Het Portaal 21- 12 – 21 Van 3D naar 4D en 5D – De Grote Quantum Transitie – Deel 3 / door Lev

Het Portaal 21- 12 – 21 Van 3D naar 4D en 5D
De Grote Quantum Transitie – Deel 3

The Portal 21 12 21 Part 3 – Door Lev – 15 December 2021

Op de dag dat het Portaal 21.12.21. maximaal geopend zal worden (zie – Deel 1, 13 december 2021), zal zijn werk versterkt worden door de vermenging van fasen (perioden) van zeer krachtige energieën van verschillende stelliums (samenstanden van meerdere planeten). Sommige hebben een harmonieus effect, terwijl andere de spanning verhogen.

Harmonieuze aspecten zouden zijn:

Tweede fase Maan en Volle Maan in Tweelingen, dat helpt om conflictsituaties constructief op te lossen, beslissingen te nemen over dringende zaken, en moeilijke onderhandelingen met succes te voeren;

Een sextiel van Jupiter en de Zon dat de energie van optimisme brengt, een begrip van hoe moeilijkheden te overwinnen, een verlangen om goed te doen aan anderen;

Het sextiel van Neptunus en Pluto retrograde versterkt het verlangen om de Spirituele ruimte uit te breiden. Wekt interesse in het nieuwe en onontdekte, evenals liefde voor de wereld en het Universum waarin we leven, om de positieve ontwikkeling van onze beschaving te bevorderen.

De energetisch intense aspecten omvatten:

De oppositie van de Zon en de Zwarte Maan verhoogt narcisme, arrogantie en trots. Verhoogt het gevaar voor de eerste personen van de Staat, aan wie deze karaktereigenschappen inherent zijn;

Het vierkant van Mars en Jupiter verergert conflicten en botsingen van collectieve en persoonlijke belangen;

Mars in conjunctie met de Ascendant Maan knoop en oppositie met de Ascendant Maan knoop zet aan tot het negeren van ervaringen uit het verleden, de belangen en de behoeften van de samenleving;

Jupiter vierkant met de Maansknopen legt de wanverhouding bloot tussen traditionele grondslagen, wereldbeeld, godsdienst, moraal, ethiek, en de opgelegde tendensen van sociale ontwikkeling;

Het vierkant van Saturnus en Uranus retrograde versterkt de protesten tegen de bestaande orde en dictatoriale aspiraties, waardoor revolutionaire situaties ontstaan. Het duwt de samenleving in de richting van ingrijpende veranderingen en een herziening van eerdere normen, wetten en overtuigingen.

Het vierkant van Neptunus en de Zwarte Maan toont de verbroken verbinding van de mens met de Bron, en toont tegelijkertijd de weg naar verhoogde Spiritualiteit.

Naast de planeten zullen de energieën van de Sterrenbeelden Tweelingen en Steenbok het Portaal 21.12.21 beïnvloeden.

De Tweelingenstraling draagt de trillingen van tegengestelde mentale processen, de interpenetratie van Geest en materie, de verbinding van ritme en vorm. Dit is de energie van wereld Intelligentie, rationaliteit, veranderlijkheid, en flexibiliteit.

Op 21 december 2021, om 15:59 UTC, is de Zon het sterrenbeeld Steenbok binnengegaan, gevuld met vibraties van kosmische orde, rechtvaardigheid, en harmonie van het individu en het universele.

Al deze en andere energieën creëren niet alleen een algemene krachtsetting, maar worden ook door Medescheppers gestuurd om puntproblemen op het juiste moment en op de juiste plaats op te lossen.

Een levendig voorbeeld daarvan was het gebruik door de Hogere Lichthiërarchie van de M87 Melkweg in de Virgo Constellatie in januari 2020. Zijn emissies werden toegepast om de Aarde en de aardbewoners op te schonen en te herprogrammeren aan de vooravond van het Nieuwe Galactische Jaar (21.12.2020) en om een impuls te geven aan de Transitie.

Laten we deze gebeurtenissen in herinnering brengen, die sterk doen denken aan de recente Operatie Zon-eclips waarover het DNI op 6 december 2021 verhaalde.

Eerst is hier wat algemene info:

M87 is een superreus elliptisch sterrenstelsel, het grootste in het sterrenbeeld Maagd. Het staat op ongeveer 16,4 miljoen parsecs (53,5 miljoen lichtjaar) van de aarde. M87 is de op een na helderste in en een van de meest massieve Virgo Cluster.

Deze Constellatie is gevuld met de energieën van de Hogere Lichtkrachten, Dienst aan de Bron, en het Absolute.

M87 genereert verschillende krachtige stralingen, vooral radiogolven. Zijn stralen van energieplasma uit de kern kunnen 1500 parsecs (4900 lichtjaar) bereiken.

Op 6 januari 2020 hebben de co-scheppers deze stralen op de aarde gericht.  Vijftien minuten voordat de uitstoot de planeet raakte, sprong de dichtheid van de Zonnewind meer dan 5 keer omhoog en draaide het interplanetaire magnetische veld rond de Aarde scherp 180 graden. Gedurende vele uren vormde zich daarin een reusachtige scheur, waarin de Zonne-tsunami zich stortte.

Op 7 januari 2020 troffen Hogere Licht Hiërarchen via M87 de Aarde met nieuwe krachtige volleys van deeltjes met energieën van meer dan 10 tot de 19e graad elektronvolt. Deze stralen waren zo krachtig dat zij onze planeet bereikten zonder de geringste afwijking in de Galactische magnetische velden, d.w.z. in een perfect rechte lijn.

Gedurende de uren dat Gaya volledig aan de ruimte was blootgesteld, sloten Medescheppers met opzet de magnetische veldlijnen van Aarde en M87 op elkaar aan en deden dit verschillende keren. Wij werden een minuscuul verlengstuk van deze kosmische superreus die ons in zijn magnetische omhelzing had.

De deelnemer aan deze kosmische actie, de zon, heeft ook bijgedragen aan de chirurgische operatie.

Twee weken eerder, op 21.12.2019, had zij een krachtige explosie die haar magnetische velden uit elkaar scheurde.

Daarna verbonden ze zich weer, gevuld met nieuwe energie, en in de vorm van uitsteeksels bereikten ze de Aarde.

Welk doel streefden de Medescheppers na door de magnetische schil van de planeet te openen en haar en ons te overspoelen met een kosmische regen van gammastralen van enorme kracht?

Er waren verschillende doelen, allemaal belangrijk.

De stralen veroorzaakten grote aardbevingen die de seismische overdruk in de aardkorst verlichtten.

De vernietiging van 3D energie matrices en grids begon, en met hen, – gedachte vormen, gewoontes, patronen, en egregoren. Groot en klein, in vele verschillende versies en landen. In al zijn manifestaties – van het globale tot het persoonlijke.

Onder invloed van de flux van elementaire deeltjes gericht vanuit M87, werd een verandering in de moleculaire samenstelling van DNA op gang gebracht.

Tegelijkertijd losten de mede-scheppers een ander kritisch probleem op.

In ons Lokale Universum bestaat een neuraal raamwerk van technogene beschavingen, gecreëerd door Zwarte Archonen, dat het algemene Universum-kristallijne netwerk dupliceert en gedeeltelijk overlapt, en dat dient als transportsysteem en kosmisch Internet.

Het Aardse Kristal (kern) in dit neurale netwerk is een van de sleutelneuronen. Een impuls van de Melkweg M87 was gericht tegen de technogene invloed van de Darkis op onze planeet en de Melkweg in zijn geheel.

Waar was die voor bedoeld?

Een van de taken van de Sterrenzielen op Aarde was om het neurale netwerk van de technogene rassen bloot te leggen door infiltratie in hun binnengevallen gebieden.

Vanaf Pleroma was het gedetailleerde beeld niet zichtbaar en werd het niet volledig begrepen. Bovendien had de Hogere Licht Hiërarchie weinig idee hoe het parasitaire neurale netwerk de aardbewoners beïnvloedt, welke beveiligingssystemen het gebruikt, en welke tegenreactie het zou kunnen activeren bij een poging het te neutraliseren.

Het neurale netwerk van het Lokale Universum heeft zijn beveiligingssysteem, een soort herstartknop, die voor dat doel de gerichte emissies van M87 gebruikt.

The Portal 21 12 21 Part 3 - The Neural Network Of The Local UniverseVoor deze operatie keerden de Mede-Scheppers de veldschilden van de Aarde om, inclusief de magnetische velden, als een lens, om door een andere hoek te kijken om te zien wat voorheen onzichtbaar was.

Zodat de herstartknop zo goed mogelijk zou werken en een gat zou slaan in de technogenische omhulsels van de Archons.

Tussen haakjes, het plan-demica en de activering van de 5G-zenders staan in direct verband met deze gebeurtenis. Archons lanceerden ze tijdens de M87 pulsemissie, als een van de tegenmaatregelen tegen hoge trillingen, en om de geheime ontsnapping van de Duistere Hiërarchen van de planeet te verdoezelen.

Schepen van negatieve beschavingen zweven in een baan rond de Aarde, hun Zielen van incarnatie verzamelend omdat zij niet zullen overleven in de nieuwe 5D trillingen.

80% van de schepen behoren tot Insectoïden, maar er zijn ook andere negatieve rassen. Deze evacuatie was voorzien, maar moest later gebeuren. Onverwacht voor Archons begonnen de aardbewoners sneller dan gepland aan de Transitie, en de 4D/5D-trillingen van de planeet begonnen sterk te stijgen.

Rondom de planeet werken de veldschilden, die energiestromen laten wervelen om de ruimte vrij te maken, weer. Voorheen blokkeerden Archons ze. Deze schilden lijken op een zoemende armillosfeer. Draaide hij vroeger en wierp hij astraal-geestelijke vervuiling af door beweging, nu wordt hij ook verwarmd en gloeiend, waardoor zijn potentieel en energiekracht toenemen.

Het Melkwegstelsel M87 wordt niet alleen voor dat doel als straler gebruikt. Wat vanaf de aarde door de instrumenten waarneembaar is, is een deel van de werkelijkheid. Daarachter bevindt zich een enorme multidimensionale ruimte van energiewezens, een collectief bewustzijn van de 7D-beschaving. Duizenden jaren lang hebben zij de Aarde en de mensheid meer dan eens geholpen.

Ze zenden impulsen naar onze planeet via geleiders. Onder zulke geleiders zijn onze zon en andere sterren in de ruimte-omgeving.

In een van de multidimensionale lagen van M87 bevindt zich een trechtervormig portaal van waaruit zich een straalsnoer naar de aarde uitstrekt. Het is verbonden met de Zuidpool. Waarvoor?

Er is een tweede-dimensionale wereld binnenin onze planeet waar alle lage-frequentie en negatieve energieën geproduceerd door mensen in 3D worden gedumpt. Gedurende vele millennia, is deze beerput kritisch overgelopen.

Mede-Scheppers hebben een straalslang aangesloten om het zich ophopende astraal-mentale puin van mensen eruit te pompen en ook om de overblijfselen van de infrastructuur van parasitaire technogeek beschavingen te verwijderen.

Het oppervlak van de buis gloeit met krachtige stralingsenergie. Het is deze energie die het magnetisch veld van de Aarde beïnvloedt, de magnetische lijnen uit elkaar trekt en de slang met de Zuidpool verbindt.

Nadat het volgende deel van het vuil uit het binnenste van de Aarde is verwijderd, dat vervolgens wordt uitgebrand in de kern van M87 en andere Zonnen van de Melkweg, wordt alle vrijgekomen ruimte gevuld met gammastralenergie door Medescheppers via een slang. Zij zuiveren alle elementalen van de Aarde – water, lucht, vuur, aarde, en ether.

Wat betreft het kristallen neurale netwerk, door de M87 emissies, herstelden de Medescheppers zijn vermogen om energie-informatie te accumuleren en harmonieus door te geven. Daartoe werd het gezuiverd en opnieuw opgestart.

De Aarde, als een sleutelpunt van dit neurale netwerk, verkeerde tot voor kort in een deplorabele toestand. Daarom werd zij bewerkt door een directe impuls van M87, waarbij parasitaire omhulsels en astraal-mentale afval van mensen letterlijk werden gesmolten.

Periodiek worden geselecteerde staatslieden, politici, oligarchen, tycoons, ambtenaren geherprogrammeerd door gerichte impulsen. Door hen worden bezitters en implantaten, geïnstalleerd door Archons, uit de veldstructuren van de mensen gehaald. De poppenspelers moeten dringend nieuwe uploaden, aangepast aan de veranderende energieomstandigheden.

Zo’n “upgrade” is nodig omdat in 4D/5D vibes de implantaten het snel begaven, en de oude servers en systemen door M87 straaljagers en andere operaties van de Lichtkrachten doorbrandden.

Enorme massa’s Duisteren, die de autoriteiten steunden en manipuleerden, ontsnapten in paniek en haast naar dichtere ruimtes, astrale en etherlagen. Natuurlijk verborgen ze zich niet allemaal. Sommigen bleven aan de oppervlakte om hun marionetten te besturen, hoewel het moeilijk is om binnen de vernieuwde energiestructuur van de Aarde te blijven.

Zij proberen nog steeds de massa’s te beheersen, om de ineenstorting te voorkomen van de Duistere egregoren die de huidige economische en sociale orde ondersteunen. Echter, zij zijn niet langer de meesters van de situatie. Het aandraaien van de duimschroeven is slechts een nieuwe intimidatie van de bevolking om haar vitale energie af te tappen.

Er zullen meer en meer van zulke pogingen komen. De autoriteiten zullen de firmware steeds vaker veranderen, omdat die foutgevoelig is. En dat betekent dat er steeds meer onzin in het nieuws zal komen, zodat we er geen aandacht aan hoeven te besteden.

Hetzelfde geldt voor pandemieën. Het tast de luchtwegen aan omdat deze organen als eerste reageren op het gebrek aan vrijheid, individualiteit, spiritualiteit en creativiteit bij de mens. Een mens ziet geen perspectieven of is niet bereid te veranderen, blijft hangen in de oude wrokgevoelens en opgelegde patronen van gedachten, gevoelens en gedrag.

Gebrek aan vrijheid, beperkingen en kwalen komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn een gevolg van angsten en opgestapelde vervormingen. Zodra we worden blootgesteld aan angsten, worden we kwetsbaar.

We hoeven niet fysiek besmet te zijn met het virus. Het is genoeg om in paniek te raken of om in een ruimte te zijn die verzadigd is met de angsten van andere mensen. En die sleuren ons onmiddellijk mee naar de bodem waar de angst op de schermen een objectieve realiteit wordt.

De opgeblazen hysterie rond de “pandemieën” en rond oorlogsnieuws (Syrië, Turkije, Iran, Oekraïne, China, Afrikaanse landen, enz.) hebben, gedeeltelijk, hun doel bereikt. Trillingen en sentimenten in de samenleving zinken dichter naar de plint.

Mensen worden steeds meer meegezogen in stroperige lagen van energie waarin elke vorm van manipulatie en beïnvloeding op basis van het principe “waar het dun is, daar is het gescheurd” mogelijk is.

Niet iedereen hapt toe, maar de algemene achtergrond is zo oververzadigd met psychose dat het moeilijk is voor hoogfrequente energieën om voet aan de grond te krijgen. Het zou niet moeten worden toegestaan, en er zijn werkmethoden om onze trillingen hoog te houden.

Dit is waar het Portaal 21.12.2, en de energieën van de Planeten, Sterren, Sterrenbeelden, en Galaxies die er doorheen geleid worden naar de Aarde op de dag van de Winterzonnewende en alle volgende stadia van de Grote Kwantumovergang op gericht zijn.

We horen vaak over de Flits, de Event, en andere “iconische” ontwikkelingen die fetisjen van de Ascensie zijn geworden, die grote massa’s mensen in een apathisch en eindeloos wachtend op een mirakel.

Nieuwe flitsen, gebeurtenissen en energieën komen naar de Aarde, niet strikt op specifieke dagen, maar in golven, nu al meer dan 60 jaar, zodat iedereen ze kan ontvangen zonder schade aan hun gezondheid en psyche.

Vandaag hebben deze golven hun intensiteit en amplitude vergroot, net zoals kleine rimpelingen in de zee, eerst, veranderen in kleine golven, die, dan, stormgolven en tsunami worden.

In de laatste dagen van december zullen de kwantumstromingen hun hoogtepunt bereiken – de hoogte waartoe diegenen zich kunnen verheffen die reeds lang het pad van Spirituele evolutie volgen, en die destructief zal worden voor het andere deel van de mensheid dat voor de involutie heeft gekozen.

De belangrijkste grens tussen de verbeende en afbrokkelende 3D en de ontluikende nieuwe wereld van de vijfde dimensie zal het jaar 2022 zijn.

We hoeven ons niet te laten leiden door bepaalde data, Portalen, en gangen. Dit zijn slechts mentale krukken voor sommige mensen. Het is beter om ons te laten leiden door onze hart gevoelens, innerlijk werk, en Spirituele Discipline.

Het is belangrijk om te leven alsof elke dag de grens is die we moeten overschrijden. Het is belangrijk om elke dag, elk uur, elke minuut van ons leven klaar te zijn voor de komende veranderingen.

Het is nuttig om onszelf mentaal zo vaak mogelijk in een bol van Vuur van Universele Liefde te plaatsen met spiegelachtige buitenwanden. Vul deze sfeer met de Energie van Ascensie. Het zal helpen om ons bewustzijn te transformeren in het Goddelijke, en het fysieke lichaam in een Licht kristallijn lichaam.

Op deze manier worden wij onbereikbaar voor alle negatieve energieën en programma’s van de driedimensionale wereld.

Dit is de staat van zijn in het “hier en nu” moment waar DNI zo vaak over vertelt.

Het is wat ons in staat zal stellen onmerkbaar, kalm en harmonieus de nieuwe ruimte van de vijfde dimensie binnen te gaan.

Lees hier deel – 1 2

Wordt vervolgt….

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org