Het levendig houden -580

Voor het levendig houden 


Uit Tuella, Met Een opdracht naar de Aarde

De Cyclussen van het Leven

Het ontdekken, toepassen van de verschillende cyclussen in het leven is een fascinerend avontuur, moeite lonend.
Tuella heeft deze zoektocht ook ondernomen, het eerste was via bioritmiek. Tegenwoordig eigenlijk heel gewoon gekend.
Astrologen hebben haar verteld dat het ook gelijk opgaat met astrologische aanwijzingen. Tuella heeft de vraag gesteld over wat is de relatie tussen bioritmiek en de invloeden vanuit de astrologie.

Antwoord van de Leraren was:
‘De ritmen van het lichaam zijn geen theorie, zij zijn een feit.
Zelfs de levende cel van het leven draagt ritmen in zich en ook de ziel en de geest fluctueren. Het hele leven is een bewegende kracht, op een manier zijn doden tot stilstand gebracht. En zelfs daarna keert de pulserende energie terug tot energie.
Dus, zijn of is dit niet duidelijk gebaseerd op voorspelbare patronen.

Onontkoombaar en precies in hun banen?
Bioritmiek is slechts een zogenoemd wetenschappelijk in kaart gebrachte koers die vanaf het moment van de geboorte bepaald kan worden”.

“Ken je cyclussen, dat zal je sterker maken’.

En de vijfde regel van Hermes:
“HET UNIVERSUM IS RITME. Alles stroomt; alles heeft getijden; alles rijst en daalt. De slingerbeweging is merkbaar in alles, ritme vereffent. Dit beginsel van de neutralisatie is van toepassing op het Universum, de zonnen, de werelden, in leven, in de geest, in energie en materie. Er is altijd actie en reactie, een toenadering en een terugtrekking.”

Anja Tjelpa.