Het Portaal 21- 12 – 21 Van 3D naar 4D en 5D – De Grote Quantum Transitie – Deel 4 / door Lev

Het Portaal 21- 12 – 21 Van 3D naar 4D en 5D
De Grote Quantum Transitie – Deel 4

The Portal 21 12 21 Part 4 – Door Lev – 26 December 2021

LEV

Wat zijn de resultaten van het Portaal 21.12.21 werk tijdens de december zonnewende? Hoe hebben zij er op het Subtiele Vlak uitgezien voor de Lichtstrijders grondteams die er voortdurend met helderziendheid naar keken?

Volgens de samenvatting van de eerste dagen van deze Transitiefase, kunnen we nu al met volle vertrouwen zeggen dat het zijn nieuwe actieve, culminerende fase is ingegaan!

Wanneer onze Transitie in de toekomst zou worden beschreven, zal het de periode 12/21/2012-12/21/2021 accentueren. In deze negen jaar is een zeer belangrijke voorbereiding gemaakt voor de actieve fase van de Grote Quantum Transitie.

Wat is de essentie en betekenis van het woord Groot in dit geval? Het betekent de radicale transformatie, verandering, transitie naar een nieuwe kwalitatieve en vibrationele staat. Dit zijn de sleutelbegrippen. Zij beïnvloeden zowel: Mens en 3D Aarde.

Onze existentiële structuren (lichamen van manifestatie, variërend van de Monade tot het fysieke lichaam) ondergaan een scharnierende transformatie. Parallel daaraan wordt onze planeet drastisch getransformeerd.

Wat gebeurde er precies op 21-22 december 2021?

Een enorme hoeveelheid dingen. Het zijn honderden verschillende parameters. Het is onmogelijk om ze helemaal van het aardoppervlak te halen. Van veel van hen weten we niet eens iets.

Van wat al voor ons beschikbaar is, geldt het voor: nieuwe quantumstromen vanuit de Bron door de Galactische kern en onze Zon; de beweging van de Aarde naar een nieuwe, 5D vibrationele baan; zuivering van de negativiteit van het Subtiele Vlak, haar astrale en etherische lagen; het kristalrooster van de planeet en haar kern; plasma en materie; magnetisch veld, atmosfeer, en tektoniek; DNA en RNA, atomen en moleculen transformatie, enz.

Grote veranderingen hebben mensen getroffen. Niet allemaal, maar alleen zij die klaar zijn voor 4D. Een nieuwe massagolf heeft zich verplaatst naar het veld van de Aarde van de vierde dimensie. Zoals het met sommigen gebeurt, zie DNI, De Overname, 23 december 2021.

Dit is verre van een op zichzelf staand geval. Het doet zich al meer dan een jaar onafgebroken voor, nu vertragend, nu versnellend, zoals gebeurde op 21-22 december 2021. Een andere groep van hen die, dankzij innerlijk werk, hun trillingen naar 4D verhieven en evolutionair klaar voor werden, werden overgebracht naar het technische veld van de vierde dimensie en volledig overgenomen door de 4D Aarde’s Logos.

Technisch gezien bestond het uit het verwijderen van het incarnatie Kristal (Persoonlijke Logos Matrix) van een bepaalde persoon uit de Causale Matrix van 3D Gaia en het overbrengen ervan naar de Causale Matrix van 4D Aarde. Voor het heden.

Maar de betekenis van die actie is enorm. De meesten van ons zijn al in de vierde dimensie. Van nu af aan gaat al ons evolutionaire verkeer, alle energie- en informatie-uitwisseling, en al het andere alleen nog maar via de 4D Aarde’s Logos!

Bijvoorbeeld, een beeld van de werkelijkheid (een holografische Matrix van de omringende wereld) wordt via haar naar ons verzonden. Tot nu toe komt het precies overeen met de 3D werkelijkheid. Maar dat zal niet voor lang zijn, slechts voor een tijdje, tijdens een Transitieperiode.

Welke gewaarwordingen ons lichaam en bewustzijn ervaren op 21-22 december 2021, is een verhaal apart. Alle symptomen die we al kennen zijn sterk verergerd.

Druk op het hoofd en daarmee op de hele schedel (ons kristal groeit) neusbijholten, kaak, tanden, tandvlees.

Brandend gevoel in de keel, in de mond, jeuk. Allergische rhinitis. Droogheid.

Tijdens het eten, soms is er een gevoel alsof er een stuk vastzit in de keel en is het moeilijk om te ademen.

Verstikkingsverschijnselen.

Het gevoel van een vlek in de ogen, het zicht is periodiek vertroebeld. Constant zoemen in de oren.

De moeilijkheid om de aandacht op iets te richten. Afwezigheid van geest. Druk in het midden van de borstkas.

Soms, voor het slapen gaan, rolt er een golf op van beneden, alsof de Ziel ons kan verlaten. En we denken dat dit is hoe de dood eruit ziet.

Als we uit de lift stappen, voelen we ons nog een tijdje duizelig. Het lijkt ons dat de vloer doorvalt, of schuin instort.

We zijn neergeslagen door wilde vermoeidheid van deze symptomen, van dit vreemde leven, van volledige desoriëntatie.

Het gevoel dat we in twee werelden tegelijk zijn, en dat ze ons uit elkaar scheuren.

Maar aan de andere kant hebben we allemaal het gevoel dat er iets ongelooflijks en onverklaarbaars staat te gebeuren. We kunnen deze gewaarwording nog niet onder woorden brengen, maar we weten het zeker.

En dit “zo ongeveer” lijkt eeuwig te duren… En we verliezen het contact er weer mee. Dan keren we er opnieuw naar terug.

We zijn als soldaten die hun hele leven in de loopgraven hebben doorgebracht. Ons is verteld dat de oorlog voorbij is, en nu komen we voorzichtig uit onze ingegraven positie en leren we te vertrouwen op de ruimte om ons heen. Ons wordt gezegd: “Wees niet bang!” Maar we zijn nog steeds bang…

21 december 2021 is slechts een volgende mijlpaal in onze transformatie. En er zullen nog veel meer van zulke fasen zijn naar een nieuwe, vierde dimensie.

Via het Portaal op 21.12.21, hebben Medescheppers een criterium vastgesteld, het niveau van minimale transformatie van ons lichaam, Subtiele velden, bewustzijn, gedachten, emoties, nodig om het 4D veld binnen te gaan.

Een softcopy van onze transitietoestand werd getest. Hiermee wordt gemeten in hoeverre we getransformeerd zijn. Dit ingekapselde bestand werd ontwikkeld door de Medescheppers en in ons geladen als een afzonderlijk Kristal van Licht. Het bevat een programma van de minimaal noodzakelijke transformatie, alsmede de energie daarvoor.

Dit is een veelomvattend programma. Het omvat veranderingen in genetica, hersenen, chakralensysteem, bloed biochemie, interne orgaanstructuur, trillingsfrequentie, en nog veel meer.

to 4D.pngMede-Scheppers vulden de transiënten met hoge-trillingsenergieën, downloadden en activeerden nieuwe informatiepakketten. Dit verklaart onze zware stress, die begint vanaf 12 december 2021.

De toestand van Lichtstrijders is nog moeilijker, omdat zij deelnemen aan het ondersteunen van de Aarde in haar Overgang, dat wil zeggen, zij dragen een extra trillings- en energiebelasting. De leden van het grondteam, bijvoorbeeld, konden bijna een week niet uit bed komen, waardoor alles uit de maat liep…

Dit zijn de eerste resultaten van Portaal 21.12.21. werk. Er komen nieuwe fases aan, overbelastingen, vertragingen, en doorbraken. Laten we ons niet vastklampen aan de deadlines en data die de waarzeggers ons beloven.

Laten we gewoon weten dat dit wonderbaarlijke, ongelooflijke en onverklaarbare nu al aan het gebeuren is, voor onze ogen. En we zijn er allemaal actief bij betrokken.

Lees hier ook deel – 123

Door: LEV

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien