DE BEVRIJDING VAN DE MENSHEID BEGINT IN ONSZELF

DE BEVRIJDING VAN DE MENSHEID BEGINT IN ONSZELF

Door: Chris van Benthem – 3 Augustus 2021

De mensheid heeft eeuwenlang in een lage bewustzijnsstaat geleefd die we de Derde Dimensie zijn gaan noemen. In die lage bewustzijnsstaat was het grootste deel van de mensheid bezig met overleven in een harde en weinig liefdevolle wereld die werd beheerst door oorlog, armoede, ziekte en onderlinge strijd. Het egogebonden bewustzijn was dominant en de drijvende kracht daarvan is angst. Tijdens die 3D periode, die duurt tot aan de huidige tijd, voelden de meeste mensen zich afgescheiden van de Hoogste Bron van liefde maar ook van elkaar en van de omringende natuur.

Door die lage bewustzijnsstaat kwam de mens terecht in een karmische cyclus van daderschap en slachtofferschap. Afhankelijk van waar je werd geboren was je onderdrukker, machthebber met veel vermogen en aanzien of was je slaaf, armoedzaaier en rechteloos burger. Voor de massa was er geen vrijheid en mogelijkheid tot zelfexpressie. Tijdens vele incarnaties hebben we beide rollen in het spel van dualiteit gespeeld. Daarbij koos de onderdrukte massa vaak voor een vrijheidsstrijd om te ontkomen aan armoede en onderdrukking, wat geleid heeft tot vele conflicten en oorlogen zoals die tussen de Engelsen en Schotten of tijdens de Frans revolutie.

Die voortdurende strijd om vrijheid en overheersing werd doorbroken door vele Verlichte Meester zoals Boeddha en Jezus die geweldloosheid en liefde predikten om de dualistische cyclus te doorbreken. Dat bedoelde Jezus met de zin: ‘Slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de linkerwang toe’. In recentere tijden hebben Gandhi en Mandela laten zien dat door middel van geweldloos verzet en verzoening de cyclus van onderdrukking en verzet kan worden omgebogen naar samenwerking en harmonie.

We zien nu ook weer de strijd tussen de onderdrukkers (elite) en het volk oplaaien. Sommigen noemen dat de strijd tussen licht en donker of tussen de ‘whitehats’ en ‘black hats’. Het onbewuste en ‘slapende’ deel van de bevolking is zich niet bewust dat deze strijd gaande is. Zij volgen de main stream media en het bevoegd gezag. Van de wakkere en bewuste mensen kiest een deel duidelijk partij in deze strijd, die zich zowel digitaal, spiritueel als ondergronds en in het universum afspeelt. Maar ook deze strijd is weer een voortzetting van het oude dualistische patroon afkomstig uit de lage bewustzijnsvelden van 3D en 4D. Zolang we ons blijven verbinden met die strijd dan kunnen we geen verbinding leggen met de hogere bewustzijnsvelden van 5D en hoger, die gericht zijn op mondiale verzoening en samenwerking vanuit respect en begrip voor elkaars standpunten.

In deze Watermantijd begint het grote ontwaken van de mensheid en de frequentieverhoging van Moeder Aarde. Velen houden zich bezig met zingevingsvragen waarom ze op Aarde zijn en wat hun missie hier is. Ook willen de ontwaakten weten waar ze vandaan komen en waar ze na dit leven naar toe gaan. Zij openen hun hart en willen gaan leven in liefde en harmonie met hun omgeving. Ook worden zij zich bewust van de ervaringen die hun ziel in vele incarnaties heeft opgedaan in de dualiteit van 3D. Zij zijn moe van de voortdurende strijd en streven naar eenheid.

Dat is het startpunt van een totale en fundamentele verandering op onze planeet. Steeds meer mensen ontwaken en kiezen ervoor om vanuit een hartgedragen bewustzijn te gaan leven. De drijvende kracht hierachter is liefde en eenheid. Deze bewustzijnsstaat wordt ook wel de Vijfde Dimensie genoemd. Daar is geen sprake meer van afgescheidenheid van de Bron van elkaar of van de natuur. Alles is ten diepste verbonden met elkaar vanuit een hoger bewustzijnsveld. Dat hogere bewustzijnsveld is verbonden met de engelen, natuurwezens en hogere lichtwereld.

In 5D is er geen vrijheidsstrijd meer of verzet of onderdrukking. Dat hoort thuis in een wereld van verdeeldheid en afgescheidenheid van 3D en 4D. Door de onderlinge verbondenheid en liefde valt de dualistische strijd volledig weg en wordt angst omgezet in liefde. Alles uit het verleden dient te zijn vergeven en losgelaten. Dan pas ontstaat er een eenheidsbewustzijn waarbij elk individu ten diepste voelt dat hij/zij een onderdeel is van een allesomvattend liefdesveld.

Als een kritische massa dit eenheidsbewustzijn heeft bereikt en leeft van uit zijn of haar hart dan vindt de werkelijke bevrijding van de mensheid plaats.
Na die innerlijke bevrijding zal ook de uiterlijke bevrijding kunnen beginnen van armoede, oorlog, honger, ziekte en natuurvernietiging. Vervolgens kunnen er nieuwe, deels buitenaardse systemen en technieken op Aarde worden toegelaten die bedoeld zijn voor het welzijn van allen zoals ‘medbeds’, vrije energievoorziening, Nesare en Gesara (= financieel systeem met eerlijke verdeling van geld en goederen) en een duurzame samenleving.

Dit is de tijd om als ziel te kiezen voor de hogere bewustzijnsvelden (5D en hoger) verbonden met liefde. Dat geeft de mogelijkheid om de matrix van 3D en 4D definitief te verlaten en als bevrijde ziel je weg te vervolgen in het universum. Dan kun je vanuit vrije wil kiezen om terug te keren naar je sterrenfamilie, op Aarde je weg te vervolgen of nog een ander avontuur aan te gaan.

Dit artikel is een onderdeel van een boek dat dient als handleiding voor de ontwakende mensheid. Het boek wordt geschreven voor de Opleiding:  ‘Hoeder van de Aarde’.

Chris van Benthem

https://rivos.eu/hoeder-van-de-aarde/