SPREEKGESTEENTE (Deel 1 van 4)

SPREEKGESTEENTE

(Deel 1 van 4)

Channelartikel februari 2021, diverse data./ Via Anja Tjelpa

Hartelijk gegroet geliefden, als aanwezigen op Aarde en andere aanwezigen, bij deze een conversatie met mij, Ik ben Samuel.

Het gebruik van Spreekgesteente komt uit de historie, vanaf daar kon eenieder het woord richten tot de toehoorders, of nu in de moderne tijd ook tot lezers.

Gesteente gevormd door de elementen en in een zekere positie geplaatst voor diensten op Aarde. Het gesteente vanaf waar ik deze woorden tot jullie richt is van hogere natuur, vandaar deze mooie afbeelding van een mineraal met piramidevorm (Piramide(s)- veelvlak, zo toebehorend bij de Aarde), fluoriet (vloeispaat, het betekent dat het licht kan uitstralen van een andere kleur dan deze van het Licht waarmee het beschenen wordt, tevens is het thermoluminiscent, wat betekent dat het via verwarming lichtgevend wordt, grote velden fluoriet zijn over de hele wereld in al de delen op Aarde verspreid, bekende producten ervan zijn lenzen en prisma’s ).

Deze producten zijn voor zien/kijken/onderzoeken/waarnemen.

Waarnemen is een geschenk in relatie met de elementen.

Het is in een relatie met en om in staat te zijn om te begrijpen, jullie zijn op een reis, één van de velen, en als mens zijn jullie voorzien van verstand en het orgaan hersenen, zenuwstelsel, o.a., om hier uitvoering aan te geven en te gebruiken. Het gebruik verloopt via het innerlijk, dit heeft wel te doen met inluiden want via de uiterlijke wereld om jullie heen vindt nog steeds het grootste deel van waarnemen plaats en op een ingenieuze manier, met een hoofdrol voor zintuigen, komt interactie buiten<>binnen in werking, een ontdekkingsfase van de reis en met vervolg, de gebruikersfase. Dit houdt in dat er vorming en aanleren plaatsvindt. Het zaadje voor de opnieuw te vormen relatie en dit is met zintuig, hebben jullie allemaal meegekregen als mens.

Even terugkomend op piramides, in verband met binnen<>buiten, elke piramide heeft trilling kracht, dit is te meten, let wel, er is differentiatie tussen buitenkant en binnenkant. De trilling kracht binnenin is veel hoger dan aan de buitenzijde.

Met jullie daar in de getale als op Aarde zijn daar al marges in de rolgelegenheid, d.w.z. nog nieuw te vormen, bezig te vormen en al gevormd. (Er zijn tussenpauzes) Er zijn parameters bij betrokken maar dat zijn degenen vanuit de ‘onzichtbare wereld of ordening’. Mediums, grootheden in coöperatie met willekeurig, toevallig, individueel voor de bevordering van de belangen van de evolutie. (Zie link voor separaat artikel)

Om met over het innerlijke te continueren, er is de wil en naarmate deze zich meer verdiept, marges ondervindt en hierin mede vrije ruimte ontdekt, dat wil zeggen binnen bepaalde bepalende persoonlijke lijnen, de wil herontmoet, als een krachtcentrale voor de bovenzinnelijke support van het hart- en keelgebied, in relatie met het hoofdgebied, wat kan zijn zoals net uitgelegd met marges. Een grondbeginsel voor meer één worden en voor alle ontwikkeling voor meer hogere vooruitgang.

Alles voor het beste.

Alle goede gaven ons omringend.

Dit alles vindt plaats in het kosmische heelal, al het galactische bij elkaar met wijdte. Doordat er reizen worden ondernomen vanuit het ware Thuis, in wat kan worden ondervonden in diverse soorten levensduren in de ervaringsgebieden van diverse naturen en posities, kan er worden ervaren wat tijd wordt genoemd. Daar zijn zintuigen voor geschapen als waarnemingsinstrumenten en dan…, kan eraan toegevoegd worden. En in de loop van de mensheidsontwikkeling, daarbij het denken, voelen en willen in relatie met de daarbij behorende fysieke gebieden en systemen, en dan wat of hoe nog verder. De mens in ontwerp en uitvoering is in de loop der tijd gegroeid tot het aanwezig zijn van een ‘eigen taal’, de taalgeest en de wegen en manieren om zich hiermee, hierdoor uit te drukken.

Taal, met klank, letters/tekens en gevormde woorden/zinnen/gebaren/intonatie/vaardigheid/volume, zijn escort, toegerust en beschermd door Goddelijke intentie, als eregeleide en achtenswaardig.

Jullie zijn via het ontwakingsproces allemaal meer bewust van zintuigen en wat gebeurt er allemaal mee, wat in relatie met denken, voelen en willen.

Wat in relatie met het fysieke lichaam en de beweeglijkheid ervan en werking ervan. Wat in relatie met de ontmoetingen van het stoffelijke op Aarde en het gebruik ervan. Wat in relatie met het eigen Ik, het Zelf. Wat in relatie met wat in de omgeving is met andere mensen op velerlei manieren.

Wat in relatie met wat is in de natuur, natuurrijken, mede in grote diversiteit.

Wat in relatie met dat van Buitenaarde. Wat in relatie met wat ‘onzichtbaar’ kan worden genoemd, dat van de geest en de ziel en Hogere Rijken. Op deze wijze een kleine samenvatting, maar het is een heel groot pakket vol diversiteit aan ervaringen.

Jullie zijn op pad in deze reis als menswezen zijnde in een als totaal zijnde, gevarieerde vorm van ontwaken en ontwikkelingen met doel en inhoud.

Taal betreft en raakt zintuigen. Het waarnemen van taal is een fabuleuze, toverachtige, paradijselijke, maar ook buitengewoon en verbazingwekkend ervarings- en waarnemingsgebeuren, in relatie met een engelengroep uit de tweede Hiërarchie in maatschap met engelen uit de derde Hiërarchie.

Er zijn hogere systemen, van dit deel van de Hiërarchieën bij betrokken van kosmische natuur, als toetsen van een piano (voorbeeld ter verduidelijking) dat is waarnaar wordt geluisterd voor taalgebruik, door jullie als prachtig menswezen met jullie Ik Zelf van waaruit dat kan, in diverse fases/condities van het bewustzijn. Het volgende ter verdere verduidelijking hoe prachtig het is als mens zijnde dat jullie in staat zijn dit te verbinden, in taal, woorden om te zetten en hoorbaar te maken! Er is scheppende vormkracht mee gemoeid.

Het volgende betreft een voorstel/vraag: “Lieve dierbaren als mensen op Aarde, wat horen jullie allemaal iedere dag om jullie heen? Waar komt het vandaan? Wat is mechanisch? Wat van de natuur? Wat vanuit de binnenwereld? Wat vanuit de Geestelijke wereld?

Herinner en onthoud alstublieft het volgende, hierbij in letters als geschreven woorden: “Enkel het kind in de mens kan scheppen, op alle leeftijden”.

Doel: De Hemel weer op de Aarde brengen.

Er is iets hogers bij taal (gebruik) serieus betrokken om in verschijningen van het aardse te geraken.

Wat is er op Aarde aan het gebeuren wanneer dit in ogenschouw wordt genomen.

Er is een ander op Aarde en er zijn talrijke anderen op Aarde, met hun eigen Ik.

De positieve zijde van zintuigen is, zeg maar, dat mensen het met elkaar kunnen vinden, eenvoudig gezegd, dan ervaart men deze Ik als ‘aangenaam aanwezig’.

Dit ontmoeten jullie vooral op de onsympathieke manier als er verschil is van …meningen, inzichten, overtuigingen, belevingen en waar dit toe kan leiden.

Dit betekent dat als jullie naar iemand anders luisteren, het ‘ik’ van een ander ontmoeten. Elkaar niet goed of minder goed begrijpen vindt plaats door expressie en vooral via taalgebruik van mondiaal niveau en in delegaties naar kleinere gebieden, bestaans- en relatievormen.

Dit doet zich voor kriskras over heel de wereld.

Dan kunnen jullie het ontwakingsproces als bijzonder behulpzaam (gaan) ervaren. Het altijd wakker zijn en blijven in omgeving met anderen.

Van Ik-zwakte kan wel degelijk gebruik worden gemaakt en het heeft nu geen intentie om in te gaan op het hoe en waarom, deze Ik-zwakte in bestaan is gekomen.

Ik kom nu bij een heel heden ten dage gebruik terecht, media, moderne communicatie, internet. Talrijke verleidingen in gesproken en geschreven woord, (beelden) de ene kant van het speelveld. De andere kant de eigen Ik overtuiging/mening (waar het dan ook maar om gaat) welke deze Ik-individualiteit probeert door te drukken. Beiden aantastingen of charges op het ik van degenen zelf of van een ander en wanneer hierbij het concept bespiegeling in beschouwing wordt genomen, dan raakt het beiden.

Redekunst, welsprekendheid, overredingskracht, van oorsprong één van de zeven vrije kunsten, die op diverse plekken werd onderwezen als basis van spiritueel onderwijs en met name in Europa, als educatie bedoeld voor innerlijke ontwikkelingen. Maar de wereld onderging een verandering, het materialistische deed zijn intrede en raakte in gebruik, grootschalig gebruik.

Materialistisch spreken is een hindering voor de taal, taalgeest, de oorsprong en bedoeling ervan. Er kan worden gezegd, van de betreffende originele groep van Engelencontact is afgeweken naar gevallen Engelen, tijdelijk of permanent of naar believen?

Gelukkig, is er het veranderingsvermogen van de mens.

En er is wederzijdse inleving bij nodig voor de ander(en), vanuit meer dan 1 standpunt of overzicht. Ontplooiing, ontwikkeling en groei, essentieel.

Rekening houden met een ander, een heleboel anderen of in ieder geval zoveel mogelijk? Jullie maken deel uit van de hoede, circulerend onder de Hoede.

Voor zintuigen van wezenlijk, het wakker zijnde belang.

Lieve mensen en alle kinderen van God, dit is het 1e deel van Spreekgesteente. Een boodschap, een vertelling met woorden zoals gekend door jullie op Aarde via de taalgeest via Engelen via groepen van de 2e en 3e hiërarchie.

Dat heeft met oorsprong te maken, de Bron spreekt de taal van de Liefde > Warmte > Licht en toen en nu continueren deze drie oneindig.

Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van mensen in relatie met de Engelenrijken en hun ontwikkeling, co-creatieschap, vanuit geestelijk niveau.

En dat lieve mensen heeft en is een heel diepgaande uitleg, en enkel als dit wordt het vermeld in dit spreekgesteente, deel 1.

Maar het heeft alles te maken met liefde en de relatie met wijsheid, taal kan men beter innig liefhebben en ook zo hanteren.

Woorden kunnen het weer goedmaken, onvoorstelbaar beter.

Ik ontmoet jullie graag bij deel 2!

Met alle liefde en onvoorstelbaar veel, van mij, Samuel en de Eenheid.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Link Spirituele Parameters:

https://tjelpanja-art-spiritual.com/2021/02/22/spirituele-parameters/

https://tjelpanja-art-spiritual.com/