‘Het Levendig Houden‘ 31 december 2022

‘Het Levendig Houden‘

31 december 2022 / Door Anja


Recentelijk is er ander bewustzijn bij onze stemmingen van het binnenste.
Er wordt vreugde ervaren maar de duur ervan varieert nogal eens.
Wisselende vlakken. Vandaar bij deze de afbeelding van een regelmatig
12 vlak. Een 12 vlak is gekozen voor de relatie met de 12 galactische stralen.
En bovenal verbonden met het etherische.
Een ander woord is Platonisch Lichaam, wellicht kan je het een dobbellichaam noemen. Nu veronderstel ik dat wij er niet mee omgaan zoals met een dobbelsteen, door er mee te gooien, maar wel dat we bewegingen ervan teweeg kunnen brengen. Het komt door wat er daar buiten ons plaatsvindt en het binnenste reageert gezwind, als een soort van winden.
De ene wind veroorzaakt meer beweging dan de andere.
En het is heel persoonlijk.

Het is een zwart-wit afbeelding, eenvoudig, met duidelijke lijnen, om het makkelijker op te vatten en bruikbaar te laten zijn.
Er is altijd een punt van begin bij betrokken en dan begint het geometrische spel. Ieder vlak heeft hier dezelfde vorm, afmeting.
De kijkhoek, de plek waar jij bent, maakt dat het er vanuit die plek ander aanzien kan hebben. Ik ben en de periferie.
En bovendien super beweeglijk.
Je kunt het je bewust eigen maken.
Dunnere lijnen, andere afmeting, met kleuren.
Andere draai eraan geven. Moois speels hé! Dat is vreugde in facetten.
Dat het ene vlak vreugde nummer 1 heeft en een ander nummer 12 of een nummer er tussenin, door de stemmingen en de winden, dat is prima voor nu. Een te veranderen aanwezigheid. Wellicht, misschien welzeker, zijn we op onze weg om er allemaal nummer Enen van te maken, allemaal gelijk, maar wel beweeglijk. Vreugde is in alle dingen.

De astrale wereld, de dichtstbijzijnde voor ons op Aarde, is voornamelijk een kleurenwereld. Daar is leven meer levendig met kleuren en minder met uiterlijkheden zoals bijvoorbeeld vaste vormen.
Zoals we nu doorgaan in het ritme van de 21e eeuw, is daar voorbereiding voor nodig. Dit is een manier om het te doen, in het bij jou passende ritme van wat er zich afspeelt, van wat er ‘waait en stroomt’.
Er zijn vervolgfasen, bijvoorbeeld buiten dit geometrische lijnenpatroon te willen kleuren, dan kan er worden ondervonden dat daar eenvoudigweg, als een soort doorbreking, een andere figuur ontstaat en dat kan verder en verder gaan. Of zonder kleuren, in zwart-wit, licht<>donker, doorbreken door te ‘drukken’ op de ribben (lijnen) en punten.
Kleuren komen in bestaan door het macrokosmische begrip van Licht en Duisternis als Oerscheppers en vormen zo de grootste polariteit van het begin. Kleuren komen er vandaan.
Met kleuren kunnen er innige, bijzondere ontmoetingen plaatsvinden.
En er kunnen ontmoetingen volgen met het Principe, het beginsel en de uitloop en verloop ervan., overal en ergens en herkenbaar.
Mogelijk heb je in aanvang een loep nodig. Je ziel staat je met harte ziel bij.

Anja Tjelpa
31 december 2022
Afbeeldingen 12 Vlak: 1001FreeDownloads.com
Tekening: Tjelpanja

Vreugde als woord staat er in twaalf talen, spontaan gekozen.