Het Wonder – hoofdstuk 6 De Uitverkorenen

 

Het Wonder – hoofdstuk 6

Door Chris van Benthem

6. DE UITVERKORENEN

Voor wie is dit ontwakingsproces nou precies bedoel? Wie zijn de uitverkorenen die de Vijfde Dimensie, ook wel het Gouden Tijdperk genoemd, in zullen gaan?

De oproep van de Geestelijke wereld om ons bewustzijn te verhogen zodat het contact tussen Hemel en Aarde kan worden hersteld en we een tijdperk van liefde en vrede tegemoet gaan is gericht aan alle aardebewoners. Daarbij spelen geloofsovertuiging, ras of cultuur geen enkele rol. 

Ons wordt gevraagd om het eenheidsbewustzijn uit de Atlantische tijd , genaamd The Law of One, te herstellen. Ondanks dat iedere godsdienst de alleenheerschappij van haar eigen overtuigingen claimt, is er slecht één Oerbron of Schepper waar we weer mee in contact kunnen komen. De diverse geloofsovertuigingen zouden in deze tijd beter kunnen kijken naar hun overeenkomsten dan ingegraven stellingen van dogma’s en regels te verdedigen.

Ontwakingsproces

Door het ontwakingsproces ,dat nu mondiaal plaatsvindt, zullen veel mensen zich ook bewust worden van de éénheid van de mensheid en ontdekken dat ze een gezamenlijk doel nastreven. Namelijk ons herinneren dat we een spirituele oorsprong hebben en weer verenigd kunnen worden met de Geestelijke Wereld.

Onafhankelijk van geloofsovertuigingen van diverse religies komen er steeds meer signalen dat de mensheid aan het ontwaken is. Een van deze weksignalen zijn de vele berichten over bijna-dood-ervaring die mensen hebben meegemaakt. Dit is een ervaring waarbij mensen vaak na een hartstilstand of andere ernstige lichamelijke aandoening uittreden uit hun lichaam. Zij sterven niet omdat hun geestelijk lichaam verbonden blijft met hun fysieke lichaam door middel van het zilveren koord, dat is de energetische verbinding tussen het fysieke- en het geestelijke lichaam. Toch hebben zij dezelfde ervaringen als een stervende.

De cardioloog Pim van Lommel heeft veel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel en er een boek over gepubliceerd genaamd ’Eindeloos bewustzijn’. Vóór zijn onderzoek was Van Lommel van mening, evenals de meeste van zijn collega’s, dat het bewustzijn alleen door de hersenactiviteit kan worden geproduceerd. Tijdens het onderzoek werd hem duidelijk dat dit niet voor alle aspecten, zoals bijna-doodervaringen, kon gelden. Tijdens het onderzoek stelde hij 344 patiënten, die succesvol gereanimeerd waren, de vraag of ze zich iets van deze periode konden herinneren. Van deze groep mensen hadden er 62 een bijna-doodervaring gehad. Volgens Van Lommel kan bewustzijn ook buiten het lichaam plaatsvinden; hij stelt dat het bewustzijn eindeloos is en dat het lichaam het bewustzijn beperkt. Hij geeft hierbij aan dat onze hersenen waarschijnlijk niet de producenten zijn van het bewustzijn, maar de ontvangers van het oneindige bewustzijn. Hij vergelijkt dit met een televisie of radio, waarbij naar een zender kan worden geluisterd, maar waar de uitzending ook gewoon doorgaat als er niet wordt geluisterd.

Mensen die een bijna-dood-ervaring hebben meegemaakt beschrijven, onafhankelijk van hun ras, geloofsovertuiging of culturele achtergrond, de overgang naar gene zijde als een fantastische en inspirerende belevenis. Zij ervaren hun uittreding uit hun lichaam vaak als een bevrijding en wensen liever niet terug te keren naar hun aardse bestaan. Zij beleven het contact met de Geestelijke Wereld als een oase van liefde, licht en vrede. De Amerikaanse Betty J. Eadie zegt de dood te hebben ervaren toen zij na een operatie een bloeding kreeg: “Op het moment van mijn dood verliet ik mijn lichaam en reisde ik door een tunnel die zich uitstekte tussen aarde en ons hemelse thuis.

Het voelde alsof ik naar een gestalte van fel, stralend licht werd getrokken, die ik herkende als mijn redder, Jezus Christus. Ik werd herenigd met geliefden die voor mij waren overgegaan en ik zag de geest van mijn dochter die nog geboren moest worden……… Ik hoorde dat er zoveel religies op aarde zijn omdat we ons allemaal op een verschillend niveau van spirituele ontwikkeling bevinden, en dat elke religie iets over de waarheid leert. Ik zag dat er weinig toeval bestaat en dat engelen en de geesten van geliefden ons omringen om ons op aarde te helpen. Ik vernam dat ons bestaan onderworpen is aan spirituele wetten en dat elk deel van Gods wonderbaarlijke schepping nauw verbonden is met alle andere delen…….”

De getuigenis van bijna-dood-ervaringen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

  • er bestaat slechts één God of Oerkracht of Schepper
  • liefde is de scheppende kracht van het heelal
  • mensen zijn medescheppers met God
  • we zijn allemaal op Aarde om een missie te vervullen
  • diverse boodschappers zijn gekomen om ons de weg terug naar huis te wijzen zoals Boeddha, Jezus en Krishna

Uit bijna-dood-ervaringen blijkt dat de mensheid door de Geestelijke Wereld wordt gezien als één volk. Alle aardebewoners worden opgeroepen om te ontwaken en zich bewust te worden van dezelfde wijsheden, die mensen bij een bijna-dood-ervaring hebben opgedaan.

Hoe verandert je leven na een bijna-dood-ervaring: https://www.youtube.com/watch?v=xtSr6ecNclU

Dimensieverschuiving 

Hoe ver is dat mondiale ontwakingsproces van Aarde en haar bewoners nu al gevorderd?

Welnu, de Aarde is al overgegaan van de Derde Dimensie naar de Vierde Dimensie. Deze laatste is eigenlijk de aanvangsperiode naar het Waterman tijdperk. Dit komt overeen met de overgangsfase tussen de oude en de nieuwe wereld, die de Maya’s in hun tijdskalenders beschrijven.

Volgens de Maya’s eindigen op 21-12-2012 al hun tijdrekeningen. Dus ook de Pleiadische cyclus van 26.000 jaar oftewel de precessie cyclus. Deze precessie cyclus beschrijft de beweging van de aardas als een ronddraaiende bromtol, die na 26.000 jaar weer aan zijn beginpunt komt. Daarbij staat de aardas na 2160 jaar, op het lentepunt op 21 maart, steeds naar een ander dierenriemteken gericht. (2160 x 12 = 26.000 jaar).

Ook de beweging van ons zonnestelsel om het hart van de Melkweg (Hunab K’u = de ene Schenker van Maat en Beweging) met een omloop van 225.000.000 jaar loopt dan ten einde. Ons zonnestelsel wordt in de periode 21-12-2012 galactisch uitgelijnd met het hart van de Melkweg en gaat zich daarna weer bewegen in de richting van de bron (hart van de Melkweg).

De cyclus van 5200 jaar noemen de Maya’s de Lange Tellingkalender van 5200 jaar. Het einde van al deze cycli luidt het tijdperk van het grote ontwaken in. Ons bewustzijn wordt verhoogd en we bewegen ons weer naar eenheidbewustzijn. Daarna zal de Aarde de Vijfde Dimensie in gaan en zal zuiverheid, schoonheid en harmonie gaan uitstralen. De vraag is of alle mensen deze grote veranderingen kunnen en willen volgen en zich goed weten voor te bereiden op de Nieuwe Tijd. Hoe meer mensen de innerlijke stem van hun Ziel serieus nemen des te meer uitverkorenen de transformatie of Ascensie zullen ervaren.

Bewustzijnstreden

Johan Calleman heeft de kalenders van de Maya bestudeerd en constateert dat de piramides die de Maya in de loop der eeuwen hebben gebouwd een bijzondere symbolische betekenis hebben. De piramide van de jaguar in Tikal kent 9 treden en daarna volgt een doorgang in de vorm van een stenen poort.

Volgens Calleman bevat iedere trede een bewustzijnsfase in de geschiedenis van het leven op Aarde. Iedere trede is in tijd gemeten het 1/20 deel van de vorige periode. De tijdsbeleving stijgt dus per volgende bewustzijnstrede. We bevinden ons vanaf 9 maart 2011 in de hoogste fase van bewustzijn namelijk Universeelbewustzijn. Op 28 oktober 2011 mogen we ons bewust worden van het feit dat we medeschepper zijn. We krijgen dan de mogelijkheid om onze hoogste bewustzijnsgraad te ontplooien. Aan elk individu de keuze om dat bewustzijn te ontwikkelen.

 

Veranderend bewustzijn

De eerste tekenen van een veranderend bewustzijn zijn al zichtbaar. Nooit in de geschiedenis van de Aarde zijn er zoveel mensen die zich actief inzetten voor het behoud en herstel van de natuur.

Uitzending Gemist: Groen Goud http://www.documentairenet.nl/review/tegenlicht-groen-goud/

In Bolivia zijn serieuze wetten in voorbereiding om de rechten van Moeder Aarde vast te leggen. Voor het eerst wordt er serieus werk gemaakt van dierenwelzijn. Er is in Nederland zelfs een Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

In het naderende Watermantijdperk komen fraude en corruptie steeds vaker aan het licht. Het seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, dat jarenlang bewust door de kerkelijke gezagdragers in de doofpot is gestopt, komt nu met al haar schokkende details naar boven. Ook corrupte bestuurders kunnen hun frauduleuze handelingen niet meer buiten de media houden. Mensen beginnen te eisen dat hun bestuurders integer en dienstbaar zijn en hun beloften nakomen. Zij verlangen naar een wereld van echte democratie, gelijke rechten voor man en vrouw, eerlijke verdeling van welvaart en meer vrijheden en vrede. Al deze signalen duiden op een wijziging van het menselijke bewustzijn.

Diverse alternatieve geneeswijzen worden door mensen geraadpleegd voor genezing van lichaam en geest. De natuur wordt als genezingsbron weer serieus genomen en genezen met energie en kruiden is alom bespreekbaar geworden.

Mensen zijn bewust bezig met gezond en natuurlijk voedsel. Ze willen weten hoe hun voedsel wordt verbouwd of opgefokt en eisen transparantie. Bestrijdingmiddelen en groeihormonen worden niet meer geaccepteerd. Zie Foodwatch: https://www.foodwatch.org

Veel kinderen ontwikkelen bijzondere gaven als helderziendheid, helderhorendheid of heldervoelendheid. Deze kinderen worden ook wel de Nieuwe Tijdskinderen of de Indigokinderen/kristalkinderen genoemd. Zij stellen kritische vragen over ons onderwijsbestel of over onze manier van omgaan met dieren en planten, zoals:’Waarom moet ik naar de juf luisteren?’ of ’Waarom eten mensen dode dieren?’ Deze kinderen komen naar de Aarde om onze vastgeroeste systemen te kraken en ons kritisch te laten denken over veel vanzelfsprekendheden.

Maar ook hier geldt dat we leven in een wereld van Vrije Wil. Elk individu bepaalt zijn eigen levensweg. Diegenen die de nieuwe veranderingen niet willen volgen, zullen zich gaan afsluiten van de Christuskracht. Zij houden liever vast aan vertrouwde machtsstructuren van banken, kerk, staat, farmacie en media. Deze zijn gebaseerd op macht, status en geld.

Daarin worden zij gerespecteerd. Het zal echter een weg zijn in de Derde Dimensie die verder afdaalt in de hardheid en kilheid van de materie met de daarbij horende duisternis.

Het is NU tijd om een keuze te maken. Wil je veranderen en de weg van liefde inslaan of kies je voor de huidige situatie, die gebaseerd is op angst. De oproep van de Geestelijke Wereld laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ontwaak en keer terug naar eenheid en spirituele verbinding.

Fragment uit Het Aquarius Passiespel genaamd ‘De Roep tot Ontwaken’

‘In deze bijzondere tijd zijn mensen overal op de hele wereld bezig te ontwaken om te kunnen voldoen aan de behoefte om samen te werken op een snel veranderende planeet. We zien dat velen de handen in elkaar slaan in een heus esprit de corps om onze Aarde met al het leven te helpen helen en verheffen. Een groeiend aantal mensen is vandaag de dag op zoek om elkaar te helpen en elkaar te ondersteunen ter voorbereiding op de naderbij komende planetaire transformaties. Transformaties die vooraf gaan aan de al eerder genoemde opkomst van een veel helderder wereldbewustzijn en dat een nieuwe en meer harmonieuze levenswijze tot gevolg zal hebben. Veel meer mensen dan ooit tevoren in de geschiedenis zoeken bewust naar antwoorden op filosofische en spirituele vragen en hun zoektocht is volmaakt in lijn met de evolutionaire fase waarin het menselijke ras is gearriveerd. Het hangt ook samen met het zich almaar uitbreidende menselijk bewustzijn dat tegenwoordig zo duidelijk overal op de hele wereld tot uitdrukking komt.’

Site: Het Passiespel van het Aquariustijdperk: http://mystiekhart.nl/denieuweroep/de_roep.htm

 

How to Access Superconsciousness

https://www.youtube.com/watch?v=9OInDn0iWHE

Wordt vervolgd