De Ene: Er is een Verandering van Commando Geweest / door: Sophia love

De Ene: Er is een Verandering van Commando Geweest

Gechanneld door: Sophia love

Het is de Ene.

Er zijn dingen gebeurd. Deze dingen zijn het waard om nu vermeld te worden. Het zal jullie helpen om de aankondigingen die jullie zullen horen en de activiteiten die als gevolg van deze aankondigingen plaatsvinden, te begrijpen. Jullie zullen niet de waarheid te horen krijgen. Jullie zullen niet alles te horen krijgen wat er is gebeurd.

Er is een verandering in de leiding, een wisseling.

Dit is een verwijzing naar de absolute leiding in/van plaatsen en delen die voor jullie onzichtbaar zijn. Dit is een verwijzing naar de verborgen controleurs.

De duisteren, zij die de heersende elementen op jullie planeet in handen hadden, hebben voor het grootste deel hun posten verlaten.

Ze zijn voor een groot deel verdreven. Op een andere manier is hun aantal gereduceerd tot diegenen die te klein zijn om enige macht te bezitten; ook, tot die individuen die geen autoriteit bezitten of verbeelding hebben voor macht.

Degenen die nieuw aan het roer staan, zijn de mensen. Zij zijn niet op alle plaatsen die voorheen door de duisteren werden beheerst. Sommige van deze (plaatsen) zijn juist vrijgemaakt. Wat dit betekent kan worden vergeleken met een schip dat op volle kracht vaart zonder kapitein, of een vliegtuig dat midden in de vlucht is zonder piloot.

Er zijn bepaalde automatische procedures in werking gebleven voor een dergelijk scenario. Zij zijn bedoeld als tijdelijke noodmaatregelen om de zaken even af te dekken totdat er weer iemand aan het roer staat.

Niemand zal terugkeren in die verlaten plaatsen.

In de gevallen waar er mensen zijn, zullen zij het ook niet lang uithouden, omdat zij geen voorzieningen of instructies hebben voor zo’n scenario.

Om dit samen te vatten: de vijandige overname van de mensheid is mislukt. De mensheid heeft gezegevierd.

Er is genoeg licht, waarheid en liefde opgekomen om de duisternis te overwinnen.

Dit betekent niet dat jullie onmiddellijk getuige zullen zijn van vlaggen van overgave en een verandering van de visuele macht. Nee.

Maar jullie staan nu op het punt om snel getuige te zijn van de systemische mislukking van elke extreme poging tot controle en de ineenstorting van systemische controle in elk aspect van jullie wereld. Dingen zullen nu relatief snel uit elkaar vallen in jullie samenleving.

Voor degenen onder jullie die zich bewust zijn van de verborgen agenda – jullie zullen getuige zijn van de publieke bekendmaking van die dingen die jullie weten, maar ook van die dingen die jullie niet wisten.

Jullie zullen de ontbinding zien van situaties die niet te stoppen leken. Dingen als bedrijfscontrole, politiek gemanoeuvreer, medische monopolies en overheidsovertredingen. Jullie zullen merken dat sommige dingen gewoon ophouden. Jullie zullen anderen opmerken die er niet hetzelfde uitzien of klinken.

Feiten zullen uitlekken die verklaren wat er gebeurt of gebeurd is. In veel gevallen zal het chaotisch lijken.

Wat heel zichtbaar zal zijn, zijn de spelers. Nu de duisteren weg zijn, blijven de mensen over. Hun inspanningen zullen spoedig transparant worden. Dat wil zeggen, je zult zien wie voor welke “kant” werkte. Velen, velen, die eigenlijk voor het welzijn van de mensheid werkten, bleken nog steeds tegen het ras te zijn. Ze zullen ofwel subtiel, ofwel op een duidelijke manier wisselen. Het zal zeer verwarrend zijn.

Wat nu snel gebeurt is dat, nu de duisteren weg zijn, de mensen die de leiding hebben een laatste poging zullen doen om hun ingebeelde controle en veiligheid te behouden.

Er zal ongetwijfeld een of andere gebeurtenis plaatsvinden, die heel zichtbaar zal zijn.

Jullie hebben het grote aantal schietpartijen opgemerkt de laatste tijd. Dat zijn van die “valse vlag”-gebeurtenissen, in gang gezet door degenen die dachten dat ze op dit moment de baas waren.

Alle gebeurtenissen die nu plaatsvinden, op welke openbare manier dan ook, zijn bedoeld om jullie in angst te houden. Het doel is om jullie bang te houden, zodat jullie geen vragen zullen stellen.

Jullie stellen toch al vragen, en zijn bijna afgestompt door nieuws over “schutters”, want er zijn er zoveel de laatste tijd.

Wat is waar?

De echte doelen en redenen voor gebeurtenissen en acties staan op het punt ontrafeld te worden. Omdat er niemand meer aan het stuur zit, zal het een tijdje een beetje chaotisch lijken.

Dan beginnen de onthullingen.

Zodra dat gebeurt, zullen jullie merken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Inderdaad, degenen die “witte hoeden” dragen zullen op dat moment de controle hebben.

Jullie zullen veel vreemde en ongewone gebeurtenissen, aankondigingen en veranderingen zien.

Jullie zullen getuige zijn van een paar laatste ademhalingen.

Jullie zullen op een zeer duidelijke manier merken welke mensen alleen geïnteresseerd zijn in het voordeel van zichzelf, en welke geïnteresseerd zijn in het helpen van de mensheid.

Deze zaken zullen draaien om geld en macht.

Ze zullen lijken op extreme controlepogingen en manipulatie. Er zijn veel mensen die hier zo diep in zitten, dat zij voor zichzelf geen andere mogelijkheid zien dan “meer”. Dit zijn kloon pogingen geworden van de duisteren, met een identieke agenda.

Geen van deze pogingen zal slagen. Toch moet het drama om ze te ontdekken en te stoppen zich in jullie 3D arena afspelen.

Voornamelijk militairen en regeringshanden zullen nu het neerhalen en opruimen orkestreren.

Wat nodig zal zijn, zijn koele hoofden en direct licht.

Jullie inspanningen voor energetische ondersteuning en visualisatie zijn heel belangrijk en noodzakelijk. Het zijn deze die een gevoel van kalmte en vrede zullen geven aan de nieuwe realiteit die jullie aan het opbouwen zijn. Wankel niet in jullie inspanningen daar, ongeacht hoe de dingen er publiekelijk “uitzien”. Jullie zullen sommige dingen publiekelijk meemaken. Niet alles.

Er zal genoeg worden vrijgegeven om de mensheid te waarschuwen voor de waarheid en de omschakeling. Het zal uiteindelijk volledig naar buiten komen.

Het is een vloeiende situatie, en er worden regelmatig veranderingen in het proces aangebracht. Het wordt zo aangepast dat het succes verzekerd is. Jullie kunnen er zeker van zijn dat dat zo is.

Geduld is dus nog steeds noodzakelijk.

De waarheid kennen, terwijl jullie visualiseren wat jullie het meest verlangen voor de mensheid, zal nu uiterst behulpzaam zijn.

Dit is een menselijke operatie geworden.

Als zodanig staat het open voor extra steun van buiten de planeet.

Dingen kunnen heel interessant worden in die arena. Dat valt nog te bezien, en is een onderwerp voor een andere dag. Voor vandaag, weet dat de duisteren weg zijn. Dit is een reden om te vieren.

Jullie zullen nu zien dat de dingen zich snel ontvouwen en uitspelen. Het is een zeer opwindend moment en een die nog nooit is gebeurd.

Gefeliciteerd, dierbare mens. Jullie hebben de controle over jullie wereld genomen.

Dat is alles voor nu.

Dank jullie wel.

Bron. Kanaal: Sophia Love

Vertaling: Martien