Ontwaken: van polariteit naar verbinding

ONTWAKEN: VAN POLARITEIT NAAR VERBINDING 

Chris van Benthem / 31 Augustus 2019

Wie de reguliere media of mainstream media volgt krijgt het beeld van een wereld in chaos en verwarring. Deze media doen verslag van oorlogsdreiging in Iran en Noord Korea, economische crisis tussen China en de USA, natuurvernietiging in de Amazone en Trump die Groenland wil kopen. Het lijkt wel alsof de wereld helemaal is doorgedraaid en overal drama heerst.

Echter: vaak missen we de positieve berichten waarbij mensen eendrachtig samenwerken om klimaatverandering tegen te gaan of vrede sluiten na jaren van oorlog of samen vervuilde stranden gaan opruimen.

Hier een aantal actuele positieve berichten:

Kenia gaat de strijd aan met de klimaatverandering. Het Afrikaanse land gaat in de periode tot 2030 meer dan 5 miljoen hectare grond herbebossen en aanplanten met gewassen.’

‘Op World Cleanup Day 21 september 2019 worden wereldwijd illegale vuilstortplaatsen geregistreerd en opgeruimd. In Nederland richten we ons die dag vooral op zwerfafval. Het doel van World Cleanup Day is natuurlijk om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen, maar ook om meer kennis te vergaren over welk soort afval op straat en in de natuur rondzwerft.’

‘Zuid-Soedan bestaat acht jaar. Het jongste land heeft al een bewogen geschiedenis, maar nu lijkt de broze vrede toch steviger te worden. Een van de recepten is om vrouwen en jongeren meer te betrekken bij vredesprocessen.’

Waar komen die vaak hele verschillende berichten vandaan? En waarom krijgen negatieve berichten veel meer aandacht?

Het oude systeem, waar de mainstream media mee zijn verbonden, is gebouwd op controle, macht en angst. Dat is de oude wereld van polariteit en dualiteit. Daarin leven mensen met voortdurende tegenstellingen en is er onderlinge strijd op basis van het concurrentie model.

Het leven in deze polariteit en dualiteit wordt ook wel de Derde Dimensie genoemd. Dat concurrentiesysteem leidt vaak tot wantrouwen en hebzucht. De gevestigde orde bepaalt daarin wat er gaat gebeuren en wie zich daar niet aan houdt wordt d.m.v. een uitgebreid controlenetwerk (‘big brother’) tot de orde geroepen.

In deze Nieuwe Tijd worden er steeds meer mensen wakker. Zij doorzien de illusie van afgescheidenheid van elkaar en van de natuur. Ze voelen en ervaren juist steeds meer verbinding en compassie met hun medemens en verzoenen zich met Moeder Aarde.

Hun focus verplaatst zich van mentale aandacht voor de wereld naar intuïtieve aandacht. De ontwaakten willen vooral vanuit hartverbinding leven in de maatschappij. Hun basis is verbinding en vertrouwen. Voor het oude egosysteem, gebouwd op angst en controle, is dan geen ruimte meer.

Ben je geïnteresseerd in deze ontwaking van ego naar hart, kijk dan of de cursus ‘Ontdek je ware Natuur’ bij jou past.

Chris van Benthem 06-13189115 chrisvanbenthem@outlook.com

http://www.rivos.eu/cursus-ontdek-je-ware-natuur/