De kunst om voorbij angst te leven

DE KUNST OM VOORBIJ ANGST TE LEVEN 

Door Chris van Benthem

In onze huidige tijd te leven is een grote uitdaging. We worden namelijk in de buitenwereld voortdurend geconfronteerd met chaos, paniek en angst. Veel mediaberichten komen uit dezelfde angstzaaiende en sensatiezoekende hoek. Zij volgen de negatieve tijdlijn waardoor de krachten van controle en manipulatie kunnen groeien.

Deze tijdlijn is echter een doodlopende weg zonder perspectief voor mens en Aarde. Bovendien is er bij journalistiek een groot verschil tussen het objectief informeren over bepaalde gebeurtenissen en meningen of het voortdurend polariseren door verschillende meningen bewust tegenover elkaar te zetten.

Word jij blij als je de dag begint met het lezen van een krant die zich laat informeren door de grote mainstream media concerns? Slaap je beter als je ter afsluiting van de dag nog hebt gekeken naar het laatste journaal? Beide mainstream mediakanalen brengen hoofdzakelijk negatief getint en polariserend wereld- en landelijk nieuws. Dat verlaagt je frequentie en wakkert onrust en angst voor de toekomst aan.

Er zijn echter op onze wonderlijke planeet veel positieve zaken te melden die onderbelicht blijven. Wat dacht je van nieuwe technische ontwikkelingen in de gezondheidszorg, hartverwarmend vrijwilligerswerk, initiatieven op het gebied van dierenwelzijn of ontdekkingen op het gebied van duurzame energie. Hoe meer we aandacht gaan besteden aan dergelijke positieve ontwikkelingen, des te meer vertrouwen er ontstaat in de toekomst en des te meer mensen deze initiatieven zullen overnemen. Het adagium ‘alles waar je energie in stopt, zal gaan groeien’, is hier zeker van toepassing.

Er ontstaat een nieuw glorieus toekomstperspectief als we de tijdlijn gaan volgen die verbonden is met vertrouwen en verbinding. De overgrote meerderheid van de aardebevolking is zeker bereid om dat pad te volgen. Zij hebben het beste voor met hun medemensen en met de Aarde. Slechts door onwetendheid en onbewustheid wordt soms afgeweken van dat hoopgevende pad. Die afwijkingen van het levenspad zijn nu een keer onderdeel van het groeiproces van de leerschool Aarde. Zonder enige wrijving kan er geen glans ontstaan.

Laten we ons bewust worden van de rol en uitwerking die angst op ons leven heeft. Angst leidt tot een spiraal omlaag van ontkrachting, negativiteit, slachtofferschap en somberheid. Angst is een hele slechte raadgever.

De spiraal omhoog is gekoppeld aan vertrouwen en verbinding. In goede samenwerking en zonder concurrentie zijn we wel degelijk in staat om een hoogstaande beschaving op te bouwen waarbij respect en waardering voor al het leven op Aarde de grote toverwoorden zijn.

We beleven op dit moment het einde van de dualiteit en de start van een nieuw eenheidsbewustzijn. Deze geboorte van de ‘Nieuwe Aarde’ zal gepaard gaan met de nodige onrust en onzekerheid maar er is geen reden voor angst.  Die dienen we onder ogen te zien en los te laten. Daarna draaien we ons om en mogen we  kiezen voor de nieuwe weg.

Want voorbij angst is er alleen maar LIEFDE.

Chris van Benthem