De 2 tijdlijnen in de nieuwe tijd

DE 2 TIJDLIJNEN IN DE NIEUWE TIJD

Maart 2020 / Door Chris van Benthem

Er spelen zich nu op Aarde twee mogelijke toekomst scenario’s of tijdlijnen af. Dat zijn verwachtingen en mogelijkheden die zich in de nabije en/of verre toekomst op onze planeet zouden kunnen ontwikkelen.

In de mainstreammedia (spreekbuis van de elite) vinden we de berichten die horen bij de donkere tijdlijn die verbonden is met oorlog, armoede, honger, ziekte en vernietiging van de natuur. Denk maar aan:

 • Verplichte vaccinaties waarbij nog steeds niemand precies weet welke  schadelijke stoffen er aanwezig zijn in deze vaccinaties voor zowel kinderen als volwassenen.
 • Ontwikkeling van 5G in bijna de hele wereld waarbij meerdere wetenschappers grote vraagtekens plaatsen bij de gezondheidsrisico’s van al het leven op Aarde
 • Vernietiging van onze ecosystemen door gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kaalkap van oerbossen, plasticsoep in de oceanen.
 • Verspreiding van ziekten zoals bijv ebola, Lyme of het coronavirus en de angstcultuur en chaos die daarmee gepaard gaat.
 • Het digitale controle systeem dat in alle sectoren van onze samenleving   is doorgedrongen en steeds meer onze privacy en bewegingsvrijheid onder druk zet.

In de alternatieve media en onder bewuste mensen wordt echter gesproken over een andere meer verlichte tijdlijn. Daarbij zijn de verwachtingen dat door bewustzijnsverhoging de mens in staat kan worden geacht om een harmonieuze beschaving te realiseren. Termen als Het Gouden Tijdperk en het 1000-jarige Vredesrijk worden dan genoemd.

Hierbij valt te denken aan:

 • Voldoende voedsel voor alle Aardebewoners door het vergroenen van onze woestijnen. Zie documentaire van Tegenlicht: ‘Groengoud’ waarbij in China een geërodeerd gebied zo groot als Nederland in 5 jaar tijd werd omgevormd tot een oase van leven.
 • Het eerlijk verdelen van de rijkdommen en gronden op Aarde zodat iedereen kan beschikken over een veilige woning, onderwijs en gezond voedsel.
 • Een wereld die meningsverschillen aan de onderhandelingstafel oplost zodat er mondiaal vrede heerst. De wapenwedloop en vluchtelingenstromen behoren dan tot het verleden.
 • Het herstellen en behouden van bossen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken en ruimte te bieden aan plant en diersoorten om te gedijen. Bovendien zijn de oerbossen de schatkamers voor de geneeskunde.
 • De digitale techniek komt in dienst te staan van de mens en wordt op een veilige manier aangeboden. Persoonsgegevens blijven beschermd.
 • De gezondheidszorg wordt gestoeld op natuurgeneeskunde zoals homeopathie en de oude kruidenleer. Het zelfgenezend vermogen van elk mens staat hierbij centraal.

De donkere tijdlijn is een doodlopende weg voor de mensheid en de Aarde. Deze verwachtingen en doemscenario’s zijn gebouwd op chaos, angst en onwetendheid.

De verlichte tijdlijn is een glorieus toekomstperspectief gebouwd op liefde en bewustwording. De Wet van Aantrekking leert ons dat we door gedachtenkracht en visualisaties kunnen creëren. Met andere woorden; wat jij uitzendt in woorden, emoties en daden komt steeds meer naar je toe. Je creëert dus je eigen werkelijkheid.

Laten we daarom als bewuste en wakkere mensen gaan voor een positieve toekomst waarin mensen onderling en samen met de natuur in harmonieuze verbindingen kunnen leven. Deze verlichte tijdlijn is door visualisatie, meditatie en gebed te realiseren. Tevens zullen we de handen uit de mouwen dienen te steken om deze toekomstverwachtingen waar te maken.

Chris van Benthem

http://www.rivos.eu/