De Grote Kwantum Transitie: Kristal


De Grote Kwantum Transitie: Kristal

Door: LEV– 21 Februari 2023 – door: Disclosure News

Het bewustzijn van de Aarde omvat haar ENTIEME Multiversum (manifestatielichamen) van 3D naar 13D. Nu ondergaat haar driedimensionale fysieke lichaam een zeer snelle en extreem zware transformatie. Haar bewustzijn wordt gedwongen hierop te reageren en zich aan te passen, waarbij het zich af en toe voor korte tijd losmaakt van 3D.

Op 18 februari 2023, om 08:51 AM CET, kwam er nieuwe informatie die licht werpt op een probleem. Twee dagen eerder had Gaia het relais van kwantumstromen vanuit het Galactisch Centrum door het binnenste Aardse Kristal, dat deel uitmaakt van een groot aantal neuronen van het interstellaire kristalnetwerk, opnieuw geïntensiveerd.

De stralen van het Kristal, die vanuit de binnenruimte naar het aardoppervlak komen, vullen de Krachtplaatsen en anomale zones. Elk van hen heeft ook zijn eigen kristal, verbonden met de anderen, en vormt zo een reusachtige fractal. Binnen het gehele Universum werken miljarden van deze deeltjes eendrachtig samen als een enkel mechanisme van een gemeenschappelijke dynamische werkelijkheid.

Alle functies van het Aardkristal zijn gericht op het in stand houden van de vitale activiteit van de planeet. Dit omvat het beheer van het interne thermische regime, waarvoor het noodzakelijke niveau en de temperatuur van de magmagasgordel constant worden gehandhaafd; creatie, distributie over de continenten en het naar de oppervlakte brengen van mineralen en energiedragers in een bepaald volume; controle van de magnetische pool en de magnetosfeer ter bescherming tegen schadelijke zonnestraling voor levende wezens; invloed op tektonische en vulkanische processen door lithosferische platen te verschuiven naar hun stabiele staat en het verwijderen van overtollige spanning door magma-uitworpen; klimaatregeling.

Bovendien ondersteunt het Aarde Kristal, met behulp van continentale kristallen, het leven van onze beschaving; spoort de door de mens veroorzaakte activiteit op die destructief is voor de planeet; reguleert de wereldbevolking door klimaat-, tektonische en vulkanische activiteit; neemt deel aan het programma van Absoluten in onze overgang 4D en 5D; en slaat informatie over ons allen op in zijn geheugen.

Het Kristal van de Aarde is het brein van de planeet, hoewel dit een enorme vereenvoudiging is van haar multidimensionale aard. Zoals de impulsen in ons lichaam door het zenuwstelsel en zijn knooppunten stromen (en worden verwerkt door de hersenschors), en het bewustzijn langs de aandachtsstralen van persoon tot persoon stroomt (via Zielen, die uit vele aspecten bestaan), zo werken Kristallen van planeet tot planeet, en van ons Universum tot andere (die verenigde werkelijkheden vormen).

Kristallen zijn niet alleen Portalen, maar ook bewuste wezens die Intelligentie hebben en hun eigen leven leiden. Wanneer een van hen besluit een nieuwe ervaring op te doen, bijvoorbeeld om de basis te worden van een planeet of een ster, verplaatsen Medescheppers het naar de juiste ruimte, waar zij of het zelf de meest geschikte vorm aanneemt voor de geprogrammeerde functies en doeleinden. Dan ontwikkelt het zich zelfstandig.

Ons Aardse Kristal moet worden behandeld als een intelligente entiteit, niet als een instrument. Onze grote fout is dat wij het zien als een computer, zender of reactor. Dit is een diepe misvatting. In het oude verleden konden aardbewoners ertegen praten als een levend wezen, communiceerden zij met haar Ziel, bewustzijn en ontwikkelden zij het op hun beurt met hun Liefde en energie.

Na de invasie van de Darks en de Grays werd het Aardse Kristal vervormd door hun energieën van haat en vernietiging. Vervolgens verstopten mensen het met negatieve, laagfrequente emoties en gedachten die zich al duizenden jaren in ALLE kristallen van de planeet ophopen. Co-Creators en hun grondteam hebben veel moeite gedaan om deze ruimte-infrastructuur te herstellen (zie – DNI, The Global Crystals Operation, Deel 1, 2, 3).

Kristallen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van menselijke Zielen en de hele beschaving. Ons lichaam is bezaaid met kristallen – van de vingertoppen tot het hart, het hoofd en de chakra’s. Via het kristal van het hart kunnen wij informatie ontvangen, of liever gezegd, rechtstreeks vanuit dit energiecentrum lezen. Hetzelfde kristal verbindt ons met het kristalrooster van de aarde. Hoe precies?

Zoals hierboven vermeld, zenden kristallen stralen uit die hen verenigen met alle andere in een enkel netwerk. Het kristalbewustzijn is een ideaal medium om informatie door te geven. In het lichaam van ieder van ons bevinden zich kristallen van intentie. En al onze intenties hebben een kristalvorm en structureren de ruimte voor zichzelf op een Subtiel Vlak. Dat wil zeggen, we bouwen zelf zo’n kristal om ons heen, vormen er een omgeving door en krijgen wat we willen, omdat we in dit kristal zitten.

Niet alleen de Duisteren, maar wijzelf hebben dit mechanisme opnieuw bedraad en verminkt met onze emotionele en mentale negativiteit. En omdat we allemaal met elkaar in contact staan, maken de kristalvlakken, net als honingraten, los of trekken ze elkaar aan, verenigen zich of herschikken zich als een multidimensionale structuur.

De intentie van sommige mensen weerklinkt de intentie van anderen en vormt een gemeenschappelijk organisme, een enkele scheppingsimpuls, helaas giftig, want lage vibraties overheersen in ons. De facetten van kristallen, die verantwoordelijk zijn voor hoge aspecten, zijn er bijna niet bij betrokken, dus de hele multidimensionale structuur is kapot, werkt niet door onze geestloze aspiraties en involutie.

Dat was niet de enige oorzaak voor de kortstondige afname van de Aarde Kristal activiteit. De andere reden was de grijze mist. Eerder verhaalde Disclosure News over dit fenomeen (zie – Grijze Mist, DNI, 5 juni 2021; en De Mist, DNI, 9 mei 2022).

Recall. Grijze mist komt meestal voor in steden. Het kan van verschillende kleuren zijn, maar vaak is er een geelgroene tint met een geur van brandend /metaal/schimmel/chemicaliën. Op het Subtiele Vlak worden in de Mist de stoffen en entiteiten gezien, waarvan de oorsprong en de sporen leiden naar Zwarte Archons en hun Dracos-Reptiliaanse Hiërarchie.

Dit pandemonium wordt voortdurend aangevuld, en zijn inwoners gedragen zich hetzelfde: ze zuigen maximale menselijke energie weg om de ego’s van de Staten van brandstof te voorzien, en gebruiken diezelfde energie vervolgens om de wil en het bewustzijn van de mensen te onderdrukken.

De substantie van de Mist lijkt inderdaad op chemtrails, maar is niet chemisch. Dit is voelende energie en het dient als Portaal en kanaal, waardoor de parasitaire dierentuin de 3D-ruimte en de massa’s kan besturen. Elk land heeft zijn mate van kwetsbaarheid en is afhankelijk van de roofbouw van de plaatselijke egoïsten.

Ze sijpelen ons zenuwstelsel en onze hersenen binnen om de natuurlijke processen in het organisme te overstemmen en te verstoren. Vaak treden er helemaal geen fysiologische symptomen op. Psychologische effecten zijn interessanter voor de Darks, omdat ze zo meer levenskracht aan ons kunnen onttrekken en meer chaos kunnen veroorzaken. Zij zuigen ons bewustzijn naar beneden in een moeras van apathie, depressie, prikkelbaarheid, woede, kleinzieligheid, hopeloosheid, verlangen om ons op te delen in “wij” en “zij”. Dit gaat meestal gepaard met slapeloosheid, verlangen naar alcohol, drugs en andere stimulerende middelen.

Plotseling kan afkeer en haat tot uitbarsting komen tegen bepaalde mensen, organisaties of ideeën, waar we gisteren neutraal of vriendelijk tegenover stonden. Of uitbarstingen van achterdocht, het zoeken naar de schuldige, het verlangen om onbeleefd te zijn, te beschuldigen en een zaak te bewijzen aan een domme tegenstander. Of juist een sterke wens om trots te zijn, slogans te roepen ter ondersteuning, naar demonstraties te gaan, vlaggen, linten en magische symbolen op te hangen op prominente plaatsen.

En natuurlijk angsten. Dit is precies waar de Darks het meest naar op zoek zijn. Als we ook maar de kleinste angst hebben, laat die zich voelen in proporties die niet te verenigen zijn met de situatie. Angst onderdrukt de gloed en vibraties van onze Ziel, en elke ontzetting daarin is vruchtbare grond voor plug-ins en bezitters (zie – Codes Vs. Virussen Deel 1 en 2, Disclosure News, 19 en 20 juni 2021). De entiteiten, die de Mist overspoelen, maken geen onderscheid tussen hun slachtoffers, maar vallen voornamelijk Lichtstrijders en Lichtwerkers aan, die hen aantrekken door de heldere glans van de aura.

Als ondersteunend element van de 3D Matrix van de Darks heeft de Grijze Mist niet alleen ons, maar ook Gaia beïnvloed, vooral in de laatste weken, toen de kracht van hoogfrequente kwantumflux via de Zon dramatisch toenam. Co-Creators herbouwden het Aardse Kristal om energieën van 5D en hoger te ontvangen. Maar het werkte niet op volle capaciteit vanwege ons, die ons nog steeds uit alle macht vastklampen aan het oude 3D Systeem, en daarom niet in staat zijn de stromen van de hoge frequenties op te nemen. Zij die dat wel kunnen, kregen het via tijdelijke kanalen, helaas niet volledig. Bij het verlaten van het Aardse Kristal werd de 5D energie verdreven en geabsorbeerd door de Grijze Mist, en bereikte ons niet goed.

Sinds het begin van 2023 zijn de Co-Creators intensief bezig de Grijze Mist van de planeet te verwijderen. Deze en andere operaties van de Lichtpool tegen de Duistere waren zo succesvol dat het op 16 februari mogelijk werd om het Aardse Kristal op volle kracht aan te zetten. Nu is in veel gebieden de Mist volledig verdwenen, en deze plaatsen zijn transparant geworden en vrijgemaakt om hoogfrequente 5D-energieën te ontvangen.

De Krachtplaatsen, waar deze energieën zijn geconcentreerd, zijn duidelijk zichtbaar vanuit het Subtiele Plan. Het zijn er veel, ze zijn ongelijk verdeeld en hebben verschillende krachten. Zij vallen niet samen met de oude Krachtplaatsen en ontbreken in religieuze gebouwen. Vandaag de dag is hun voornaamste doel de ondersteuning van de Natuur, de frequenties en de omvang van haar processen.

Velen zullen ze opvatten als tekenen van de naderende lente en er geen belang aan hechten. Maar zij, die in staat zullen zijn ermee in contact te komen, zullen snel begrijpen dat de situatie op Aarde wereldwijd en voor altijd aan het veranderen is. Zo volgt Gaia de strategie en tactiek van de medescheppers.

De aardbeving in Turkije en Syrië was een dramatische, negatieve gebeurtenis. Op 19 februari bedroeg het dodental meer dan 45.000. Maar welke menselijke fouten en kunstmatige factoren er ook mee gemixt zijn, de belangrijkste drijfveer van Gaia is het verlangen om snel de orde te herstellen en de verstoringen van de mensen en de Darks te corrigeren die allemaal bestudeerd en geëvalueerd worden.

Met een verhoging van de frequentieachtergrond van onze ruimte zal de werkintensiteit van het Aardse Kristal toenemen. Zouden wij daartegen bestand zijn? Momenteel zijn onze grootste problemen het gebrek aan visie, de toestand van fysieke en Subtiele Lichamen, indolentie en slechte voorbereiding. Voor velen van ons is hier nog niets zeker, omdat niet iedereen de info en waarschuwingen die de Co-Creators voortdurend overbrengen, tot zich kan nemen.

Dit zal hun transformerende inspanningen niet stoppen. De Hogere Lichthiërarchie zal doorgaan met het reinigen van het fysieke en het Subtiele Plan van de Aarde, totdat deze volledig vrij is van dualiteit en negativiteit, en volledig openstaat voor nieuwe hoogfrequente energieën. Het belangrijkste is dat wij het goed begrijpen en de kosmische schaal en complexiteit van wat er gaande is RUSTIG waarnemen.

LEV

Vertaling: Reinier