DE HOEK VAN INCIDENTEN

DE HOEK VAN INCIDENTEN

CHANNELING
4 Augustus 2021 / Via Anja Tjelpa

Hier mijn Saluut en ontmoeting vanuit mijn hart, onze harten, van ONS, voor onze geliefde familie.

Velen van ons, van de Galactische Federatie hebben met jullie op Aarde, in Aarde, hebben bondgenootschappelijk, contacten, via hogere communicatiekanalen. Al vele jaren zijn deze kanalen, stromingen actief en zijn ze steeds duidelijker herkenbaar, herinnerd en onderhouden geworden.
Zo worden er vanuit diverse hoeken bekendmakingen, mededelingen, boodschappen, opdrachten, uitnodigingen van wat bekend kan en mag worden via de energie communicatiekanalen voor op Aarde doorgegeven.

Veel gaat over betreffende het aanreiken van mogelijkheden en begeleiding, zo groot als inhoudelijk mogelijk om door betreffenden te worden gehanteerd.
Dit is onderhevig aan aanpassingen, dat is onderdeel van het constante veranderingsproces. Betreffenden; doordat de veelheid van het doorgeven uitbreidend van opzet is, voor wat zo benodigd is voor het geheel op Aarde, dat wil zeggen dat er toebedeling voor de werkzaamheden van deze gigantische onderneming heeft plaatsgevonden. Zoals Aartsengel Michael al eens heeft uitgelegd, een ieder heeft de oproep gekregen en vele hebben aanmelding gedaan. Doordat het zo gigantische van omvang is, gezien vanuit de hoek van evolutionair niveau, kan dit op zich een expliciet, magnifiek levenslijnenspel worden genoemd.
En het ‘levensspel’ volgens het oer “blauwdruk” is niet enkel met de mensheid, maar met al de Rijken van Diversiteit, uit werelden die mede aangesloten zijn bij de wereld van de Aarde, in iedere bestaande staat.

Iedere missie heeft een begrip. Het Licht betreft delers. Oerduisternis is de moederschoot. De zo specifieke duisternis op Aarde, is een illusionair broedsel wat nu de fase is ingegaan van het totale uitbroeden.

Essentie is het doorzien in toenemende mate, de hoek van incidenten van de programmering (welke een enorme structuur heeft) door de ‘wakkeren’.
Wij zorgen dat er gekraaid wordt en het maakt niet uit via welke kukeleku.
Media heeft een relatie met mediums en heeft daar de omgekeerde wereld van gemaakt.
Ik heb even een moment genomen om te overdenken of ik dit specifiek ga benoemen/toelichten wat er allemaal mee uitstaande is. Maar daarbij realiseerde ik mij, dat dit via diverse hoeken heel individueel is, als mens zijnde.

Waar wel voor gekozen is om toe te lichten en dit is al eerder gedaan, dat er gebruik gemaakt is geworden van het omdraaien van de vrije wil.
In ieder geval grootschalig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om dit te doen. Maar heden en in toenemende mate is er een meerderheid die niet langer toestaat dit te continueren.
Wij kunnen jullie liefdesmeter inzien die door openen en bloeien steeds meer opwaardeert. Wij, jullie dierbaren in allerlei verhoudingen aan deze kanten, gebruiken naast het aansporen van HAAN, alle toeters, bellen, trommels, fluiten, klinkende stemmen en stilzwijgendheid wat op een manier ook spreekt, dat is een parade die wordt bepaald door het hele Universum.

Voor toelichting van het volgende is door ons van het Universele Besturingsorgaan gekozen.
Kort: jullie hebben verlangen naar het zien van onze vliegende objecten.
Dat wij hierbij willen aangeven, dat zien is onderdeel van een aantal fases.
O ja, wij zijn op de hoogte van het verzamelen van ‘beeldmateriaal’ en ‘geluidmateriaal’. Het delen ervan heeft een andere kwantiteit.
Jullie lieve mensen hebben een specifieke staat van bewustzijn als mens zijnde.
De ontwikkeling ervan bevindt zich in een stevig proces, innerlijk, intens.
HD te zien is van een ander niveau dan ‘telepathische’ communicatie. Gerelateerd maar met andere inbreng als frequentie. Gerelateerd aan een andere laag van het menselijke bewustzijn. Het menselijke zien is in een veranderende staat voor het zien van ander resoluut.
Wij refereren voor ondersteuning aan een Kryon channeling via Lee Carroll, gedateerd 30 oktober 2012. De pieken en dalen van de Aarde. Voornamelijk het deel: Het ontbrekende stukje.

Er is zojuist gesproken over een liefdesmeter. Wij willen er verder op ingaan door het woord ‘meter’ te gebruiker. Een indicator. Jullie bewustzijn en het menselijke totale organisme, want het werkt allemaal samen, ja ook met wat er is in het Universum. Een door ons in gebruik zijnde vliegend object, heeft straling, energie als straling, als aanwezigheid. Die altijd in beweging zijnde energieën, waarvan er sommigen heel superhoge snelheid hebben.
Snelheid en combinatie van de gebruikte energie inhouden, componenten, dat is bepalend voor vormgeving en gebruik.
Deze benodigde ‘indicator’, de voelsprietcentrale, heeft ogen, oren, waarnemingsorgaan als een pakketje, een ander soort zintuig.
Het zien van de vliegende objecten is een vervolg van wat genoemd wordt als Universeel principe (hoekstelling), telepathie.
Wat als beginsel een instapmogelijkheid was en nog steeds is voor de betrokken ziel, het Sterrenkind van God. Onze uitleg betreft de volgende fase.
Aartsengel Michael heeft in een recente boodschap gesproken over ‘nauwkeurig afstemmen’, dat is het geval, met hart en ziel verfijnd afstemmen op een hoger niveau van bewustzijn. Dit kan in aanvang plaatsvinden in een heel kort moment. De flits, flitsen. En van essentieel belang is de benodigde omwikkeling, als kleding, van Liefde op een zo’n hoog mogelijk niveau.
En dat is binnenin aanwezig, aangeboren. Zoals al aangegeven het wakker worden, HAAN kraait ervoor, de muzikale parade van het Universum werkt eraan mee.
Het speelse, vreugde en magie zijn erbij betrokken. Want zoals al aangeven kan er uiterst hoge snelheid in het ‘spel’ van uitvoering bij betrokken zijn.
Van het ene moment na het andere, het volgende moment is niets meer hetzelfde, maar dat kan worden beïnvloed door intentie.
Wij hebben ook hier collectieve intentie en bewustzijn.
Sta ons toe tevens het volgende duidelijk te maken aan jullie.
Wij kunnen niet schrijven en lezen zoals jullie, dat is alleen voor Mens Zijn op Aarde. Schrijven en lezen met al die zo menselijke gebaren en gebaseerd op menselijke gedachtegangen en ontwikkelingen.
Maar wij zijn wel in staat via mogelijkheden om dit te volgen en op een manier jullie te begeleiden, het gebruik maken van en het omgekeerde is principieel mogelijk.

Zo ervaren en leren wij ook vanuit de hoek van incidenten.
Het voorziet in momenten in overzicht van een groter geheel, tevens van belang voor een taak van ons, om hoeders te zijn.
Er is essentieel en waarachtig altijd beweging, dit vraagt keer op keer, moment na moment, om balans, cadans.
Jullie hebben krachten meegekregen in jullie coderingen om te ontdekken, om uit te vinden. Wat jullie wel eens aangeven, ‘het komt uit het niets’.
Dat komt van ons, het levenslijnenspel, met alle respect overigens, is een netwerk. ‘Het komt uit het niets’, dat wordt vaak aangeven als het ongewone.
Wanneer er dus vanuit een andere inval wordt ingezien, beleefd, ervaren dan kan het ongewone plots, met betreffende snelheid, veranderen in als gewoon.
En dat kan in herhaling plaatsvinden.

Omdat wij over een speelsheid hebben gesproken wil ik, willen wij hierbij een herhaling toepassen, iets navertellen. Op een keer door mij, Ashtar al verteld:

Misschien kennen jullie het verhaal van Yertle de Schildpad. Ik ben nogal gek op dit verhaal. Zie je, er was eens een koning van alle schildpadden en hij was koning van de vijver waarin alle schildpadden leefden. Maar hij besloot dat hij een veel groter heerser moest zijn en dat hij moest heersen over alles wat hij kon zien, rondom de vijver en nog verder. En dus gaf hij de order aan alle getrouwe schildpadden van het koninkrijk om op elkaar te gaan zitten met hemzelf – natuurlijk – bovenaan op de schildpadden toren. Maar er gebeurde iets dat niet eindeloos kon doorgaan, omdat hij bovenop de toren zat en zei: “Oh, ik ben Yertle de Schildpad, o. Wat ben ik geweldig want ik ben de heerser over alles wat ik zie!” En de stapel werd steeds hoger. Bijna alle schildpadden zijn in de stapel en jullie kunnen begrijpen dat het nogal oncomfortabel was, met name voor degenen die onderaan zaten in de stapel. Maar toen gebeurde er iets dat alles veranderde. Ergens beneden in de stapel schildpadden, was er de schildpad die “Mac” heette en Mac boerde luid en met veel energie! En deze boer schudde de troon van de koning door elkaar en koning Yertle viel in de moddervijver en dit was het einde van zijn heerschappij. 

Er is wel iets grappigs mee, want (b.v.) Anja heeft het anders aangepakt na het lezen van deze vertelling. Die heeft in haar verbeelding van de ‘boer’ een ‘nies’ gemaakt. Iedere keer wanneer zij niesde en dat gebeurde met regelmaat, verbeeldde ze zich een onderste schildpad te zijn en zo flink deze stapel als op Aarde te beïnvloeden.
Wellicht spreekt het jullie aan dit ook te doen. Verbeelding heeft grote invloed.

 

Incidenten zijn alom vertegenwoordigt, Omniverseel. Het Omniversum heeft allerlei hoeken, gaten en punten en lijnen en nog veel meer.
Van hieruit ben ik geworden tot wat in nu vertegenwoordig. Missies zijn er om te vervullen, op Aarde, maar ook wat ik nu zal benoemen, in deze Sterren Galaxy waarin planeet Aarde is gecreëerd. Ashtar te Zijn, is een missie om te vervullen, wat differentiatie heeft met Mens te zijn op Aarde, vooral qua duur.

 

Maar in collectief verband kan het worden ingezien vanuit een andere hoek.
Het is goed om van gedachten te veranderen. Sta open.
‘Al het goede komt van Boven’.

 

Hiermee is bedoeld aan te geven dat de intentie vanaf onze kant zich aanpast tot op zekere hoogte aan die van jullie kant. Collectief betekent gezamenlijk, een verzamelwoord. Bijeenroepen, aanleg verduidelijken, bij elkaar brengen, aantreden naar één plaats.
Waar liefde en vrijheid met sereniteit in het vaandel wapperen.
En dit vaandel verspreidt het Licht hierbij betrokken.
Ons doel is daarmee gevuld, dat hebben wij in de ziel geplant.
Daar komen zaadkrachten vandaan die bekrachtigend werken.

 

Voor ons is het een leer, uitdaging, missie om jullie woorden te gebruiken en in allerlei talen en schrijfwijzen. Mede een onuitsprekelijk liefdevol welbehagen met die aanrakingen van vreugde en plezier en blijheid.
En dat hebben wij mede vermengd in onze zaadkracht impulsen.

 

Wij zijn ondertussen weer meer dichterbij, dichterbij dan ooit, en over het gesprokenen, dat wordt steeds meer en meer merkbaar voor al het Leven op Aarde.
Wij zijn nimmer bij jullie weggegaan voor dit deel als Sterren Galaxy ervaring.
Het is tevens tot stand gekomen voor de bewustzijnen waar zoveel mee te doen is.

Vanuit het Hartcentrum van de Vader en Moeder God van dit deel van de Schepping, via Broncirculatie stromen aanhoudend deze zaadimpulsen, talrijke zegeningen, onstopbaar, en de ongelooflijke hoeveelheid waarmee van jullie wordt gehouden.
Met alle LIEFDE vanuit ons Zijn!

ASHTAR en zovelen die dierbaar en zoveel voor jullie betekenen hier en ook daar.

Kryon artikelen in het Nederlands zijn te vinden op de website van https://kryon.wakkeremensen.org/

Ontvangen: 4 augustus 2021.
Geplaatst op de website: 5 augustus 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.
En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Liefde en Dankbaarheid.

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

https://tjelpanja-art-spiritual.com/