HET MENSWEZEN SPIRITUEEL EN IN HET HUIDIGE MOMENT

Het Menswezen Spiritueel En In Het Huidige Moment

November 2022 – Door Anja Tjelpa

Antroposofie – Dharma

Antroposofie is de samenstelling van twee woorden, anthropos waarvan de betekenis mens is en Sophia staat voor wijsheid.

Dharma is een Sanskriet woord, een betekenis is drager, ondersteuner.
Met andere betekenis: wat werkelijk, het echte, is in het Universum als bestaan onderhouden.

Dit gaat over wat in deze instantie, aan mij en partner als keuze is gegeven om te bestuderen. Dan volgen er andere keuzes. Het is overgenomen voor de website om het daarvoor aan te bieden aan anderen om hiervan, naar keuze, ook gebruik van te maken.
Het is door ons ook niet allemaal in één keer en zelfs meer dan één keer gelezen. Het komt van twee kanten.
Vanuit originele geschriften en video overgenomen.
Door mij in het Nederlands vertaald.

Het gaat over Mens Zijn. Rudolf Steiner gebruikt het woord Menskunde.
Over herinneren en vergeten, in samenhang van het menselijke lichaam, om meer precies te zijn, de samenhang ermee.
Over het wezen van ziektevormen.
Over wat de mens wordt aangereikt om toekomst te ontwikkelen, weliswaar wordt er mede een verre toekomst bedoeld, maar de uitleg is verhelderend.
En eigenlijk is een pleidooi voor de spirituele wetenschap als een draad er doorheen geweven.

Het andere komt van Thich Nhat Hanh, een Dharma conversatie met als thema “geef jezelf over aan het huidige moment’.
De lering is volgens Boeddhisme.
Een werkelijk prachtig aanrijking hoe als mens met je zelf om te gaan in het leven op Aarde, het gaat mede over zelfkennis, zelfheling.
Mindfulness en ademhalen.

Essentie: heling van het zelf als mens zijn in samenzijn.
Er is meer en anders in het hier, in het nu.
Liefde is de Bron van levensbelang, de hartslag en ademhaling van de Schepping.

Hierbij wat raadgevingen:
Het is individueel als eerste toepassing en later volgt als het ware door het zelf, de verspreiding naar anderen.
Goed voor je zelf zorgen is het voornaamste, dat breng je namelijk energetisch over naar de hele omgeving.
Het is allemaal minder eenvoudig door zoals menig mens zijn denkwereld erop toepast, maar herhaling of routine kan behulpzaam zijn, passend in het door het individueel gekozen schema.
Af en toe aanpassen zal je zeker tegenkomen als een keuzemogelijkheid. Ieder voor zich, maar let wel, het is voor elkaar.
En veranderingen van levensspijs maakt stappen voor ontwikkeling.
Genieten van de allerkleinste momenten kan voor enorme verademing zorgdragen.
Bepaal zelf hoeveel je wilt lezen, kleine porties wordt geadviseerd.
Wellicht ontmoet je een woordwijzing of een zinwijzing of anders en leidt het naar wat er ook nog is of beter past in het moment.
Wees de verkenner in alle windrichtingen en ontdek welke richting als eerste goed aanvoelt.
Zelf meer erover lezen. Notities maken. Dat is mede de bedoeling.

Ervaringen opgedaan:
Met diepgang wordt de prachtige combinatie ervan ingezien in zijn zoals dit hier is samengebracht, in dit kleine hierbij doorgegeven gedeelte van het mens zijn, maar voor het huidige leven van groot belang.

Lees verder: https://tjelpanja-art-spiritual.com/2022/11/09/het-menswezen-spiritueel-en-in-het-huidige-moment-antroposofie-dharma/