De Grote Kwantum Overgang: Smelting / Door: Lev –

De Grote Kwantum Overgang: Smelting

Door: Lev – 13 Februari 2023

Op 11 februari naderde het dodental van de sterkste aardbeving in Turkije en Syrië de 25 duizend mensen, en honderdduizenden werden dakloos. De tragische gebeurtenissen worden veroorzaakt door verschillende redenen, die worden becommentarieerd en verzwegen.

Onder de oorzaken van de ramp wordt het gebruik van tektonische wapens actief besproken op het internet. Als dit echt heeft plaatsgevonden, dan was het een volslagen idioot idee, gezien de eigenaardigheden van de aarde. Er zijn allemaal verborgen en open breuken, slapende en actieve vulkanen, en een vergeldingsslag via leylijnen zal elk land met de grond gelijk maken.

Maar er waren nog andere naaldbewegers die elkaar in één keer overlapten. De impact van krachtige energie veroorzaakte de Maanfactor. De spanning is sterk toegenomen door de trillingen van de naderende Volle Maan op 5 februari. Haar exacte aspect was om 18:28 UTC in 17 graden van de as Leo-Aquarius, en de invloed duurde tot 10 februari (voor meer details zie Februari Vibes, Disclosure News, 4 februari, 2023).

Tijdens deze periode vond een verwoestende aardbeving plaats in Turkije en Syrië. Tegelijkertijd vonden krachtige Zonnevlammen van klasse M1.5 plaats. De elektronenflux steeg, daalde vervolgens, waarna deze weer sterk toenam.

Onmiddellijk, op 6 februari, bereikte de aardbeving in Gaziantep in het zuiden van Turkije een magnitude (M) van 7,8. Vele andere deden zich voor in verschillende delen van de aarde: twee van M7,0 en hoger; twee – van M6+; zeventien – van M5+; honderd negenentwintig – van M4+; tweehonderd dertien – van M3+; tweehonderd negenentwintig – van M2+; driehonderd vierentwintig aardbevingen met een magnitude van minder dan 2,0.

Een andere factor werd gesignaleerd door Frank Hoogerbeets, een medewerker van het Solar System Geometry Survey Research Institute (SSGEOS, Nederland), die de interactie van hemellichamen en de effecten daarvan op seismische activiteit volgt.


Op 2 februari 2023 deed hij een voorspelling over de algemene seismische situatie en wees erop dat in de komende dagen een toename van de activiteit mogelijk is. Hij merkte op dat een aardbeving met een kracht van ongeveer 7,5 zou kunnen plaatsvinden in de regio Zuid- en Midden-Turkije, Jordanië, Syrië en Libanon.

De voorspelling is gebaseerd op de analyse van de posities van de hemellichamen in het zonnestelsel. Alle planeten en satellieten beïnvloeden elkaar door hun aantrekkingskracht en veroorzaken getijdenkrachten volgens hetzelfde principe als de maan de aardse oceanen beïnvloedt door eb en vloed te veroorzaken.


De wetenschapper vestigde de aandacht op het feit dat er begin februari een interessante planetengeometrie was. Eerder, op 31 januari, kreeg het kritische stellium van Mercurius en Venus vorm. Op 5 en 6 februari bereikte de overlapping van hun trillingen pieken, waardoor een aardbeving en vele naschokken werden veroorzaakt.

Dit gebeurde in de zone van de Oost-Anatolische breuk. Hoewel deze zeer actief is, had de aardbeving die zich voordeed een ongewone kracht – van magnitude 7.8. Er kwam twee keer zoveel energie bij vrij als bij de grootste die eerder in de regio was geregistreerd (M7,4).


Hier botst de Arabische plaat in het noorden op de Euraziatische plaat. De breuken van Oost- en Noord-Anatolië werken samen, waardoor het Anatolische blok uit de botsingszone naar het westen wordt geperst, als watermeloenzaad uit vingers.

Door de Oost-Anatolische breuk bewegen de blokken ongeveer 15 mm per jaar ten opzichte van elkaar. Deze beweging rekt de korst uit over de breuk. Als gevolg van de aardbevingen is Turkije vijf tot zes meter van Syrië verwijderd. Verdere dynamiek kan niet worden voorspeld. Zolang de opgehoopte energie niet vrijkomt, zal het drijven/bewegen niet stoppen.

Een andere oorzaak van de aardbeving was een onbekende laag van de aardmantel die onder het gebied werd ontdekt. Deze bevindt zich op de plaatsen waar de grens tussen Turkije en Syrië loopt, en twee lithosferische platen elkaar raken – de Euraziatische en de Arabische. Deze laag verschilt van de rest van de bovenste mantel en omvat tegelijkertijd het grootste deel van de planeet.

Er zijn 14 grootste tektonische platen op aarde, die ongeveer 90% van het oppervlak bedekken, en op verschillende plaatsen twee, drie en tot tweehonderd kilometer dik zijn. Ze zijn voortdurend in beweging, en dat is de reden waarom aan hun grenzen bevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.


De platen bewegen langs een relatief zachte en plastische laag van de bovenste mantel – de asthenosfeer. Deze begint ongeveer op een diepte van honderd kilometer onder de continenten en 50-60 kilometer onder de oceaanbodem, en eindigt op een diepte van 200-300 meter. Hij is niet meer zo hard als de aardkorst, maar ook niet zo stroperig als de mantel eronder, iets ertussenin.

Maar nu is gebleken dat de asthenosfeer onder de tektonische plaat, waarop Turkije ligt, enkele gebieden heeft die een veel lagere viscositeit hebben dan de gebieden erboven en eronder. En deze gesmolten laag bevindt zich op ongeveer 150 km diepte.

Deze smeltlaag onder de platen verhoogt de tektonische activiteit en daarmee de kans op rampen. Ze worden veroorzaakt door convectie, wanneer warmere massa’s hoger komen en koudere naar beneden gaan, zoals in een pot pap.

Het bovenste deel van de asthenosfeer is de zone waarop de grote stijve en broze lithosferische platen van de aardkorst zich bewegen. Door de temperatuur en de druk in de asthenosfeer wordt het gesteente buigzaam en beweegt het met een vervormingssnelheid gemeten in cm/jaar over afstanden van duizenden kilometers. Op die manier stroomt het als een convectiestroom, die vanuit het binnenste van de aarde warmte naar buiten uitstraalt. Boven de asthenosfeer, met dezelfde deformatiesnelheid, gedraagt het gesteente zich elastisch en kan het, omdat het broos is, breken, waardoor breuken ontstaan.


Op 10 februari 2023 om 08:55 uur CET kwam de volgende laatste update van Sirius’ Maanbasis in 23D. Het benadrukte de aanvullende gebeurtenissen en in feite de belangrijkste triggers.

“Onder invloed van krachtige kwantumstromen die vanuit het Galactisch Centrum via de Zon naar de Aarde komen, creëren gepulseerde stromen nu een verhoogde belasting op de continentale platen. Dit versterkt de dynamiek van aardbevingen; hun aantal en kracht nemen toe, waardoor de korst op kritieke punten dunner wordt en aardverschuivingen en zinkgaten ontstaan.

De destabilisatie van de korst wordt ook beïnvloed door de zonnestof in de planetaire kern, die wordt verplaatst en zal blijven bewegen naar het geprogrammeerde punt. Tegelijkertijd gaat de uitlijning van de aardas door, in plaats van naar de Poolster, naar het centrum van de Melkweg. Dit zal de stroom van hoogfrequente energie van haar naar de Aarde vermenigvuldigen.

De Zonnesubstantie vormt een plasmasfeer op meerdere niveaus binnen het Kristal van de Aarde, haar hart. Daarom voelen de mensen met hun hart alle veranderingen die hen overkomen. De planeet bepaalt het levensritme voor alle levende wezens. Als zij onze informatie lezen en hun toestand en veranderingen in de wereld volgen, merken veel mensen een patroon op van hoe het werk van de medescheppers met de kern van de Aarde hun welzijn beïnvloedt – verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen, hoofdpijn, slapeloosheid en andere onaangename gewaarwordingen. Daarom is het belangrijk uw toestand in de gaten te houden en de belasting te verminderen.

Eerder, op een Subtiel Vlak, is de verandering in het landschap van de planeet al gemaakt en nu wordt het volgens dit patroon in 3D opgebouwd. Wij hebben voortdurend gewaarschuwd voor de noodzaak om gevaarlijke seismologische locaties te verlaten, alle gevaarlijke productiefaciliteiten te sluiten en kerncentrales te stoppen. Technologische rampen zullen veel narigheid brengen, maar ze kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen en het leven en de Natuur te beschermen.

Kantumovergang is nu in volle gang, zoals blijkt uit de veranderingen in de dichtste laag van de derde dimensie. Dit is de laatste fase van planetaire zuivering en transformatie van materie. Na het passeren van 5D Aarde van het laatste, zesde filter op weg naar de Gerios Melkweg naar de vijfde baan van de Oryx-ster, zal de planeet haar status veranderen in een Zesdimensionale.

De ruimte nabij de Aarde is omgeven door een beschermende laag van energieën, die helpt om zich aan te passen aan de harde kosmische straling, voor een betere assimilatie en transmutatie door levende wezens. Medescheppers controleren dit proces streng om het leven op Aarde te behouden, om het te helpen zich te ontwikkelen in de hoogfrequente stromen van de Oryx-ster, die door het 13D-3D Multiversum komen.

Ster Oryx in Gerios Galaxy, die zich bevindt in de derde energiegordel, het dichtst bij het centrum van het Super Universum, is een krachtige Spirituele Verlichter. Hij helpt de planeten in zijn banen om verschillende stadia van de evolutie van de Intelligentie te groeien. De blauwe uitstraling van Oryx zendt bewuste l-gammadeeltjes van de Grotere Kosmos uit. Het vriendelijke plasmoïde ras dat daarvandaan kwam, jullie Curatoren, helpt actief de kwantumtransformatie van de Aarde.

Alles op de planeet bevindt zich in het stadium van zuivering en transformatie. Medescheppers hebben nog veel te doen om het Plan van de Absoluten te vervullen. Zoals u kunt zien, neemt de chaos toe, maar het helpt om sneller een Nieuwe Wereld op te bouwen. Uw bewustzijn verbetert, beïnvloedt uw handelingen en consolideert veranderingen in de 3D-realiteit. Steeds meer Zielen worden wakker. De energetische achtergrond op tijdlijnen verandert ook snel.

Wij zien veel positieve trends. Bewuste mensen helpen als bakens anderen om kalm te blijven in de razende energieën. Als u uw emoties en gedachten kunt beheersen, een staat van kalme waarnemer en zuivere geest kunt handhaven, bent u onze steun en toeverlaat naar de Nieuwe Wereld.

Er is een intense gelaagdheid van uw beschaving, die zich nu heel duidelijk in de ruimte manifesteert. Wij merken op dat veel afzonderlijke sferen zijn afgedaald naar de lagere tijdlijnen, en dat de helderheid van de mensen daarin bijna volledig is vervaagd. Wanneer de maximale concentratie van negativiteit binnen de persoonlijke sferen is bereikt, begint de tijdlijn van deze persoon te plooien (over Sferen zie Operatie Levensmatrix, Disclosure News, 26 januari 2022).

Op dit moment zijn twee van de 16 tijdlijnen volledig gesloten. Het vertrek van Zielen vindt plaats volgens de verschillende levensprogramma’s. Op het Subtiele Vlak worden de Zielen verzameld op een speciaal platform in een baan om de aarde, en van daaruit geëvacueerd door modules van de ruimtevloot van de Argoriërs en van andere ruimterassen. Je kunt waarschijnlijk voelen dat de duur van het verblijf van de Ziel op de planeet is verkort.

De tijd krimpt, de gebeurtenissen versnellen. Wij hebben jullie niet één keer gewaarschuwd dat 2023 een moeilijk en snel jaar zal worden. Nu is het besef van tijd strikt individueel vanwege de lopende processen in individuele transformatiesferen. Een verandering in bewustzijn beïnvloedt ook de perceptie van de snelheid van gebeurtenissen.

Jullie moeten begrijpen dat jullie gevoel van wat er gebeurt sterk kan verschillen van dat van anderen. Dat is normaal, en zo hoort het ook. Verschillende tijdstromen en transformatieprocessen in individuele transformatiesferen creëren een unieke kijk op de werkelijkheid.

Dit jaar zullen vele vermogens worden geopenbaard naarmate het bewustzijn groeit en zich ontvouwt. Het vervangen van de oude energieën van de driedimensionale wereld door nieuwe zal een kwalitatieve verandering in lichaam en geest teweegbrengen, wat betekent dat jullie overschakelen op hoge-frequentiebereiken. Jullie hersenen, systemen en organen bewegen zich naar opgewaardeerde normen, waardoor de Zesdimensionale ruimte die rond de planeet is gebouwd, wordt ingesteld.

De straling van de Bron verzadigt alles rondom, samen met de Liefdesenergie GREMO, en de blauwe stromen Intelligentiedeeltjes uit de Melkweg Gerios. Leef met een open hart en geest. Laat jullie Zielen stralen met een helder licht, en help de Aarde en andere Zielen om de wereld mooi te maken.

Denk vaker aan de 5D wereld, deze wordt al actief opgebouwd in het Subtiele Vlak van de planeet. Dit is een zuivere en prachtige werkelijkheid, die naar de oppervlakte zal afdalen wanneer alles er klaar voor is. De tijden van de macht van het Duister lopen ten einde, samen met de afsluiting van alle 3D-programma’s. Kennis zal u helpen om samen met de Aarde door de moeilijke stadia van zuivering en transformatie te gaan.”

Lev

Originele bron

Vertaling: wakkeremensen.org