Zij Wandelen Onder Ons

Zij Wandelen Onder Ons

Door: Digger Barr – 4 Februari 2023

 

Op een gegeven moment in ons leven willen we mensen gaan vertellen hoe oud we zijn.
We beginnen een gesprek of onze zinnen met: ik ben 65 jaar en dit is wat ik weet.
Het is een ereteken of een kwalificatie voor wat er uit onze mond komt.

Zoals het hoort.

Ja, op een gegeven moment doet men genoeg ervaring op dat onze geleerde waarneming waardevol is.

Het moet de juiste accolades krijgen.
Er moet naar geluisterd worden.
Dit betekent niet altijd dat de informatie voor jou is.
Maar het kan een wijs advies inhouden.

Maakt deze wijsheid iemand tot een meester?
Nee. Ik kan niet zeggen dat ik 65 of 95 ben en daarom een meester in iets ben.
Men kan heel goed ergens een meester in zijn, we hebben allemaal onze talenten.
Wat ik probeer over te brengen is dat ervaring alleen nog geen meester maakt.

Er is meer.

Er is het karakter in een man of vrouw dat bepaalt wie ze zijn.
Dit karakter wordt niet gedragen als rimpels van de tijd op het buitenste pak van een goeroe.

Dit is een element dat onder de radar loopt en in de kern van het individu zit.
Dit is hun centrum.
Hun baken.
Hun persoonlijke leiding.

Dit is wat zij hebben geleerd en volledig hebben geïntegreerd.
Dit wordt nu een deel van hen dat ze kunnen delen.
Ze hebben de overgang van leerling naar beoefenaar en van leraar naar meesterschap voltooid.

Zij kunnen nog steeds al die dingen zijn.

Meesters in iets zullen zelden beweren dat ze het allemaal weten.
Maar wat zij wel weten kan met schaamteloosheid of met gratie worden overgebracht.

Hier polijst karakter het meesterschap.

Leren hoe ’te zijn’ is even waardevol als kennis hebben.
Wat heb je aan arrogantie als je probeert wijsheid over te brengen?
Open handen dragen meer dan gesloten vuisten.
Dit is het aanboren van de goddelijkheid binnenin.
Zichzelf kennen en tegelijkertijd de kwaliteiten van begrip, mededogen en liefde naar voren brengen, zijn de kenmerken van een meester in een verheven bestaan.

Er zijn enkele voorbeelden van deze meesters in onze geschiedenis.

Zij hebben dit aardse vlak inmiddels verlaten en wij noemen hen nu Geascendeerden.
De Geascendeerde Meesters die onder ons waren verdienden hun eer door daden van grootsheid.

Deze grootsheid was niet het winnen van oorlogen en veldslagen, maar door de zachtheid van hun voetstappen.

De vriendelijkheid van hun hart en de diepte van de liefde in hun ogen.
Het beeld hier kan de namen oproepen van Jezus, Siddartha, Abraham en Maria.

We kennen de beroemdheden.

Maar wist je dat er nu Meesters onder ons zijn?

Ze zijn hier op dit moment en doen hun werk. Ze delen nu hun wijsheid.
Belangrijker nog, er zijn Meesters die elke dag schouder aan schouder met ons staan om de zware lasten te verlichten.

Velen lopen naar je toe en zeggen: Heb je hier hulp bij nodig?
Ze reiken uit en grijpen een hoek, wachten dan geduldig tot je je verheft zodat zij je kunnen helpen.

Zie je, een wijze meester activeert je. Ze doen het niet voor jou.
Ze helpen je beseffen, dat ook jij hebt wat nodig is om het te laten gebeuren.Soms kunnen we het alleen door aanmoediging.

Andere keren hebben we iets meer nodig.

Een wijze meester weet dit en de lering is onvoorwaardelijk in zijn levering.
Wat een genade die onder ons wandelt in deze katalytische tijd!

Ik ben gezegend met een ontmoeting met meer dan één van deze zachte, liefdevolle harten.
De overweldigende liefde en dankbaarheid die ik voor elk van hen heb, gaat mijn woorden te boven.

Dit schrijven is voor hen.

Deze is voor jou,
In mijn nederigheid

Dank u.

Digger2023

Vertaling: wakkeremensen.org