Het Levendig Houden – 590 – 3 december 2022

Het Levendig Houden – 590 –

3 december 2022

GEHEUGEN – HERINNEREN

Wat gebeurt er met ons als mens wanneer we bij een grens aankomen van, ik weet het niet meer.

Vragen stellen binnen in jezelf of aan anderen, om herinneringen op te roepen, wellicht een luikje van het geheugen te openen.

Er is essentie bij betrokken, met woorden kan dat worden uitgedrukt als, een proces waar je tot een drempel wordt gebracht.
En langzaamaan komt er meer helderheid binnen en dit klaart ‘beelden’ op, geeft er invullingen aan. En er komt het gegeven moment, dit kan een verloop hebben van fase naar fase, dan is er het verschijnen, optreden. Het komt voorwaarts of opwaarts.
Zintuigen zijn erbij betrokken, sferen, kleuren, geuren, klanken, gewoon iets aanvoelen, innerlijke beelden, het is heel verschillend.
Een ander deel van de essentie is een kristallisatiepunt.
Daardoor is briljantheid zo’n mooi gegeven. Het bouwt als het ware om het punt heen.

Een helpend voorbeeld hierbij kan zijn, zoals in de plantenwereld of flora iets vanuit zaad tot ontwikkeling komt. Herinnering is in zaad (kristalpunt), bewustzijn wordt daar rond omheen opgebouwd, als het ware wordt er licht opgeworpen.

Het hele menselijke lichaam is erbij betrokken, iedere cel, iedere zenuw, iedere vibratie.
Dit transporteert dat van het leven naar de ziel.
En van de ene ziel, de ene Ik ben naar de andere en al het andere.
Zonder al die vibraties zou de mens geen geheugen hebben.
Met woorden kan het uitgedrukt worden als, in de stelsels van de stofwisseling tot in details, alle indrukken, markeringen zitten erin, worden ingeprent.
Dat is dus ontwikkeling na ontwikkeling, mede tot in het onderbewuste, gewoon de hele constitutie. Omgeving >ingeving is dus letterlijk en figuurlijk van invloed altijd en overal.

Het proces kan je een ophaalproces noemen en er is ritme bij betrokken want er is activiteit benodigd om het in beweging te krijgen en te houden.
Je kan ook zeggen de Zon en de Maan erop laten schijnen, om maar twee belangrijke hemellichamen te noemen. Als mediums van het licht.

Dit hele proces kan natuurlijk verstoringen oplopen.
Als je jezelf het inzicht toestaat wat er allemaal en overal kan beïnvloeden, dan valt te begrijpen, misschien vanzelfsprekend te herinneren, wat dit met eenieder als mens zijn doet. Laten we het hier, het zaad noemen, dat komt niet allemaal tot ontwikkeling of op de manier van het bedoelde ‘essentiële’ proces.
Het is er wel, maar het heeft wat langer nodig of andere omstandigheden.

Ieder mens heeft prachtige zintuigen meegegeven gekregen om te leven.
Gebruik de zintuigen om te ontspannen, wellicht kan je ze aanroepen, des te meer wordt de ontspanning breder.
Wellicht prikkelen met iets dat van de natuur van Moeder Aarde komt, een natuurlijk middel om te gebruiken. Of dat wat van de natuur, hoe en waar of wat dan ook wat er beschikbaar is.
Wellicht komt er iets uit dat stimuleert, samenwerkend met de ontluikende geheugendeeltjes, om dat van de Aarde, er beter zorg voor te dragen en datgene te ontwikkelen of te herstellen, op een natuurlijke organische wijze, dat beterend werkt voor een breder mens tezamen zijn gebied, fonkelend en magnifiek.
Velerlei als keuzes te ondernemen en beleven.

Anja Tjelpa

Afbeelding: Pixabay