Cobra: Situatie Update, 8 juni 2023

Cobra: Situatie Update, 8 juni 2023

12 juni 2023 / Event.nl

De Lichtkrachten hebben een doorbraak gemaakt op het etherische vlak. Ze waren in staat om het duistere netwerk van de Chimera / Lords of Karma op het etherische vlak te vernietigen met al hun technologieën, waarbij de meeste van de etherische Chimera / Lords of Karma entiteiten gevangen werden genomen en naar de Galactische Centrale zon werden gebracht, en een zeer klein aantal van de Chimera ontsnapten naar het fysieke vlak in gekloonde lichamen via de DARPA put. Dus nu is de enige locatie onder duistere controle het fysieke vlak op het oppervlak van deze planeet.

De weinige overgebleven duistere entiteiten op het etherische vlak zijn ongeorganiseerd, op de vlucht, en maken niet langer deel uit van het duistere netwerk. Omdat Lords of Karma etherisch controlenetwerk weg is, worden mensen niet langer gedwongen om te incarneren en incarneren ze nu voornamelijk op basis van hun bewuste of onbewuste impulsen. Het etherische vlak ziet er nog steeds uit als na een oorlogsgebied, spirituele gidsen zijn niet aanwezig en willekeurige anomalieënwolken bevatten nog steeds duistere entiteiten die nog niet zijn opgeruimd. Menselijke wezens die sterven gaan al dan niet ongedeerd door het etherische vlak na hun stervensproces naar een relatief lichter astraal vlak, afhankelijk van hun bewustzijnsniveau en hun emotionele toestand.

Fysieke biochips worden momenteel gewist en dat zal nog wel even duren. Om de kracht die deze biochips hebben op het menselijke denkproces te verminderen, bevelen de Lichtkrachten deze techniek aan: Zie deze link

De Subkwantum anomalie wordt ook opgeruimd, maar bleek dichter en uitdagender dan verwacht. Deze anomalie is de belangrijkste bron van negatieve ervaringen en gevoelens, en de belangrijkste factor die de Event blokkeert, omdat het nog steeds in grote mate de stroom van Licht van het boeddhische vlak naar het oppervlak van de planeet blokkeert. Het plan van de Lichtkrachten is om deze anomalie zodanig op te ruimen dat duisternis zich in de toekomst onder geen enkele omstandigheid meer ergens in het universum zal kunnen manifesteren, en om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen: Zie deze link

De reguliere wetenschap is zich tot op zekere hoogte bewust van subkwantum anomalie: Zie deze link en deze link

Er is veel informatie over de subkwantum anomalie die voor nu verborgen moet blijven en hopelijk aan de oppervlaktebevolking zal worden vrijgegeven wanneer de omstandigheden het toelaten.

Ik kan alleen maar zeggen dat subkwantum anomalie vrijwel alomtegenwoordig is buiten de reguliere ruimtetijd, en lokaal kwantumfluctuaties beïnvloedt in de mate dat donker bewustzijn een tensorveld creëert tussen het boeddhische en fysieke vlak. Eenvoudig gezegd is er een zeer lage impact van de subkwantum anomalie in het hele universum, een lage tot gemiddelde impact binnen ons zonnestelsel en een enorme impact op het oppervlak van deze planeet, waar nog veel duistere entiteiten aanwezig zijn.

Op het oppervlak van de planeet is het subquantum tensorveld zo sterk dat het sinds de creatie van de quarantaine 26.000 jaar geleden het reizen door hyperspace op en nabij het oppervlak bijna volledig verstoort of zelfs onmogelijk maakt. De sterkte van dit tensorveld is in 1996 en de jaren daarna vele malen toegenomen, omdat er veel duistere entiteiten op de planeet arriveerden. Het is zelfs zo sterk geworden dat het zich in zichzelf heeft gevouwen en een gesloten lus vormt, waardoor de quarantaine drastisch wordt versterkt.

Dit spankrachtveld levert ernstige navigatieproblemen op voor interstellaire schepen, omdat ze vanwege de anomalie niet veilig in hyperspace kunnen opereren in de buurt van het oppervlak van de planeet, en als ze in reguliere ruimtetijd vliegen, worden ze vaak neergeschoten.

 

Deze neergestorte schepen zijn het onderwerp van een mainstream onthulling van een klokkenluider die een paar dagen geleden plaatsvond, net op tijd voor Pluto in Waterman om zijn eerste aanzet te geven tot Onthulling en Contact, voordat het Waterman verlaat op 11 juni: Zie deze link en deze link

En een paar dagen later zelfs een meer gedetailleerde onthulling van een andere klokkenluider: Zie deze link

Dit heeft al politieke implicaties: Zie deze link

Tucker Carlson heeft in zijn eerste Twitter-monoloog, die door meer dan 100 miljoen mensen is gezien, de kwestie van mediacensuur over UFO-fenomenen aan de orde gesteld: Zie deze link

Betelgeuse, een heldere ster in het sterrenbeeld Orion, vertoont opnieuw tekenen dat hij binnenkort mogelijk een supernova wordt: Zie deze link

 

De Lichtkrachten hebben gecommuniceerd dat het proces van de Event veel chaotischer kan zijn dan oorspronkelijk verwacht. De Event zelf zal de massa-arrestaties van meer dan 400.000 Cabal-leden omvatten, financiële Reset en het vrijgeven van informatie over het bestaan van de oppervlakte Cabal, geheime ruimteprogramma’s en welwillende buitenaardse rassen. Dit hele proces zal ongeveer een week of twee duren en gedurende die tijd moeten de distributiekanalen voor water, voedsel, elektriciteit en internet grotendeels intact blijven. Een deel van de menselijke bevolking aan de oppervlakte zal het Eventproces niet goed opvatten en er zal veel disfunctioneel gedrag zijn: Zie deze link

Om deze reden zal informatie over de komende poolverschuiving pas geleidelijk aan de oppervlaktebevolking worden vrijgegeven na de eerste periode van één of twee weken, wanneer de distributieketens al grotendeels gestabiliseerd zullen zijn.

Na de Event zullen de Pleiadiërs beginnen met het creëren van Eilanden van Licht op de oppervlakte met hun technologie, en dit zullen de enige echt vreedzame zones op de planeet zijn, wanneer de rest van de menselijke samenleving door een nogal bruut ontwakingsproces zal gaan. Deze periode zal naar verwachting een paar maanden duren en dan zal de Galactische supergolf de planeet raken.

Mijn schatting is dat de Event in de loop van 2025 zal plaatsvinden. De Lichtkrachten hebben GEEN commentaar gegeven op mijn geschatte poging, en het kan al dan niet juist zijn.

Voorlopig zal de focus de komende maanden liggen op het opruimen van de subkwantum anomalie en de biochips, en vanaf september/oktober kan het interessanter worden.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica