Het Wonder – hoofdstuk 8. Het Veranderingsproces

Het Wonder – hoofdstuk 8

Door Chris van Benthem

8. HET VERANDERINGSPROCES

Het transformatieproces van de Aarde is gekoppeld aan dat van de mens. Het bewustzijn van de Aarde en dat van de mens ondergaan daarom dezelfde evolutieweg. De mens heeft in die zin een grote verantwoordelijk om als rentmeester van zijn Moeder de Aarde op te treden. Dat bewustwordingsproces is zowel een individueel innerlijk proces als een uiterlijk kosmisch proces.
1. Innerlijke persoonlijke veranderingen

Als iemand gaat letten op de zachte influisteringen van zijn/haar Ziel, het verbindingskanaal met de Geestelijke Wereld, dan kan hij/zij in contact treden met een andere wereld. Alleen onbewust of halfbewust bestaat dit contact ook tijdens de slaap. Tijdens onze nachtrust kunnen wij boodschappen ontvangen van gene zijde. Sommige dromen, vooral diegenen die gemakkelijk kunnen worden herinnerd of die diverse keren achtereen worden gedroomd, bevatten vaak aanwijzingen die onze geestelijke groei ten goede komen. Gedurende onze slaap kan het geestelijke lichaam namelijk het fysieke lichaam verlaten. Het contact tussen beide lichamen blijft dan bestaan door het zilveren koord. Wanneer iemand sterft dan wordt dit koord losgekoppeld van het fysieke lichaam en gaat iemand over naar de Geestelijke Wereld.Door de ingevingen vanuit de Geestelijke Wereld gaat de mens zich langzaam weer herinneren wie hij werkelijk is, wat zijn levenstaak is en welke verantwoordelijkheid hij heeft voor de Aarde. Hij zal gaan beseffen wat zijn spirituele oorsprong is en dat hij NU wordt geroepen om vanuit liefde en dienstbaarheid te gaan leven.

Ook in sprookjes en sagen, die al eeuwen worden doorverteld, worden zielenprocessen beschreven. Daarin verbeeldt de prinses (Roodkapje, Sneeuwwitje, Doornroosje) de menselijke Ziel. Dit zuiver spiritueel aspect valt in handen van het duistere aardse bewustzijn of egogebonden bewustzijn ( wolf, dwergen, heksen, stiefmoeders) en vergeet zijn spirituele oorsprong. Als de mens ontdekt ‘dat dit niet alles kan zijn’ begint de ontdekkingsreis door het donkere bos naar het spiritueel bewustzijn. De prinses vindt haar prins terug en zij trouwen met elkaar, keren terug naar het Koninkrijk en leven nog lang en gelukkig. De prins is dus het Christusbewustzijn dat in de Ziel van de mens ontwaakt.

De Ziel van de aardse mens wordt zich nu weer bewust dat zij een onderdeel is van het Koninkrijk der Hemelen. We kunnen de verlossing van de mensheid door Christus dan ook vergelijken met de verlossing van het prinsesje door haar prins, die samen mogen terugkeren naar het Koninkrijk van de Vader.

Kinderen in de leeftijd tot zeven jaar voelen nog een direct contact met de hemelse werkelijkheid en ervaren sprookjes als echte gebeurtenissen. Zo hebben wij allen als kinderen de essentie van sprookjes in ons bewustzijn opgeslagen. Door het vertellen en voorlezen van sprookjes aan kleine kinderen zijn door de jaren heen onbewust de zaden gezaaid van het ontwakingsproces dat in deze tijd plaatsvindt.

Channeling van Aartsengel Michaël over de influistering van het Hoger zelf:

“Sinds je afdaling in de wereld van de stoffelijkheid heeft je Spirituele Zelf ermee geworsteld om te functioneren binnen zijn stoffelijke bekleding terwijl jij het spel van de dualiteit en de gescheidenheid speelde. ……… Tijdens het functioneren binnen het illusionaire milieu van de derde/vierde dimensie behoorde het intuïtieve denken of het denken van de ziel tot het meest verwaarloosde aspect van je Wezen. Dat is een van de grootste hulpmiddelen die je in je hebt, want dat is je verbinding met je Hogere Zelf en uiteindelijk met de Schepper-Bron.

Het denken van je ziel beschikt over een oneindige voorraad nieuwe ideeën en creatieve
gedachtevormen die er alleen maar op wachten tot jij ze aanspreekt. Je intuïtieve denken of die zachte stem in je zal je altijd de juiste kant op wijzen en zal je altijd helpen om de juiste beslissing te nemen als je er maar naar wilt luisteren. Sinds de val in de dichtheid is het denken van de ziel in het grootste deel van de algehele bevolking vrijwel volledig afgesloten. Toen die innerlijke stem zoveel duizenden jaren was genegeerd, heeft de ziel zich zeer bedroefd als waarnemer teruggetrokken in stilte en tijdelijke inactiviteit, wachtend op het moment waarop ze weer in actie zou worden geroepen als je partner op de levensreis. Ze brandt feller en feller in iedereen die er ijverig naar streeft zich weer te verbinden met zijn ziel, Hogere Zelf en Godsstraal (IK BEN Aanwezigheid), en ze is nu een trouwe en liefdevolle metgezel die je leidt, inspireert, voedt en zelfs beschermt.”

Het is echter niet gemakkelijk om in deze tijd van drukte, lawaai en stress stil te worden om te luisteren naar je eigen innerlijke stem. Er staat altijd wel een mobiel, T.V. of P.C. aan die de aandacht trekt. Er is altijd wel een afspraak die niet kan worden verplaatst, een appje dat moet worden bekeken of een huishoudelijke taak die nodig moet worden uitgevoerd.

Het ego, dat gericht is op zelfhandhaving en overleven roept constant op om in actie te komen. Schuldgevoelens of angsten verplichten ons om aan het werk te gaan of verplichte nummers af te werken. Het is moeilijk voor iedereen om een moment van stilte en rust voor zichzelf te vinden.

Wanneer de mens in aanraking komt met bloemen en bomen stijgt zijn trillingsgetal en is hij ontvankelijker voor de stem van de Ziel. De natuur is daarom een geschikte plek om in contact te komen met de innerlijke stem. Ook de aanwezigheid van brandende kaarsen verhoogt ons energieniveau en maakt ons gevoelig voor de oproep tot een positieve, liefdevolle levenshouding en biedt ruimte aan momenten van verstilling en bezinning.

De influistering van de Ziel geeft de mens de mogelijkheid om in contact te komen met zijn/haar beschermengel. Ieder mens heeft namelijk vanaf de geboorte een geestelijke begeleider toegewezen gekregen. Deze probeert met zachte duwtjes en ingevingen de mens een spiegel voor te houden t.a.v. zijn functioneren en de consequenties daarvan voor anderen. Het komt zelfs voor dat een engel op mysterieuze wijze ingrijpt om de mens te beschermen tegen naderend onheil. De verhalen hierover zijn de laatste jaren niet meer te tellen.

In het persoonlijke contact met iemands beschermengel is het raadzaam om onderscheidingsvermogen aan de dag te leggen. Lagere entiteiten, overleden mensen die de weg naar het Licht nog niet hebben gevonden, kunnen misbruik maken van een te open aura. Iemand die zich goed beschermt door meditatie en gebed komt vanzelfsprekend tot een zuiver contact met de Geestelijke Wereld.

Engelen zijn net zoals wij eens waren, maar wij mensen hebben de reis door steeds meer verdichting ondernomen, waar zij in hogere sferen achterbleven. Hun trilling is dus veel hoger en zuiverder dan de onze, maar onze reis door de dualiteit levert ons heel veel op wat zij niet ontwikkeld hebben.. We zijn van oorsprong dus gewoon familie van elkaar. Ze hebben niet de reis door de verdichting en de zwaarte meegemaakt zoals wij mensen, maar zijn op hun eigen niveau gebleven, waardoor ze mensen kunnen begeleiden en beschermen. Tegelijkertijd leren ze ook van onze ervaringen. Aan twee kanten van de sluier reiken we elkaar dus heel veel aan, wat leidt tot groei in bewustzijn aan beide kanten.

Naast een engel kunnen mensen ook begeleid worden door overleden familieleden. Deze waken over hun welzijn en zijn eveneens in staat om via de Ziel boodschappen door te geven. Spiritueel ontwikkelder mensen krijgen vaak hulp van overledenen met een hoger bewustzijnsniveau.

De engelenwereld is dus NU begonnen om zich intensief te bemoeien met het leven op Aarde om zo de stap naar het Gouden Tijdperk (Vijfde Dimensie) voor de mensheid mogelijk te maken. Hiervoor is het nodig dat de sluier tussen Hemel en Aarde wordt opgeheven. Dit proces is op dit moment volop gaande. Door weer te luisteren naar onze innerlijke stem komen we weer in contact met de engelenwereld en gaan we ons weer herinneren wat ons werkelijke Thuis was.

De volgende channeling geeft hierover meer informatie.

Channeling van De Groep via Steve Rother:

“Naarmate de sluier dunner wordt beginnen velen Thuis te zien en te herinneren. Dat gebeurt nu. De vreugde van Thuis(Hemel) zal velen verlokken en sommigen zouden het besluit kunnen nemen om te vertrekken, alleen gebaseerd op deze verlokking. De vibraties van Thuis zijn sterk en wanneer die aantrekkingskracht eenmaal is gevoeld, is het moeilijk om die te weerstaan. Om dat te bevestigen moeten jullie maar eens praten met mensen die de andere kant van de sluier hebben meegemaakt door wat jullie een “bijna dood ervaring” noemen. Die ervaring ligt een beetje anders, omdat het zilveren koord niet doorgesneden is, maar deze mensen hebben wel achter de sluier gekeken en bezitten veel informatie. Hoewel ze misschien niet helemaal kunnen begrijpen wat ze hebben meegemaakt, hebben ze de vibraties van Thuis gevoeld en kunnen ze je vertellen hoe sterk de aantrekkingskracht is. Wanneer je naar hun verhalen luistert, is het goed om te leren luisteren naar de gevoelens die onder woorden worden gebracht, want die bevatten veel meer informatie dan de gebeurtenissen zelf. We vragen je je hogere doel te herinneren, want er was een reden waarom je er in toegestemd hebt deze rol op het Speelbord(leven op Aarde) te spelen. Doordat de sluier dunner wordt kan de aantrekkingskracht van Thuis steeds duidelijker worden, maar we vragen je te kijken naar de grote hoeveelheid energie die je gespendeerd hebt om jezelf op de juiste plek te brengen en de rol die voor je ligt te kunnen spelen. Je blik wordt versluierd door de effecten van de polariteit waardoor je waarnemingen je zouden kunnen vertellen dat je niet in een situatie bent om mee te helpen met het Grote Plan. We zeggen je dat je precies op de juiste plaats bent van het pad dat je hebt gekozen. Er bewust voor kiezen om vroeger naar huis terug te keren zou betekenen dat je vertrekt vlak voordat het wonder geschiedt. Laat je levensomstandigheden je niet ontmoedigen. Gebruik deze omstandigheden juist als stimulans tot het oppakken van je kracht en het veranderen van je wereld.”

De onderstaande filmpjes maken deze transformatie heel goed duidelijk:

2. Uiterlijke of kosmische veranderingen

In deze eindtijd of Apocalyps staan ons grote aardeveranderingen te wachten. Hieronder een aantal veranderingen op een rijtje:Poolverschuiving Volgens de Maya ontstaat er een fysieke poolverschuiving van de aardas ergens in de periode van het einde der tijden. De helderziende Edward Cacey voorspelde dit ook al in deze periode en wees zelfs aan waar de nieuwe polen zouden komen. Sommige wetenschappers zeggen dat aan een fysieke poolverschuiving eerst altijd een magnetische poolverschuiving vooraf gaat. Het magnetische veld van de aarde is 2000 jaar geleden al begonnen zwakker te worden, en 500 jaar geleden is het opeens veel zwakker geworden. 40 jaar geleden is het nog verder gaan veranderen, waardoor bijvoorbeeld de walvissen, die deze lijnen gebruiken om te navigeren, aanspoelen op diverse stranden en ook vogels tijdens de trek gedesoriënteerd raken. In de jaren 90 moesten de magnetische kaarten van vliegvelden allemaal opnieuw gemaakt worden omdat vliegtuigen die lijnen gebruiken voor navigatie.

Wetenschappers verwachten nu dat de magnetische verschuiving van de polen elk moment kan plaatsvinden omdat het magneetveld van de aarde nu zo instabiel geworden is. Sommige wetenschappers menen dat er 13000 jaar geleden een fysieke poolverschuiving is geweest, die samenviel met precies de andere kant van de cyclus van de precessie (13.000 j.). Zij geloven dat de Hudson baai daarvoor de Noordpool was. Het verschuiven van de fysieke pool naar een nieuwe locatie kan binnen een dag gebeuren. Volgens sommige wetenschappers gaat er aan de fysieke poolverschuiving altijd een magnetische poolverschuiving vooraf, gevolgd door een periode dat het magnetisch veld een tijdje geheel verdwenen is. Volgens berekeningen verschuift hierdoor de magnetische pool 17 graden richting Rusland. Edgar Cacey voorspelde 16 graden richting Rusland.

Klimaatverandering

De wereldtemperatuur van nu is ongeveer 0,8°C warmer dan rond 1850. Hoewel het klimaat een complex systeem is en wetenschappers nog lang niet alles begrijpen, kunnen we sommige van de gevolgen van klimaatverandering al wel inschatten. Zo warmt door de stijgende temperatuur het zeewater op en als de watertemperatuur 27°C of hoger is, kunnen orkanen eerder ontstaan. De hoeveelheid zware orkanen neemt in ieder geval toe. Belangrijk is ook dat de zeespiegel stijgt, door toevoeging van extra smeltwater van ijskappen en gletsjers en de uitzetting van het water zelf (warm water heeft immers meer volume dan koud water omdat de moleculen iets sneller bewegen). Zo steeg de zeespiegel gemiddeld 1,8 mm per jaar gedurende de 20e eeuw, maar deze stijging versnelde tot 3 mm per jaar in de periode tussen 1993 en 2005. Dit heeft gevolgen voor laaggelegen landen die hun kustwering daarom moeten aanpassen.

De huidige opwarming van de Aarde wordt volgens de wetenschappers van de Verenigde Naties (IPCC) veroorzaakt door de toename van CO². Daarbij wordt de mens aangewezen als de hoofdveroorzaker van dit probleem. Maar is dat werkelijk zo? Andere wetenschappers en weersdeskundigen wijzen juist op terugkerende klimaatcycli waardoor de temperatuur op Aarde kan stijgen maar ook kan dalen (ijstijden).

In onderstaande documentaire ziet men CO2 niet als veroorzaker van de opwarming maar als gevolg. You Tube: ‘The Great Global Warming Swindle’ https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ

Wel kunnen we concluderen dat het klimaat mondiaal extremer en onvoorspelbaarder wordt. We krijgen te maken met steeds meer overstromingen, droogten, branden, modderstromen en temperatuurswisselingen. Ook lijkt het aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen toe te nemen.

Wordt vervolgd

Wordt vervolgd