Kosmisch Bewustzijn en Zonne Eigenaardigheden / Door:  Dr. Schavi M. Ali

Kosmisch Bewustzijn en Zonne Eigenaardigheden

Door:  Dr. Schavi M. Ali – 10 June, 2022

De kaart van de magnetosfeer van de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) geeft aan dat de zonnewindsnelheden een mengeling zijn van gemiddelde sterkte met snellere winden die naar binnen stromen, en dat plasmadeeltjes de Aarde/Gaia omringen, waarbij het meeste plasma aan de andere kant van onze planeet terechtkomt.

De plasmadruk bouwt zich krachtig op.

Neutronen aantallen (krachtige kosmische stralen van buiten ons zonnestelsel) die gedurende verscheidene dagen als “Verhoogd” werden beoordeeld, krijgen nu de “Hoog” status vanaf donderdag 9 juni 2022.

Zonnevlammen zijn in het lagere “C-klasse” bereik (“C.1”) vanaf 10:18 Universal Time (UT).

Er doet zich echter een vreemd verschijnsel voor op onze Zon met betrekking tot een zich nieuw ontwikkelende zonnevlek op zijn zuidelijke bol.

NASA (National Aeronautics and Space Administration) heeft verklaard: “Ten eerste is hij cirkelvormig. Anderzijds is het magnetisch veld 90 graden gekanteld ten opzichte van normale zonnevlekken. Deze verdient het om in de gaten te worden gehouden”.

De zonnevlek lijkt een verzameling van kleine vlekjes die allemaal in een cirkel staan, in plaats van de gewoonlijk willekeurig verspreide vlekjes.

Het bovenste deel van de cirkel is negatief gepolariseerd (-), en het onderste deel is positief (+), terwijl de zuidelijke zonnevlekken die men gewoonlijk ziet het tegenovergestelde zijn: positief (+)/negatief (-).

Kosmische gebeurtenissen zijn al vele jaren “vreemd” omdat traditionele wetenschappers ze proberen te analyseren en te categoriseren.

De meesten hebben nu een “afwachtende” houding, zich realiserend dat ons zonnestelsel, melkwegstelsel, en de gehele kosmos niet gemakkelijk volledig begrepen kunnen worden in hun bewegingen en daaropvolgende pulsaties van energietrillingen.

Het nieuwe 26.000-jaar durende transformatiepatroon van de schepping is als kijken naar een schilderij dat vorm krijgt en niet weten welk idee de schilder in gedachten heeft, zodat we ons niet vóór het voltooide schilderij kunnen voorstellen hoe het eruit zal zien.

In dit geval is de schilder BRON, en wij kijken toe hoe de schepping vorm krijgt.

Wij “voelen” en “voelen” de kosmische energieën, of ze nu van binnen of van buiten ons zonnestelsel komen.

We “weten” dat de schepping van binnenuit aan het veranderen is, en velen proberen begrip en troost te vergaren terwijl het “Nieuwe Nu” zich vormt.

Elke 26.000 jaar beweegt onze planeet in een wiebelende beweging om “haar” as; wereldwijde weerpatronen veranderen; onze planeet begint aan een nieuwe reis door de Fotonengordel; de hele schepping (mensen, dieren, plantenleven) wordt geleidelijk getransformeerd; nieuwe soorten dieren- en plantenleven ontstaan; de mensheid wordt “gedownload” met HOGERE KENNIS terwijl celrecords en het DNA daarin worden “geüpgraded”.

Er vindt een evolutionair proces plaats (dramatische verandering – niet in de zin van de manier waarop Charles Darwin in evolutie geloofde).

Het eerste aspect van de mensheid dat “evolueert” is het bewustzijn of de “geest”.

Er worden nieuwe manieren ontwikkeld om levenservaringen te conceptualiseren, te analyseren en te actualiseren, zodat mensen zich bijvoorbeeld beginnen te realiseren dat scheidslijnen op basis van zogenaamde rassentypes of culturele patronen kunstmatige groeperingen zijn, gemaakt met het doel anderen te controleren, te manipuleren, hulpbronnen van anderen te verwerven, enz. door bepaalde segmenten van de menselijke bevolking die zichzelf superieur wilden maken aan anderen.

Om dit te kunnen doen, moesten de “anderen” inferieur worden gemaakt.

Een ander aspect van de “evolutie” van de geest is het geloven in een Hogere Goddelijke MACHT met wiens “spirituele frequentie” verbinding kan worden gemaakt voor genezing, bescherming, enz. die ZELF GECREËERD , ZELF CREËEREND, en ACTIE BEKRACHTIGD is.

Aldus is “HET” de BRON FREQUENTIE die openbaringen heeft gedaan in wat wij kennen als een ruimte/tijd continuüm van geschiedenis – een tijdsbestek dat alleen werkelijk bekend is bij DE BRON “ZELF”.

Voor ons eigen gemak en om als mensen georganiseerd te zijn, hebben wij bepaalde tijdkaders ontwikkeld en mathematisch berekend die wij eeuwen (of tijdperken), eeuwen, generaties, decennia, jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten, seconden, enz. noemen.

In het “Nieuwe Nu” lijkt de tijd te zijn versneld door kosmische gebeurtenissen die onze planeet door de schokgolven van gemengde winden (“Co-Interactie Regio’s”) voeren; onze planeet zonnevlammen van fotonen, elektronen, gassen en andere substanties stuurt; ons magnetisch noorden verandert; laat kosmische stralen in ons domein toe; laat ons door de Fotonengordel wiebelen; en, natuurlijk, worden veel meer dan tijdkaders geactiveerd door deze paar kosmische energetica.

Terwijl het bewustzijn hoger wordt, veranderen ook de emotionele reacties om zich aan te passen aan de hogere patronen van de geest, en zoals voortdurend wordt bestudeerd, geeft het fysieke vat koolstofenergie af en wordt deze vervangen door een energie die kristalachtig is.

Dit alles – transformatie van geest, emoties en fysieke vorm – vormt wat velen het ” Ascensie Proces ” of ” Spirituele Ascensie ” noemen en wat vele traditionalisten met betrekking tot religie de ” Rapture ” noemen, hoewel de meesten eigenlijk niet begrijpen wat het ” Rapturing ” proces inhoudt.

Velen over de hele wereld raken gefrustreerd door de moeizame ervaringen van bewustzijnsverhoging.

Zij worden depressief van vermoeid wakker worden, niet in staat zijn een goede nachtrust te bereiken, hoofdpijn hebben, pijn in spieren en gewrichten, zweverig of duizelig zijn, snelle hartritmes, zich angstig voelen, enz.

Zelfs als deze ervaringen niet dagelijks voorkomen, gebeuren ze toch te veel.

Zij willen niet langer horen dat wij LICHT ontvangen of dat wij ons nog steeds in het “Tijdperk van Chaos” (“Kali Yuga”) bevinden of dat wij ons in de “weeën van wedergeboorte” bevinden.

Sommigen zeggen: “Genoeg nu!”

Zij beginnen niet meer te geloven in “Opstanding” en geloven in plaats daarvan dat de ongemakken uitsluitend te wijten zijn aan de aanval van “5G” straling en andere verschrikkelijke technologische experimenten.

Maar toch, zelfs het ongeloof is één van de “ervaringen” van de evolutionaire reis, en zij die proberen de controle en manipulatie van het grootste deel van de mensheid terug te krijgen zijn blij met het ongeloof omdat zij nu het tempo van hun gedachtenbeheersende experimenten kunnen opvoeren.

Frustratie leidt tot opgeven. Opgeven leidt tot het toestaan dat anderen dan BRON de leidende macht zijn. Onthoud, juist wanneer een Moeder de bevalling bijna niet meer aan kan, en wanneer ze het uitschreeuwt van de pijn, beweegt de baby eindelijk naar beneden en uit het geboortekanaal.

Ja, er zijn vrouwen die gemakkelijker bevallen dan anderen, maar geen enkele vrouw wil elke dag een bevalling doormaken.

We gaan als een collectief door het geboortekanaal, en daarom kan het lijken alsof situaties, omstandigheden en ervaringen bijna overweldigend zijn.

Laten we ons vasthouden aan het BRON-LICHT. Laten we de “Pijler van LICHT” naar beneden trekken zoveel als we nodig hebben om kalm te blijven.

Op deze manier kunnen we allemaal boven bewustzijn uitstijgen naar SUPER – BEWUSTZIJN, wat ons gecentreerd zijn is in HOGERE ZELF/ZIEL/BRON.

Kosmische gebeurtenissen zullen vreemd blijven, mystiek, en niet gemakkelijk te begrijpen.

Sommige zijn al vele tijdperken onderzocht, en we kennen inderdaad hun boodschappen aan ons.

We zijn onderwezen door Avatars, Wijzen, Profeten, en Engelachtige verschijningen.

We worden nog steeds onderwezen.

We moeten ijverige studenten zijn en tot het besef komen wat Yeshua ons duizenden jaren geleden in vragende vorm gaf: “Weet gij niet, dat gij goden zijt?”

Nu, hier is een interessant begrip om te overwegen.

Er zijn taalkundige studies die suggereren dat we deze zin op deze manier moeten weergeven: “Weet gij niet, dat gij van God zijt?”

Let op het verschil.

In de eerste zin wordt ons gezegd dat wij “goden” zijn.

In de tweede zin wordt ons gezegd dat wij “van God zijn” – het woord “goden” is dus eigenlijk “van God zijn” – wij zijn “goden” of wij “behoren” tot God.

Hoe dan ook, we zijn gehuld in BRON-LICHT.

In werkelijkheid behoort alles inderdaad toe aan de BRON omdat de BRON alles van het goede geschapen heeft, waardoor de mensheid de vrije wil heeft om chaos en verwarring te scheppen als dat de wens is, maar de gevolgen van dit gedrag gebeuren.

Eén van de beschrijvingen van de BRON in de oude geschriften is dat “HET” ONVERANDERBARE GOEDHEID is.

Dus, als wij “lichten” van het LICHT zijn, zijn wij dan niet beiden “goden” en “behoren wij toe” aan God?

Laten we dan verklaren dat de “Nieuwe Gouden Eeuw” snel geboren zal worden.

Laten we de kracht gebruiken die ons is gegeven.

Kosmische krachten “berichten” ons dagelijks.

Dr. Schavi M. Ali

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org