Kosmisch Frequentie Nieuws 2 januari 2023 – De 29e graad

 

Kosmisch Frequentie Nieuws 2 januari 2023
De 29e graad

Door: Dr. Shavi M. Ali – 2 januari 2023

Planeten in ons zonnestelsel hebben 30 graden tussen tekens, en onderweg keren ze terug naar de tekens die ze eerder bezochten.

Sommige planeten doorlopen de graden snel, en sommige zoals de “Buitenplaneten” van Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto en Chiron doen er veel langer over.

Onze Zon en Maan worden eigenlijk niet als planeten beschouwd; zij worden aangeduid als “lichtbronnen”.

Maar ook zij gaan op specifieke momenten door verschillende graden.

De graad die wordt beschouwd als de “kritieke graad” is “29”, want als een planeet of een lichtbron door deze graad gaat met nog maar één te gaan – de “30e” – zijn de energieën zeer krachtig in hun ontketening.

Ik heb de kenmerken van Pluto besproken in eerdere verhandelingen, en deze gaat over zijn krachtige “29e” graad.

Pluto, de planeet van de grote (vaak nogal ontwrichtende, chaotische en uitdagende) transformaties is in 2008 overgegaan naar de tropische Steenbok.

Deze overgang heeft situaties met regeringen, bedrijven, organisaties, ondernemingen, politie, leger, sociale structuren en onderwijsinstellingen voor het voetlicht gebracht, en depressieve en traumatische omstandigheden zijn het gevolg geweest voor zowel individuen als de collectieve mensheid.

Op 11 februari 2023 bereikt Pluto zijn “29e” graad in Steenbok en blijft op deze graad tot 23 maart, waarna hij zijn “30e” graad bereikt en even het teken Waterman binnengaat.

Tussen 1 mei en 11 juni 2023 zal Pluto echter terugkeren (retrograde) over “26”, “27” en “28” en kritische “29” graden van Steenbok.

Op 21 januari van het jaar “2024, zal Pluto permanent vooruit bewegen in Waterman tot het jaar “2044” met enkele keren van retrograde zijn, maar nooit terug in Steenbok.

Hij zal in plaats daarvan heen en weer gaan binnen de graden van Waterman.

Zijn bezoek aan Steenbok zal voor een zeer lange tijd voltooid zijn – ongeveer een eeuw.

De laatste keer dat Pluto in Steenbok stond, vochten de Verenigde Staten in de tweede helft van de 17e eeuw (1776) voor onafhankelijkheid van Engeland.

In de geboortehoroscoop van de USA staat Pluto in Steenbok, dus tijdens de huidige transit van Pluto in dit teken heeft de USA haar “Pluto Return” beleefd.

Soortgelijke gebeurtenissen als die van lang geleden hebben plaatsgevonden en zullen zich op bepaalde manieren nog steeds afspelen.

Bekijk het vorige artikel over de “USA Pluto Return“.

Het “kritieke graad” punt van Pluto in Steenbok op 29 graden zal dus liggen tussen 11 februari en 11 juni 2023.

Tijdens deze maanden kunnen de situaties wereldwijd emotioneel en letterlijk explosief zijn.

Grote aardbevingen in de hogere magnitudes van meer dan “6.0”, “7.0”,
en “8.0” kunnen zich voordoen.

Vergeet niet dat Pluto explosief is, en dat Steenbok – naast andere hierboven genoemde zaken – het planetaire materiële rijk beheerst, omdat het een “aarde”-elementteken is.

Nu Pluto retrograde is in Steenbok, in oppositie met de revolutionair grillige Uranus in het “aarde”-element Stier, zal dit het potentieel voor het diepgaande schudden van de Aarde/Gaia in de kern versterken. Met politieke intriges en sociologisch disfunctioneren die zich op zoveel manieren voordoen, is er werkelijk een grote behoefte (en die is er al heel lang) voor de mensheid om zich te richten op de barmhartigheid en het mededogen van BRON voor vrede en genezing.

Geen volk staat boven genezing.

Elke natie heeft deelgenomen aan (of was het doelwit van) sluwe atmosferische vergiftiging, experimenten in een poging de natuurlijke kosmische krachten te beheersen (knoeien met “zwarte gaten” en dimensies, bijvoorbeeld), het creëren van biowapens, manipulatie van de menselijke hersenfunctie, en nog veel meer kwaad.

De “29e” graad van Pluto in Steenbok kan een laatste “keuzepunt” aankondigen.

Nogmaals, tussen 11 februari en 11 juni 2023 kan worden verwezen naar “Het Potentiële Voorschaduw Hoofdstuk”.

Hier is een metafoor om te overwegen: In een dramatische roman is er meestal een voorafschaduwing of een symbolisch teken van gebeurtenissen die zich kunnen afspelen naargelang het leven van de personages zich tijdens het verhaal ontvouwt.

Als voorbeeld vroeg in een boek als ratten worden verjaagd en uiteindelijk vernietigd in een smerige achterbuurt door de hoofdpersoon van het verhaal, zou de scène symbolisch kunnen zijn voor dat personage dat uiteindelijk later wordt opgejaagd en vernietigd zoals wat gebeurt door tragische gebeurtenissen in de beroemde roman NATIVE SON van Richard Wright.

Zo wordt de hoofdpersoon, “Bigger Thomas”, symbolisch de “ratten” die door de politie worden achtervolgd.

Daarom zal de mensheid tussen 11 februari en 11 juni 2023 uiterst opmerkzaam moeten zijn op wat er in onze wereld gebeurt, moeten letten op tekenen van hoe het collectief een poging doet om zich in bewustzijn te verheffen (of niet), en zeer toegewijd moeten zijn aan dagelijks gebed en meditatie.

Als iemand mij zou vragen: “Dr. Ali, u hebt in uw artikelen veel rituelen aangeboden om ons om verschillende redenen te verbinden met de BRONFREQUENTIE. Welke ene actie stelt u voor uit alles wat u al heeft voorgesteld?”

Mijn antwoord zou zijn: “koop een gebedsmala van 108 kralen met een 109e “goeroe”-kraal en “bezaai” die met een mantra en draag de mala dan dagelijks”.

Ik raad malas aan die gemaakt zijn van de stoffen van bomen zoals Amber, Boddhi Seed, Rozenhout of Sandelhout – die ik eerder heb genoemd als zijnde “aardend”, “zeer beschermend”, “kalmerend”, en ook “helend”.

Ik stel voor ze regelmatig te zalven met heilige olie zoals Amber, Rozenhout of Sandelhout (of een combinatie van al deze oliën in gelijke hoeveelheden) of met een olie genaamd “Majmua” (“Verzamelen”) die alleen wordt gemaakt door het bedrijf “Nemat” – een familiebedrijf in Pakistan waarbij de stoffen in de oliën oeroud en gezegend zijn.

Deze olie is verkrijgbaar bij een goede natuurvoedingswinkel of online.

Ze is zeer kalmerend en helend.

De mantra die ik aanbeveel op dit moment, nu Pluto binnenkort zijn “29e” graad bereikt, is de krachtige “Pranava” (“Kosmische Klank”) van “AUM”.

Deze mantra begint en eindigt de meeste andere mantra’s en wordt vertaald als “Oh, Goddelijk” of als “Heil aan het Goddelijke”.

De mantra moet op elke kraal worden gechant.

Daarna kunnen persoonlijke gebeden worden uitgesproken en gebeden voor onze planeet.

In de Vedische geschriften wordt geleerd dat het “40” dagen duurt voordat een mala “gezaaid” is, maar hij begint onmiddellijk zijn werk te doen, zoals zaadjes die in rijke grond zijn geplant.

We zien misschien niet wat er onder de grond gebeurt, maar het groeiproces van een plant is begonnen.

Binnen enkele dagen begint de plant te ontkiemen.

Tijdens het mala “zaaiproces” moeten we eerst de “bewustzijnsopenende” mantra reciteren die luidt: “AUM RUTSIRA MANI PRAWA TAYA HUM” (“Oh, Goddelijk, kom als een donderslag op de adem af en zuiver”).

Dan wordt onze adem zachtjes op de mala geblazen. Vervolgens, te beginnen met de kraal rechts van de kraal “Guru” (“Iemand die LICHT brengt uit de duisternis”), chanten we de mantra op elke kraal terwijl we elke kraal aanraken met de duim en ringvinger van de rechterhand. We beginnen hardop te zingen en laten onze stem steeds stiller worden tot we alleen nog in stilte zingen.

Dan houden we de mala tussen onze handen, met de wijsvingers van beide handen recht naar boven gericht en elkaar aan de uiteinden rakend. Na afloop van de gebedssessie reciteren we de mantra nogmaals hardop, en raken dan de “Guru”-kraal aan op ons derde oog, dat voorstelt dat we gezegend zijn door BRON.

Dan mediteren we een tijdje of we hangen de mala om onze nek en gaan verder met onze dagelijkse bezigheden.

Als we de mala niet gebruiken, wordt hij in een speciaal zakje bewaard en op ons huisaltaar gelegd of in een lade of schatkist waar ook andere heilige voorwerpen worden bewaard.

Hij kan ook ’s nachts op een tafeltje naast het bed worden gelegd. De trillingen ervan werken terwijl we gewoon rusten of slapen.

Dus, terwijl het nog vroeg is in de nieuwe tijdlijn van “2023”, schaf een mala en een van de genoemde oliën aan, als je dat nog niet hebt gedaan. Als je om een of andere reden geen mala in je religie wilt gebruiken, bid dan tenminste dagelijks voor vrede en genezing op onze planeet.

Ik vermoed echter dat als je dit artikel leest of de vele andere die zijn geschreven, dat je Hogere ZELF tracht je aandacht te trekken en je manieren aan te reiken om je relatie met de Goddelijke sferen te verrijken en je te redden van religieuze indoctrinatie, wanneer mensen verstrikt raken in de regels en voorschriften van de mensheid met het oog op controle.

Dit is alsof je een sprookje van Grimm leest en van de hoofdpersoon “God” maakt en gelooft dat alle gebeurtenissen in het sprookje waar zijn.

Gedurende vele eeuwen heeft de mensheid cultuur tot religie gemaakt in plaats van onderzoek te doen naar de Goddelijke openbaringen die zich lang, lang geleden op wonderbaarlijke wijze aan “Rishi’s” (“Wijzen”) hebben voorgedaan en die zich in dit “Nu” nog steeds voordoen voor mensen met een hoger bewustzijn.

 

Bereid je voor op de “29e” graad van Pluto, en bereid je voor op andere sterke kosmische energieën.

Vandaag, 1/2/2023, is de magnetosfeer opnieuw volledig gehuld in plasmadeeltjes; onze Zon bouwt op met “M-Klasse” vlammen; er is een aardbeving van “5,4” magnitude geweest in Indonesië; en de zonnewinden zijn meer dan 400 km/s en bereiken bijna 500 km/s.

De “KP Index is beoordeeld als “Onrustig”.

Het zuiveren, reinigen en verlichten van ons planetaire rijk zal doorgaan.

Wij ontvangen steeds meer biofotonen van BRONLICHT.

Tegelijkertijd proberen de “3d” chaos en verwarring nog steeds te woeden als een monster dat vernietigd wordt en een laatste brul maakt.

Overwinning voor het Licht!

Dr. Shavi M. Ali

Vertaling: wakkeremensen.org