Het Belang Om In Het Licht Te Blijven!

Het Belang Om In Het Licht Te Blijven!

Door: Dr. Schavi M. Ali – 25 Mei 2022

Zoals de meeste mensen weten, ben ik geen voorstander van het urenlang kijken naar het nieuws, maar ik geloof wel in het observeren van een deel ervan gedurende korte perioden, zodat we de algemene “gedachtesfeer” van het menselijk collectief kunnen begrijpen, en daardoor kunnen we weten waar onze gebeden speciale aandacht nodig hebben.

Zonder in detail te treden, er heeft zich in slechts enkele weken zoveel trauma op onze planeet ontvouwd in termen van geweld, politieke verwarring, hongersnood, het voortdurend opdringen van gevaarlijke chemicaliën aan de mensheid, oorlog tussen naties, en ernstige weersomstandigheden (tornado’s, overstromingen, etc.).

Chaotische en traumatische omstandigheden

Veel mensen geloven in het negeren van deze gebeurtenissen en zeggen dat door erop te focussen, ze blijven plaatsvinden.

Maar uit mijn studie van talrijke geschriften blijkt dat wanneer we disharmonie negeren, zij haar “lelijke deuntjes blijft spelen” omdat door het negeren een deur is geopend om zich in de collectieve ervaring te storten.

Een voorbeeld is als we kijken naar hopen afval in een meer of beek en denken dat het op de een of andere manier gewoon weggaat zonder dat mensenhanden het verwijderen.

Omdat het afval er ligt, zullen anderen met een laag niveau van bewustzijn hun afval er ook in gooien, alsof het een gemeenschappelijke afvalbak is!

We moeten ons realiseren dat in dit voortdurende tijdperk van “Kali Yuga” (“Tijdperk van Chaos”) de mensheid de vrije wil heeft gekregen om te verheffen of te devolueren – om ons hoofd te schudden over de verschrikkingen op onze planeet en door te gaan met feesten en winkelen en grote zakendeals te sluiten of om op te houden met de voortdurende drang om materiële uitrustingen te verkrijgen omwille van prestige of omdat het gevoel bestaat dat deze materiële goederen ons op de een of andere manier een beter gevoel over onszelf geven.

Er is niets mis met het hebben van een mooi huis, een mooie auto, kleding, enz., maar er is iets mis wanneer dat de enige focus van het leven van mensen wordt, terwijl ze maar een paar uur per week aan de goddelijke Rijken geven in de plaatselijke kerk, moskee, tempel, of synagoge.

En toch, als er iets fout gaat, smeken mensen snel om hulp bij BRON.

Wanneer de hulp arriveert, neemt de gemiddelde mens zelden de moeite om de BRON te bedanken voor zijn genade en zegeningen.

Zij gaan gewoon vrolijk door het leven, feestend en winkelend, totdat de volgende crisis zich voordoet.

“Mama Aarde/Gaia’ – een bewuste planeet omdat zij levenskracht heeft – staat niet werkeloos toe dat lagere niveaus van menselijk bewustzijn doorgaan met het toestaan van schade aan de schepping.

Elektromagnetische energie komt niet alleen van de Zon van ons zonnestelsel.

Onze planeet bevat een eigen elektromagnetisch krachtveld dat zich kan verbinden met het krachtveld van de Zon die LICHT ontvangt van de Grote Centrale Zon.

Dit is hoe de omringende magnetosfeer van onze planeet werkt. Het bruist constant van ENERGIE, FREQUENTIE en VIBRATIE terwijl het “zingt” met GELUID EN LICHT TRANSMISSIE EN ONTVANGST – alles wat wij als mensen (en ook alle andere aspecten van de schepping) ontvangen en uitzenden.

In plaats van te negeren wat er gebeurt op onze planeet die momenteel gevuld is met verschrikking, kunnen we het bewust omringen met LICHT en aan de BRON vragen om de situatie te helen, ook al is die misschien vol overweldigend emotioneel trauma.

Het is belangrijk om elke dag op gezette tijden rustig te zitten en ons voor te stellen hoe onze planeet gehuld is in BRON LICHT en dan op onze eigen manier te bidden voor haar, voor anderen en voor onszelf.

Voor degenen die diep betrokken zijn bij oude dagelijkse rituelen, is het chanten van een passende mantra op een mala en het vervolgens dragen van die mala een manier om verbonden te zijn met BRON LICHT omdat een mala levenskracht heeft vanwege de gebeden en mantra’s die er voortdurend mee worden gereciteerd.

Het wordt een kalmerend, genezend, beschermend, “spiritueel gereedschap” dat ook gevuld is met hoop. Echter, op welke manier we ons ook dagelijks kunnen verbinden met de GODDELIJKE RIJKEN, we moeten dat doen.

Zoals ik in een vorig artikel heb vermeld, bevinden wij ons in wat bekend staat als de “Schemering van Kali Yuga“.

Dit is wanneer de omstandigheden van zo’n tijdperk op hun uitdagendst zijn.

Het is echter ook een tijd waarin zich kansen voordoen voor het ontwaken van het collectief op zeer diepgaande manieren. BRON veroorzaakt geen disharmonie.

Per slot van rekening is een van de eigenschappen van “HET” sinds de oudheid geopenbaard als
” ONVERANDERBARE GOEDHEID”.

Het is de menselijke vrije wil die wijs of onwijs wordt gebruikt die bepaalde ervaringen dienovereenkomstig voortbrengt. De BRON heeft wetenschappelijke en spirituele principes geschapen. Als er op de juiste manier mee wordt gewerkt, zijn we gezegend.

Wanneer de mensheid in plaats daarvan probeert om met de BRON te wedijveren, wordt er een enorme prijs betaald.

Er is een vers in het geschrift dat bekend staat als DE HEILIGE BIJBEL waar BRON stelt dat: “Als de mensheid zich zou afkeren van zijn slechte wegen, zou ik uit de hemel horen me omkeren en het land genezen.”

In de HEILIGE KORAN, is er een gelijkaardig vers wanneer BRON leert dat: “Er is een barrière die je niet zult oversteken.”

De BHAGAVAD GITA spreekt op soortgelijke wijze in het vers waarin staat: “Zij die de dharma bewaren worden beschermd door de dharma.” (Voor degenen die niet bekend zijn met het Sanskriet, het woord “dharma” wordt in het Engels vertaald als “pad” of “weg” of “wet” en verwijst naar Goddelijke principes).

Ook al zijn er historische en culturele aspecten toegevoegd aan verschillende wereldgeschriften door pogingen van de mensheid tot controle en manipulatie, toch hebben zij nog steeds verborgen in de diepten van hun bladzijden de Goddelijk-geopenbaarde wetten van BRON die de mensheid niet kan uitwissen.

Natuurlijk is er studie nodig om het verschil te kennen – jaren van serieuze studie – niet alleen het bijwonen van een paar workshops of seminars!

Dit soort sessies kan iemands eetlust voor de WAARHEID opwekken, maar het zou slechts een voorgerecht zijn.

Dit is een van de problemen in een “Kali Yuga” tijdperk.

Te veel mensen zijn spiritueel en intellectueel lui.

Het LICHT dat zo plotseling en snel naar ons planeethuis stijgt, brengt boodschappen met zich mee voor hen die verheven (of verheffend) genoeg zijn om ze te begrijpen.

Het LICHT wordt intenser in zijn stroom door het zonnestelsel. Het giet deeltjesplasma in zowel de naar de zon gerichte kant als de verre kant van onze planeet.

Het activeert de binnenkern en de buitenste arena. Aarde/Gaia wordt door elkaar geschud, heen en weer geslingerd, geroerd en verheven, allemaal tegelijkertijd – en wij ook.

Onze planeet ervaart “Licht Activerings Symptomen” (of “Ascensie Symptomen”) net zoals wij dat doen.

Er is een resonantie van ENERGIE, FREQUENTIE en VIBRATIE.

De “Schumann Resonantie” – afgekort “SR” – (hoewel technologische apparatuur die het registreert soms de kracht van de activaties niet volledig kan bereiken omdat ze zo ontzettend krachtig zijn vanuit BRON-LICHT) is een heel waardevolle bron om te laten zien hoe onze planeet bepaalde activaties van BRON-LICHT ontvangt.

Wanneer er een “black-out” is in de metingen van de apparatuur, komt dit omdat de energetica zo krachtig is in termen van inkomend LICHT dat de apparatuur het eenvoudigweg niet kan registreren.

De apparatuur is slechts gekalibreerd om zo ver te gaan in haar mogelijkheden om ons te informeren.

Toch is het nog steeds een prachtige bron om ons een idee te geven van wat er gebeurt.

De “Kracht” aflezingen moeten dus dagelijks worden geraadpleegd.

De “KP Index” is ook waardevol om ons op de hoogte te brengen van de neutronen-tellingen (kosmische stralen) die onze planeet binnenkomen en hoe zij omstandigheden van ofwel “Rustig”, “Onrustig”, “Storm”, of “Ernstig” veroorzaken.

In de afgelopen maanden zijn kosmische stralen bestempeld als ofwel “Hoog” of “Verhoogd” terwijl ze onze planeet beïnvloeden, en het “KP Index” niveau is meerdere malen beoordeeld als “Onrustig” of “Storm”.

Wat we moeten begrijpen is dat er altijd LICHT naar onze planeet komt.

Het is gestadig en meestal intens.

Soms wervelt het en geeft het een zachte aanraking en soms is het zeer krachtig als het door ons zenuwstelsel en elke cel beweegt – die allemaal DNA bevatten – en in elke molecuul, atoom en sub-atomair deeltje waaruit ons fysieke vat bestaat.

Zelfs van sterrenstof is aangetoond dat het dezelfde stoffen draagt als wij. Dus, als wij in het LICHT blijven via onze gebeden en andere rituelen, blijven wij in de BRONFREQUENTIE.

Wij zullen beter in staat zijn de leiding van de oneindige aanwezigheid te ontvangen en te begrijpen, die altijd “ZIJN” macht gebruikt om ons in staat te stellen kennis en wijsheid te verkrijgen.

Wij kunnen ofwel van “Kosmische Klasse” genieten of ervoor kiezen de cursus te laten vallen en in de dichtheid van de “3d” chaotische wereldstroom te blijven.

Hoe meer wij “klasse” kiezen, hoe meer wij zullen genieten van LIEFDE, VREDE, GEZONDHEID, OVERAL, en alle zegeningen van de GODDELIJKE ABSOLUTE/GERECHTE GEEST/DIVINE MOEDER/HET ALLES/ALLAH/AHURA MAZDA/SHEKINAH-BRON-die vele namen en vormen heeft, maar die boven hen allen staat.

Velen houden zich vandaag, woensdag 25 mei 2022, bezig met speciaal gebed dat bekend staat als WERELDWIJDE BEWUSTZIJNSVERBINDING NAAR DE GODDELIJKE RIJKEN.

Wij bidden driemaal – ’s morgens, ’s middags en ’s avonds – een speciaal gebed voor onze planeet.

Echter, laten we dit niet slechts één dag van speciale afstemming maken.

Iedereen heeft dagelijkse verankering in het BRONLICHT nodig.

We zouden ook ontspanning en plezier in ons leven moeten hebben, maar we mogen niet ontkennen dat we “lichten” van het LICHT zijn, en dus moeten we onszelf in verbinding houden met de Schepper van onze eigen LEVENSKRACHT – de ENERGIE, FREQUENTIE en VIBRATIE van DAT WAT BOVEN EN DAAR VOORBIJ IS.

Spirituele rituelen kunnen ook leuk zijn.

Ze kunnen ons kalm en gelukkig maken.

Ze kunnen ons de sappigheid van een “NIEUWE GOUDEN EEUW” laten proeven.

Dr. Schavi M. Ali

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org