Galacom Update -Door: Lev

Galacom Update

24 May 2022 – Door: Lev

Op 24 mei 2022, om 04:00 PM CET, kreeg het hoofd van het grondteam van de Lichtkrachten toestemming om de informatie van Quan Yin en Aartsengel Michaël, die een paar weken eerder was uitgezonden maar nog niet bekend was gemaakt, naar buiten te brengen. Hieronder volgt een samenvatting van deze info:

In navolging van de missie van het herstellen van historische gerechtigheid, de wet van karma, en de onvermijdelijke vergelding voor de gepleegde misdaden, heeft de karmische raad besloten om de technologieën van wapens die de vorige beschaving hebben vernietigd, over te dragen aan de Lichtkrachten op aarde.

Vanaf 23 februari 2022, onmiddellijk na de deactivering van de oude wereld 3D matrix, ontvingen de lichtkrachten op aarde het karmische recht om deze technologieën en wapens, die op hun basis zijn gecreëerd, zelfstandig te gebruiken zonder enige voorwaarden en beperkingen.

De bewoording “OVERDRACHT” werd niet gespecificeerd, dat wil zeggen, deze technologieën kunnen REEDS zijn overgebracht, kunnen op dit moment worden overgebracht, of in de TOEKOMST worden overgebracht.

Naar wat voor soort wapens verwijst het bericht?

Het zijn supernova-wapens die geen analogieën hebben in de moderne wereld. Ze zijn gebaseerd op nieuwe natuurkundige principes, dat wil zeggen, op nieuwe kennis en de aard der dingen. Wapens met een ongekende vernietigende kracht, waartegen niemand bescherming heeft. Kenmerkend is dat het hier niet om een kernwapen gaat.

Sprekend over de vernietiging van de vroegere beschaving, kan men spreken over tenminste twee soorten niet-nucleaire massavernietigingswapens. Uiteraard waren er ook nucleaire inslagen, te oordelen naar de aanwezigheid van radioactief cesium in sommige van de ronde meren en kraters aan het oppervlak. Maar er zijn al kernwapens op Aarde.

Daarom werd bedoeld de vacuüm en thermische wapens. Een bekend voorbeeld is een moderne thermo-barische bom voor de luchtvaart met een verhoogd vermogen om een volumetrische explosie te veroorzaken. Het wordt beschouwd als de krachtigste niet-nucleaire munitie ter wereld.

Vacuümwapens, waarvan de sporen in het verleden op verschillende continenten te zien zijn, zijn zogenaamde inslagtoestellen. Hun werkingsprincipe is gebaseerd op een compressie-explosie, of omgekeerde explosie.

Dit is een soort elektromagnetisch wapen, waarvan de vernietigende werking berust op het samendrukkingseffect op materie, waardoor deze tot singulariteit wordt geperst, tot aan de kritische waarden van haar verval.

Dit wapen heeft een enorme vernietigingskracht, laat geen sporen van radioactieve besmetting na. Het kan gebruikt worden vanuit orbitale stations. Er is geen bescherming tegen.

Een ander type wapen dat werd gebruikt om de vorige beschaving te vernietigen is een thermisch of plasmawapen. Bovendien is dit een heel ander plasma-apparaat dan nu bekend is.

Plasma wordt vaak de vierde toestand van materie genoemd. Het verschilt van de drie minder energetische aggregatietoestanden, hoewel het op de gasfase lijkt, maar heeft geen bepaalde vorm of volume. Dat wil zeggen, plasma is verre van alleen maar een roodgloeiend gas.

De werking van plasmawapens berust op de inslag op de materie (het strijdende bestanddeel) op zodanige wijze dat deze wordt gebracht in de toestand van plasma van hoge temperatuur die overeenkomt met een nucleaire of thermonucleaire explosie.

Voorbeelden van natuurlijk plasma op aarde zijn bliksem, het St. Elmo’s licht, het noorderlicht, en de ionosfeer. In de ruimte gaat het om sterren waarin thermonucleaire fusie plaatsvindt (bijvoorbeeld onze zon), zonnewind, enz.

Er zijn verschillende soorten thermische (plasma) wapens. Ze kunnen een thermonucleaire schokimpact hebben. Dergelijke wapens worden beschreven in de Veda’s en werden actief gebruikt in de Ruimte en op Aarde tijdens de laatste kosmische oorlog ongeveer 50 duizend jaar geleden. Na de toepassing ervan blijft radioactieve besmetting achter, zoals bij een kernexplosie.

Plasmawapens kunnen de vorm hebben van kunstmatige bliksems, die ook thermisch alle materie splijten. Maar een van de meest destructieve soorten van dergelijke wapens is een kunstmatige protuberans.

De naam van dit wapen spreekt voor zich. In feite simuleert het de toestand van de stralen van de zon, een substantie in een toestand van plasma op hoge temperatuur, razend met een ultra-hypersone snelheid van 50 duizend km per uur en hoger. Bescherming tegen dergelijke wapens met moderne technologieën is niet eens theoretisch.

De gesmolten megalieten in verschillende delen van de wereld zijn een gevolg van het gebruik van plasmawapens met hoge temperatuur, zoals kunstmatige protuberansen met een groot bereik van het schadegebied.

De temperatuur in de substantie, die tot de plasmatoestand wordt gebracht, is niet lager dan 1260 graden Celsius. Dit is het smeltpunt van graniet, waaruit megalieten gedeeltelijk zijn opgebouwd. Zij werden gesmolten door thermische schokken, en de resten vloeiden als gesmolten plasticine.

Onder de buitenaardse technologieën zijn er andere wapens – atomair-moleculair of golf. Het werkingsprincipe ervan is gebaseerd op een zodanig effect op het kristalrooster van een stof dat het verval van interatomaire bindingen daarin optreedt. Als gevolg daarvan vervalt materie (elk materieel voorwerp) in atomen, dematerialiseert. Door zo’n wapeninslag blijft NIETS staan.

DNI houdt ogen op de bal.

Door Lev

Bron:

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org