Het Wonder -hoofdstuk 11. Nieuwe Tijdskinderen

 Het Wonder – hoofdstuk 11

Door Chris van Benthem

  1. NIEUWE TIJDSKINDEREN

In een land waar alle wilgen van jongs af aan geknot worden kan geen mens zich een voorstelling maken van een wilg zoals die had kunnen zijn als hij vrijuit had kunnen groeien tot de boom zoals hij bedoeld is. In een wereld waarin alle kinderen van jongs af aan geknot en gesnoeid worden in hun vrijheid, omdat ze nu eenmaal moeten leren leven in deze maatschappij, kan geen mens zich een voorstelling maken van de mens zoals die eigenlijk bedoeld is. De mensen hebben geen beeld van een onafhankelijke, vrije mens. Ooit moet de mens dat geweest zijn, vrij en alleen afhankelijk van de natuur.”

In deze tijd worden er veel kinderen geboren die Nieuwe Tijdskinderen of Indigokinderen (hun aura straalt een indigo kleur uit) worden genoemd. Deze kinderen vormen geen aparte groep, want alle kinderen zijn in feite kinderen van de Nieuwe Tijd. Zij staan nog in nauw contact met de Geestelijke Wereld, die ze bij hun geboorte hebben verlaten. Bij hun geboorte zijn ze net als alle kinderen nog niet beknot en ingeperkt in hun vrijheid. De manier waarop ze zich uiten is dan ook vaak een weerspiegeling van de Geestelijke Wereld waar ze vandaan komen.

Deze kinderen beschikken over een aantal gezamenlijke kenmerken en eigenschappen die hun generatie heel bijzonder maakt:

  • Zij hebben groot respect voor hun medemensen, dieren en de natuur. Intuïtief weten zij dat alle leven afkomstig is uit dezelfde bron en hebben dus logischer wijs respect voor alle planten, dieren en medemensen waar ze deel van uitmaken. Deze kinderen kunnen zich ook niet voorstellen dat je dieren gaat doden om ze op te eten of bomen gaat omzagen zonder een duidelijke reden.
  • Deze kinderen bezitten grote innerlijke wijsheid. Sommige kinderen weten bijvoorbeeld precies welk eten hun lichaam nodig heeft of doen uitspraken die eigenlijk niet passen bij hun biologische leeftijd. Deze innerlijke wijsheid van kinderen noodzaakt volwassenen om ze serieus te nemen.
  • Nieuwe tijdskinderen hebben een grote gevoeligheid die zich kan uitstrekken op allerlei gebieden. Sommigen krijgen snel last van voedselallergieën of medicijnallergieën. Ze hebben een speciaal dieet nodig. Anderen hebben paranormale vermogen als helderziendheid of herinneringen aan vorige levens. Weer anderen hebben bewust contact met hun beschermengel.
  • Zij doorzien onrecht, onechtheid en bedrog onmiddellijk. Hun rechtvaardigheidsgevoel is heel goed ontwikkeld. Hun reacties zijn meestal intuïtief en niet verstandelijk. Zij zijn vaak erg emotioneel verbonden met andere mensen, dieren of planten.
  • Deze kinderen hebben maling aan gezag en autoriteit. Ze accepteren geen orders van volwassenen zonder dat deze goed zijn onderbouwd. Ouders en leraren kunnen deze kinderen soms als erg tegendraads en lastig ervaren. In werkelijkheid reageren deze kinderen heel puur vanuit hun innerlijk weten zonder zich aan te passen aan bestaande maatschappelijke afspraken.
  • Nieuwe Tijdskinderen hebben een eigen originaliteit. Zij zullen zich niet snel aanpassen aan groepsnormen. Dit komt omdat ze niet gebonden zijn aan overtuigingen en conventies. Hun leidraad in het leven is hun intuïtie. Ze staan in goed contact met hun Hoger Zelf.

Deze kinderen zijn naar de Aarde gekomen vanuit een andere geestelijke werkelijkheid en de wijze waarop ze zich uiten is een weerspiegeling van die werkelijkheid. Zolang deze kinderen

in hun waarde worden gelaten, zullen ze sterk genoeg zijn om een weerspiegeling van deze Hemelse werkelijkheid te blijven. Toch hebben deze kinderen vaak veel moeite om te wennen aan de Aarde. Ze kunnen hier moeilijk aarden omdat hun oorspronkelijke belevingswereld een compleet andere is dan de ruwe werkelijkheid van alledag.

De Nieuwe Tijdskinderen zullen in de nabije toekomst de grote voorbeelden voor ons kunnen worden. Hun manier van leven is in harmonie met de Schepping. Zij zijn diegenen die elk voor zich een stukje Hemel op Aarde kunnen creëren.

Channeling van De Groep via Steve Rother over Indigokinderen of Nieuwe Tijdskinderen:

“De Indigokinderen hebben hard gewerkt om de bestaande denkpatronen en overtuigingen over het opvoeden en opleiden van kinderen te veranderen. De Indigo’s doen wat jullie allemaal gevraagd hebben, en dat is om op elk gebied van je leven ruimte te maken voor de mens in zijn kracht. Sommige Indigokinderen zijn heel snel met hun hoofd tegen de muur gelopen.

Het is voor hen zo moeilijk, want ze hebben het gevoel de enigen te zijn die verandering teweegbrengen. Ze hebben het gevoel dat niemand hen begrijpt en wij zeggen jullie dat heel weinigen dat ook werkelijk doen. Die wereld van jullie is erg wreed……….

…………..De Indigo’s zijn naar de Aarde gekomen met hun eigen belangrijke doelen. Een daarvan is om jullie door ervaring te laten zien dat veel van jullie huidige systemen mensen in hun kracht niet volledig ondersteunen. Om mensen te helpen hun lang erop nagehouden overtuigingen te herevalueren, hebben de Indigo’s contracten(levens) op zich genomen die soms inhielden dat ze de confrontatie aangingen met al jullie systemen (scholen, gezondheidscentra, sportverenigingen e.d.)  die betrekking hebben op kinderen.”

Kijk op de site: https://www.nieuwetijdskind.com/

De ingewijden in het transformatieproces, de Lichtwerkers, zijn de ouders van de Nieuwe Tijdskinderen. In hun opvoeding van deze kinderen dienen de ouders de NTK met een open mind en grote mate van respect te behandelen. Deze ouders moeten hun bevattingsvermogen en onderscheidingsvermogen optimaal gebruiken om zich te kunnen verplaatsen in de wereld waarin de NTK leven.

Maar deze kinderen hebben ook structuur nodig om in deze maatschappij te kunnen overleven, want dat is het voor deze kinderen, overleven. Ze begrijpen de wereld van de volwassenen niet omdat ze deze als gewelddadig, onwetend en gevoelloos ervaren.

Deze kinderen zijn letterlijk anders afgestemd. Ze kunnen alleen maar leven vanuit hun intuïtie. Ze willen alles in hun leven doen met hart en ziel.

Doreen Virtue, spiritueel therapeute, over het opvoeden van Nieuwe  Tijdskinderen:.

‘Indigo-kinderen, getalenteerde kinderen, kinderen met het label ADD of ADHD en volwassen lichtwerkers hebben bijna altijd een dominante rechterhersenhelft. Wetenschappelijke studies van de bloedstroom en elektrische activiteit in de hersens van ADHD kinderen laten zien dat zij eerder hun visuele hersencentrum gebruiken dan hun op logica gerichte hersenhelft. Dit betekent dat hun primaire interactie met de wereld via de rechterhemisfeer van hun hersenen plaatsvindt en die hemisfeer is gericht op visioenen (beelden) en gevoelens, en gerelateerd aan non-verbale studies zoals kunst, muziek, wiskunde, en aan filosofie, psychologie en paranormale vaardigheden. Mensen met een dominante rechterhersenhelft kunnen uitstekende schrijvers en redenaars worden, mits zij hun mentale beelden en sterke innerlijke gevoelens in woorden weten te vertalen.

De linkerhersenhelft is daarentegen meer gericht op woorden, en de persoon met een dominante linkerhersenhelft zal van nature meer in grammatica en vocabulaire uitmunten. De linkerbrein-persoonlijkheid is gewoonlijk op orde gesteld en stelt autoriteit niet ter discussie (verwelkomt die zelfs). Mensen met een rechterbrein-persoonlijkheid zijn intuïtief ingesteld, volgen alleen “welwillende autoriteit” – en dan alleen wanneer zij de motivatie en de doelstellingen van de autoriteit begrijpen en vertrouwen. Zij leren door te zien en doen het beter met kaarten, grafieken, dia’s en demonstraties, eerder dan door te lezen of te luisteren naar een lezing. Omdat mensen met een dominante rechterhersenhelft zulke scherpe zintuigen hebben, worden zij eenvoudig afgeleid. Zij kunnen ieder klein tikje van de schoolklok horen en het hoogfrequente geluid van tl-buizen.’

‘De indigo-kinderen zijn in onze tijd geïncarneerd met een hele heilige reden: om een nieuwe maatschappij in te leiden gebaseerd op eerlijkheid, samenwerking en liefde. Tegen de tijd dat ze volwassen zijn, zal onze wereld er totaal anders uitzien dan vandaag de dag. Er zal niet langer geweld en concurrentie zijn.’

 ‘Vergeet niet wat het belangrijkste is. Je hebt ervoor gekozen naar de Aarde te komen als lichtwerker tijdens de millenniumverandering. Je hebt ervoor gekozen een indigo-kind te krijgen. Deze missies staan bovenaan je prioriteitenlijst en al het andere is minder belangrijk. Als je in het hiernamaals op je leven terugkijkt, zal je de momenten dat je een voorbeeld van liefde voor je kinderen was als de beste van je leven beschouwen. Wat er niet toe zal doen is of je keuken brandschoon was, of dat je kind goede cijfers kreeg. Alleen liefde is belangrijk.

Wordt vervolgd 

Lees hier het voorwoord
Lees hier hoofdstuk 1
Lees hier hoofdstuk 2
Lees hier hoofdstuk 3
Lees hier hoofdstuk 4
Lees hier hoofdstuk 5
Lees hier hoofdstuk 6
Lees hier hoofdstuk 7
Lees hier hoofdstuk 8
Lees hier hoofdstuk 9
Lees hier hoofdstuk 10