Nieuwsbrief Schumann Instituut Nederland + Gratis Nieuwe Wereld bijeenkomst in Hoogeveen 9 januari 2022

Nieuwsbrief Schumann Instituut Nederland

12 december 2021 – Team Anton Teuben

Lieve mensen,

Dit was wederom een jaar dat we niet snel vergeten. Het afgelopen jaar bracht schot in de situatie, we hebben gezien dat een groeiende groep mensen ontdekten dat er meer gaande is dan ons wordt verteld. Het vertrouwen dat de nieuwe wereld zich voor iedereen openbaart, groeit bij de dag en is verankerd. Wij kunnen in ieder geval terugkijken op een jaar waarin wij vele nieuwe verbindingen zagen ontstaan, velen wakker werden en het initiatief namen om op gevoel datgene te doen wat het juiste is voor je essentie, de mensheid en de aarde.

De wekelijkse Energy-updates zijn een groot succes en heeft mensen weer bij elkaar gebracht. Een hecht team is ontstaan wat zich heeft verbonden door gezamenlijke opnieuw geactiveerde oude, innerlijke kennis en ervaringen. Een energetische levensboom is ontstaan, verbonden met de kern van de aarde en de centrale zon. Het lichtveld wordt steeds krachtiger en zo dragen we samen bij aan de manifestatie van de nieuwe wereld. Natuurlijk blijven we hiermee doorgaan in 2022. Door te herinneren wie we zijn, waartoe we in staat zijn en natuurlijk niet alleen zijn. Dit grote universele en hoopvolle nieuws verspreidt zich gestaag op vele fronten.

We zien steeds hechtere verbindingen en verantwoordelijkheid die mensen wereldwijd nu samen nemen voor onze kinderen, familie, vrienden, de natuur, het ecosysteem, de planeet en onszelf. De groep blijft groeien want steeds meer mensen schuiven een trilling/dimensie op, werken samen en… manifesteren en belichamen de vijfde dimensie. Het is nu een kwestie van doen en herhalen totdat de oplossingen (wie ben jij, we zijn niet alleen) algemeen bekend zijn en we onze gezamenlijke missie af kunnen ronden. Je hoeft alleen maar jezelf te volgen, vertrouwen te houden, te ontdekken dat er veel meer zijn zoals jij en te weten dat…

Universe is magic and love is the key.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast alle goeds toe voor het nieuwe jaar waar we gezamenlijk verder zullen gaan met de manifestatie van de nieuwe wereld!

Lieve groet,
Anton & team Schumann Instituut Nederland

 

 

Gratis Nieuwe Wereld bijeenkomst in Hoogeveen 9 januari 2022

Op zondag 9 januari a.s. zal Anton Teuben de presentatie ‘Buitenaards leven en Schumann resonantie’ geven tijdens het event Nieuwe Wereld bijeenkomst in Hoogeveen.

https://schumanninstituut.nl/

https://www.antonteuben.nl/