SPREEKGESTEENTE (Deel 3 van 4)

SPREEKGESTEENTE

(Deel 3 van 4)

Channelartikel februari 2021, diverse data. / Via Anja Tjelpa 

Hartelijk gegroet geliefden bij dit vervolg, als aanwezigen op Aarde en andere aanwezigen, bij deze conversatie met mij, Ik ben Samuel.

Draaiboek van de Wereld.

Als eerste, citaat uit channelartikel 22 maart 2020 ASHTAR en Aartsengel Michael. Titel: De Plek van Ontmoeting

Er werd aan mij (anja) gevraagd het woord wereld op te zoeken in woordenboeken.

WERELD: systeem van alle dingen, Universum alles, ordelijk, organisch, geheel, de kosmos, planeet Aarde met al het land/wateren en bergen/bewoners, een enorm Hemels lichaam, enorme combinatie van allerlei soorten van divisies, dimensies, departementen, rijken, domeinen, sferen, bestaansheden, creaturen, creaties, Eenheid.

Het woord heeft zelfs nog meer betekenissen.

Het betekent dat het beleefd kan worden, om ervoor te zorgen, te onderhouden, te koesteren, te voeden, omhelzen en om van te houden en te ontdekken. Wat een plek van ontmoeting!

Deze wereld van alle dingen, de status praesens, de toestand in het NU en de status quo, de toestand van voordien, deze twee volgen elkaar op.

En in de tussentijd wordt er gewerkt aan de status van wat in wording zijnde is.

Dat is een draaiboek van een enorme boekrol van en op hemels papier.

Dat het draait dat is jullie wel duidelijk. Dat er rijken betrokken zijn bij Aarde die de cycli van de natuur volgen, volgens deze boekrol van de evolutie, anders dan de mensheid, is buitengewoon merkbaar voor alle betrokkenen.

Laten we het in een drieheid vatten, het oude, dat wat Nu gaande is en het nieuwe, dit nieuwe verdeeld in drieën, wat als manifestatie al geïntegreerd is en werkende, wat er als passend klaar staat voor integratie en wat in een meer priller stadium wat verder af als zaadjes ligt te wachten. Alles energieën in gebruik volgens de cycli > Wat is geweest dat zal er zijn, en wat is gedaan, dat zal worden gedaan; er is niets nieuws onder de Zon. Is er iets, waarvan men zegt: ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die er vóór waren. Er is geen heugenis van dit er vóór en ook van de latere, die er zullen zijn. Maar lieve kinderen als mensheid doe het Aardse werk ondanks alles. Zodat jullie kunnen zien de glorieuze reflectie van Liefde die in alles schijnt, ondanks alles.

Onder de Zon van het gehele Zonnestelsel zijn er volgens dat veranderingen zich aan het voltrekken. In dit sub-universele deel, met het Licht van de Zon die jullie op Aarde kunnen beleven. Deze zon, één van de velen in een mooi totaal Solair stelsel, is veel meer dan alleen licht, warmte, zonnevlekken en vlammen, het substantiële dat het licht verspreidt, deze gloeibol aan het voor jullie zichtbare firmament. Een groots Zonnewezen en ja er is bevolking van hogere aard met even zo grootse dienaar taken als lichtwezens, als het Zonnewezen op zich en menig ander. Denk maar eens aan wat er allemaal op lieve planeet Aarde gebeurt doordat de Zon nu zo aan de Hemel kan staan.

Al het leven op mooie planeet Aarde is ontleend aan dit stelsel, vanuit de Ene kenbare Bron welke Leven schenkt aan al-wat-is, aan alle schepselen – van de Allerkleinsten tot de Allerhoogsten van al de bestaande wezens, met andere woorden er is geen onderscheid.

Leven vanuit de Zon – Grote Bron doordringt de gehele Schepping, het gehele ingenieuze Solair systeem. Alles van iedere oorsprong.

Ja, het is door ons gekend, dat ‘heugenis’ bewerkt is voor jullie incarnatie als mens op Aarde, maar voor deze periode is het versoepelt, dat wil zeggen dat er ‘meer’ kan worden herinnerd naar beide kanten van het Nu.

Het is bij vele van jullie reeds bekend dat dit een periode in de evolutie is in relatie met planeet Aarde, met een hoop spektakel, wat intergalactische familieleden heeft aangetrokken om behulpzaam te zijn.

Waarvan diverse broeders en zusters, als lichtwezens voor een incarnatie hebben gekozen op Aarde, om op hun specifieke wijze, als dienaren van het Goddelijke plan, voor en met elkaar op Aarde er te zijn.

Het is een kansvol project voor radicale opruiming, deze woorden worden hier gebruikt om als begrip de wijdte en wijsheid uit te leggen, die het omvat.

Geliefden als mensen Nu op Aarde, jullie allemaal zijn dappere zielen, de één is met dit verwikkeld en dan weer met dat en dat gaat zo ook met al die anderen.

Individueel gespecificeerd, want er is karma en de missie op zich bij betrokken.

In woorden van deze tijd, een keuzeprogramma.

Wij weten dat dit nog niet allemaal heel begrijpelijk is, maar welzeker gezien via deze specifieke zuiverende en groots veranderende mogelijkheden via veel omstandigheden is dit een gave volgens het Goddelijk plan om meer duidelijkheid te scheppen. Er is geen dag hetzelfde!

Op deze in zicht en gehoor zijnde drempel van de aanvang van de Nieuwe Aarde, is er een mate van zuiverheid benodigd. De processen zijn als toetsen met de bijbehorende toon als van een piano. Het vormen van samenzijn in groepen van, vanaf twee is zelfs al werkzaam, is bijzonder nodig. De communicatie, het spreken is uitermate van belang, in verband met het ontmoeten en toestaan van het Ik van de ander, zodat er een vorm van onderling bewustzijn kan ontstaan die voor een bepaalde periode kan worden aangehouden en onderhouden en in samenwerking naar uitbreiding groeit.

En nieuw arriverende, geliefden, heet ze alstublieft van harte welkom en besteed een deel van jullie groepszijn aan integratie van deze volgers.

Het volgende is… dat groepen een soort van samenhang gaan vormen, wereldwijd op Aarde en … ook voor daarbuiten. De Spirituele werelden.

Dat wordt de fase van, even op de drempel en dan erover naar leven vanaf beide kanten. Dat betekent in aanvang vanuit het innerlijk en via het al aanwezige collectieve bewustzijn met hogere frequentie leven met ander bewustzijn van liefde en dat zal voor veel verlossende opluchting gaan zorgen.

Zijn er nog lessen te leren? Ja.

Zijn er nog testen en beproevingen te gaan? Ja.

Blijf alert op iedere helder signalement!

Hart voor hart, in dit hemelse boekrol tempo, zijn jullie echt aan het herstellen.

Al het verkeerde, al wat geen recht doet zal worden verholpen.

De intentie is, in samenwerking en samenleving met ons, degenen die niet in een fysiek lichaam op Aarde zijn, om fundamenteel alle tegenstanders, tegenstrevers, in wat zij zijn als medemens en wat dies meer, te veranderen.

Dit beslaat wel enige tijdspanne! Al wat op Aarde plaats vindt, heeft gevonden, daar is verlossing voor. Liefdeskrachten zijn in staat dit te verrichten, met handen en voeten vanuit meer innerlijke redmiddelen als moed, geduld en vertrouwen, de benadering vanuit Goddelijke deugden en natuur.

Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

Ik ontmoet jullie graag bij het laatste deel!

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

 https://tjelpanja-art-spiritual.com/