“Samenkomst”

“Samenkomst”

“.. als ik dan m’n Vleugels uitsla
en de Zon àchter me laat
wilt U Zich dan over mij ontfermen
mij behoeden voor het Kwaad
Wilt U mij begeleiden
op de Weg die ik moet gaan
wilt U mij verhinderen
bij de Afgrond te gaan staan ..

Zend mij Uw Engelen
zodat ik níet opgeef
maar Moed houd
op de Weg naar U ..
Wil mij bewaken
ik wil niet verzaken
de Taak die mij wacht ..

Hier stá ik dan:
vlák voor het Duister
dat mij tijdelijk omringen zal
Bedoeld als Herinnering
die leidt tot Hereniging
voorgoed bij elkaar gebracht! ..

De POORT zwaait nu ÓPEN
het Vechten voorbíj
Lieve Heer, ik vraag U
blíjf aan mijn zij ..

Meer lezen >>>