V LICHT, channeling met Aartsengel Michael en Vrouwe aartsengel Faith

V LICHT, channeling 16 April 2022  via Anja Tjelpa

WELKOM

Geliefden op planeet Aarde en Heelal familie, beide kanten,

Heer Michael, aartsengel:

Het bewustzijn van de mens is in stage en verdere ontwikkeling om fenomenen op natuurlijke manieren te ervaren.
Fenomenen, waarneembare verschijnselen, waarneembaar met dat wat in het Mens Zijn daarvoor aanwezig is en in ontwikkeling is.
Het is meer dan een geopend oog en oor en een geopend hart.
Werelden om in te leven o.a. als mens op Aarde, zijn meer dan een onvoorspelbare reeks of onzekere schepping van fenomenen. Levensomstandigheden zijn veel meer dan dat.
De oorsprong heeft te doen met resonerende energieën, vanuit hoogste Bron. Weerklinken, weergalmen, naklinken of galmen, maar ook medeklinken en mede trillen, met andere woorden niet het zomaar waarneembare van dat wat er altijd in beweging is.

Een heel voornaam fenomeen is dat van precisie.
Het zijn oerbeelden, gecreëerd, tot voor leven gebracht voor uitwisselingen via ervaringsleer en dit is ook enorm supergroot bedoeld vanuit wat OER bestaan is en dat is met menselijke woorden, dit vertegenwoordigt o.a. het krachtige creatieve, voorname, nobele, trouwe, mooie, pure en wijze en liefdevolle wat er is.

Op Aarde en er nog ver rondom zijn er van kracht, ladingen, geladen in dat wat hier genoemd wordt, voor de mens het nog nauwelijks waarneembare, met tegenovergestelde aanwezigheden die elkaar helpen en tegenwerken. In feite een enorme ondersteuning.
Waar het om gaat is ‘inhoud en verhoudingen’ in relatie met wat zojuist is aangehaald bij aanvang van dit bericht en wat bedoeld is met het oneindigheidsteken en de bewegingssnelheid.
Onhandelbare snelheden, formaten, inhouden, voor jullie als mensen, die te maken hebben met het Al dat er is en altijd al zijn.

Danst het Heelal op dit ritmische altijd bewegende?
Is het een systeem, een woord voor … wat op Aarde in gebruik is voor diverse doeleinden?
Ander woord voor systeem is stelsel.
Lijkt dit niet op een samenstelling om te delen?
Gelijkmatig, ritmische te delen? Detectie? Synchroniciteit!

Wij stellen voor in jullie mijmeringen en overdenkingen, daar een plekje of moment in te plaatsen, wellicht voor herhalingen, is er een geest van afzondering in het ‘spel’ met doelbewustheid? Individualiteit wordt wijd en zijn ten toon gespreid en het heeft gevolgen.
Het Licht oefent een behoorlijke druk uit, men zou kunnen zeggen via de atmosfeer van de Aarde op jullie mensen, omdat het daar via een reis vanaf de Bron bedoeld, terecht is gekomen. Zo eenvoudig is het wezenlijk niet, maar voor uitleg wel zo bedoeld.

Met andere woorden, het kosmische wezenlijke landschap nadert jullie op deze wijze.

Vrouwe aartsengel Faith:

Het kosmische landschap… de Moeder van 1000 Dingen.
Het is overal en heeft de aanhoudende expansie en het afslanken van de 1000 Dingen. Reflecties van de perspectieven van de fenomenen en de doenlijkheden ervan.

Spiegelingen die in principe bijdragen aan openbaringen.

De Grote Moeder heeft het liefdeslied gemaakt om generatie na generatie als mensheid op Aarde te bezingen. Het Sterrenleven van de vele Sterren is daarbij vanuit deze Eerste plaats beïnvloedt, liefdevol behulpzaam. En de hele grote familie van de Kosmos draagt bij en zoals steeds zal er meer verduidelijken, als onlosmakelijk geheel, maar ook met gecreëerde gelegenheid voor -met Aardse woorden en worden – met eigen of Ik ben bijdragen. Het is niet enkel dansen wat het Heelal doet, het zingen, stem, geluid is onmiskenbaar daarbij betrokken. Een gemengd koor, met het androgene, vrouwelijke en mannelijke, het zingt in alle noten, toonsoorten, aarden, melodieën, stemmingen, composities meer dan jullie op Aarde tevoorschijn kunnen brengen en hebben gebracht.

Lieve mensen dit met alle respect, want er worden door een respectabel aantal mensen stappen gedaan en verwezenlijkt die doenlijkheid vertegenwoordigen op hoger niveau en via allerlei gebieden, die er op Aarde vertegenwoordigd zijn. De ontwikkelingen gaan door en bovenal is de generatie opvolging, in ander energetisch vaarwater terechtgekomen en doet dat aanhoudend. Tijdgenoten omvat meer dan 1 generatie en die wateren waarin diversiteit oudere generaties varen, staan net zo van belang qua invloed in het Licht van de Nieuwe Dageraad als de meest jonge. De Nieuwe Dageraad die zo mooi in prilheid, prachtig, helend en verwelkomend Licht verspreidt, met vertrouwen, vreugde en vrede, en dan met de kosmische muziek en bewegingen, dansend of mijmerend.
Kleuren aansprekend en helende patronen.

Faith en Michael, aartsengelen:

Het begin van het Grote van Binnenuit en voortgaan van binnenuit, voor ieder wezen, voor de IK ben een kind, prachtige creatie van de Alom Vertegenwoordigende.
Wat werkelijk natuurlijk is, wij kijken toe naar elkaar.
(Waarnemen, observeren)
Er is Instrumentarium, waar zintuigen, zinnen toebehoren, dat heeft beide kanten, macro en micro. Een soort registrerend vermogen, levende organismen, samenstelsel bestaande uit verschillende delen met partituur. Ontwikkelingen, het in bewustzijn brengen van, heeft mede te maken met zintuigen. Het heeft van doen met tot uitdrukking brengen van het zo substantiële naar het mindere substantiële en nog minder, passage naar de Tussenwerelden, naar de Lichtwerelden, Hemelrijken.

Wat een ontwikkelingen en met name in het bewustzijnstapijt, met de schering en inslag. Wellicht kunnen we het benoemen als een quadrivium: onbewust, onderbewust en bewustzijn, bovenbewustzijn.
Er is gesproken over fenomenen, oerbeelden, ze hebben oerrelaties die meer het aanduiden vertegenwoordigen, voor het menselijke waarnemen op Aarde in relatie met Numineuze, Lumineuze Natuur.
Overal ter plekke zin gevend aan Goddelijke bestaan.

Over schering en inslag, bij weefwerk iets wat voortdurend gebeurt.
Dat kan natuurlijk heel mooi uitwerken, maar in de loop der gebeurtenissen op Aarde is het mede in gebruik geraakt voor het aanduiden van ‘iets’ met negatieve lading.
Het heeft verticale en horizontale draden, het gaat kanten op.

Er wordt nog steeds een spel gespeeld op Aarde, ‘als jij dat doet, dan ga ik dat doen of het wordt gewoon gedaan als reactie’, zoals kinderen dat kunnen doen. En groteren, die hebben andere, van dit en dat, voor belangen met de handel en de wandel op aardse paden en met een arsenaal van beschikbare middelen.
Gedetailleerd heeft hier niet de bedoeling.

Onze bedoeling huist in het jullie aanreiken van een mogelijkheid via jullie Instrumentarium.
Wij zijn en worden verguld van alle opschoningen die er plaats vinden, in jullie zelf als mensen en daardoor ook voor het geheel op lieve Gaia. Deze vergulding naar het macrokosmische reflecteert weer naar jullie, herinnering aan boemerangeffect, dat werkt op kosmische afstanden mede.
Het aanreiken is voor een zinnebeeldig hulpmiddel, via zintuigen.
Ja, ja er is e.e.a. in ontwikkeling gebracht en het is aan het werk.
Het is voorbereid via Lichtwerking, met Lichtwerkers, in een soort reeks via diverse generaties.
Met grootse hulp van het wonder van Christus Licht en de etherische werelden en de betrokkenen daar aanwezig in hun levens.
NU is het zover dat jullie dit kunnen gaan gebruiken.
Er hebben al proef fases plaatsgevonden.
Er wordt zo goed ‘opruiming gehouden door jullie als mensenkinderen’ dat brengt wat teweeg in lagen van energetische samenleving op Aarde.
Maar lieve allemaal, dat vindt niet voor iedereen in wakker, wakker groeiend bewustzijn plaats. Hulp is welkom.
Voor degenen die wel zo ver zijn, kan dit zeker worden ingezet.
Het kosmische deel van het een totale familie zijn, is op de hoogte.
Het heeft van de Raden Groen Licht gekregen.

Jullie hebben dit hulpmiddel, laten wij het voor uitleg verbeelding noemen. Er zijn wat afbeeldingen via internet opgezocht als een vorm van indicatie.

 • Je kan de ogen openhouden, je ziet dan de uiterlijke, fysieke wereld. Maar kan ook met gesloten ogen. In het innerlijke van jullie, daar huist dit zintuigvermogen, om te verbeelden.
 • Het kan van iedere plek op Aarde worden gedaan.
  Maar soms is ‘hoe dichterbij, hoe beter’.
 • Het gaat om een V als met een verwijderd deel van het zijvlak van een piramidevorm, symbool voor dit deel van Sub-Universum.
 • De aanlevering komt via Lichtwerknet, via de Zon voor dit stelsel. Via dat kan er worden opgeladen, Lichtdeeltjes energie.
 • Je neemt dit door licht speciaal gevulde V projectiel in de verbeelding, de punt is hetgeen voor de richtingen, kan alle kanten op. En het kan heel vlug gedaan worden met veel V’s, oefening baart tactiek voor uitvoering.
 • Als een pijl stuur je dit naar plekken voor schonen, je helpt al wat er wordt geschoond, op een manier grondiger op te ruimen.
 • Het gaat overal doorheen, zoals Saint-Germain door muren heen liep.
 • En het spoor via de ‘benen’ dit laat een soort substantie achter, zoiets als wat elfjes doen, dat is de mystiek.
 • Snelheid, heeft te doen met de snelheid van magnetisme. Om dat aan te sturen, denk aan de snelheid van een haas, libelle, een zwerm spreeuwen die tezamen snel dansend, beweegt door de lucht, een vallende ster o.a.
 • Voor de verbeelding is gedachte nodig zonder bijbedoelingen en/of speciale voorwaarden.
 • Het enige wat het doet is zuiveren en het ondersteunen ervan.
 • Essentie: innerlijke attitude van een oprecht, bijdragend en liefdevol hart, andere intenties hebben geen werking. Het gaat om puurheid.
 • Wanneer het nog niet duidelijk is, vraag aan ons!!!
 • Tevens zijn allerlei liefdevolle, etherische, elementaire wezens, waaronder engelenwezens bereid en voorbereid om jullie bij te staan.
 • Het is hun grootste wens om behulpzaam te zijn en heel dicht bij jullie te zijn en te blijven. Essentie is vertegenwoordiging van al wat is en voor het Hoogste Goed voor allemaal.

Wij hebben wat aanvullende woorden.

Jullie zijn naar de Aarde gekomen om mee te werken aan het Proces.
Jullie zijn naar de Aarde gekomen om zo breed mogelijk te helen.
Jullie zijn naar de Aarde gegaan om te herinneren en herinnering uit te dragen en er zijn vele manieren voor gecreëerd en beschikbaar.
Jullie leven en voelen aan, ieder naar eigen niveau en werken zo mee.
Behoed het!

Omhelzingen vanuit een eerste straal vol Liefde die Lichtenergieën uitstraalt, die spanning verlicht en het maakt omgeving niet van streek.

Ik ben Aartsengel Faith
Ik ben Aartsengel Michael

Gaia: In deze meer openende, opbloeiende en meer verzorgende inbreng, daar huist meer in dan om onder woorden te brengen voor dit moment.
Maar ik citeer vanuit mijn hart de woorden: Verlossing, vertrouwen, vrede, vreugde, vrijheid en Victorie! Mijn hart en ziel staan vol verwachting, liefhebbend op de uitkijk!
En ik draag de woorden uit Openbaringen in mijn wezen:
“Zie, ik maak alle dingen nieuw”.

Indicatie afbeeldingen:

Bron afbeeldingen indicaties:
NASA/Goddard Space Flight Center
Laserstraal afbeelding, Unsplash

Geplaatst op de website 17 april 2022.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.