Ontwaken kent 2 zijden van dezelfde medaille

ONTWAKEN KENT 2 ZIJDEN VAN DEZELFDE MEDAILLE

Door Chris van Benthem

Het ontwakingsproces op Aarde is zich in de huidige tijd steeds meer aan het ontvouwen. Mensen zijn bezig om antwoorden te vinden op de belangrijke levensvragen: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?  Wat is mijn taak hier op Aarde?  en Waar ga ik naar toe na mijn fysieke dood?

Deze zoektocht naar het mysterie van het leven en van jouw aandeel daarin, is een proces van vallen en opstaan. Je wordt namelijk geconfronteerd met je eigen donkere en lichtere kanten. Ben je één keer bezig met deze queeste dan kun je moeilijk meer stoppen omdat het gaat over jouw eigen rol hier op Aarde.

Pamela Kribbe heeft het ontwakingsproces heel treffend omschreven. Allereerst komt er een moment waarop je je gaat afvragen of dit nu alles is, wat er hier op Aarde bestaat. Een leven in voortdurende tegenstellingen en strijd (dualiteit). Je voelt steeds meer heimwee naar een andere wereld verbonden met harmonie en vrede.

In de fase daarna ga je de egogebondenheid in je leven(s) doorzien. Je bent gebonden geweest aan de waarden en normen van je familie, de kerk en je directe omgeving. Je doorziet de controle en manipulatie in je leven van banken, farmacie, media, regeringen, ect etc. Dat onze maatschappij gebaseerd is op status, macht en geld. Angst en controle liggen hieraan ten grondslag.

Vervolgens volgt het pijnlijke proces van het herkennen van je eigen vastgeroeste gedragingen en overtuigingen gebaseerd op die angsten uit dit leven of vorige levens. Je begint met het loslaten van de oude pijnen en angsten.   

Geleidelijk aan ga je meer je hart volgen en leer je vertrouwen op de stroom van het leven. Dat is de fase waarin het hartgedragen bewustzijn zich kan ontwikkelen, gebaseerd op liefde en vrijheid.

Dit proces van ego naar hart verloopt echter voor veel mannen anders dan bij menige vrouw. Als mannen de dualiteit in de samenleving doorzien dan willen ze weten wat er op de planeet aan de hand is. Zij stellen vragen zoals:  Wie zijn de illuminatie?  Bestaan ufo’s echt en waar komen ze vandaan?  Wat is de rol van het Vaticaan in deze controlemaatschappij? Wie heeft Kennedy echt vermoord? Etc. Hun queeste is in eerste instantie een verstandelijk zoektocht naar waarheden.

Vrouwen zijn meer bezig met de ontwikkeling van hun intuïtie. Zij verbinden zich meer met hun gevoel. Zij stellen vragen die verbonden zijn met het herkennen van innerlijke angsten en pijnen. Hun proces is gericht op het loslaten van die oude blokkades en om nieuwe wegen te vinden die hun hartenergie weerspiegelen. Zij willen ten eerste voelen wat goed voor hen is.

Zowel de mannelijke als de vrouwelijke wijze van ontwaken, die niet per definitie gebonden is aan sekse, zijn wegen om dichter bij antwoorden te komen op levensvragen. Deze twee manieren van ontwaken zijn twee zijden van dezelfde medaille en het betreft een zoektocht, die in beide gevallen, leidt naar de ware betekenis van het leven hier op deze bijzondere levensschool, genaamd Aarde.

Chris van Benthem

 www.rivos.eu

chrisvanbenthem@outlook.com