Transformatie proces

Transformatie proces

18 oktober 2021 / Door Angelique

Is de conditionering die al zoveel levens duurt iets wat we kunnen overwinnen en op redelijke korte termijn kunnen veranderen? Vanuit het standpunt van het logisch denken is dat lastig. De oude lineaire manier van waarnemen is aanleiding voor allerlei onbewust gedrag. Dit gedrag heeft zich gedurende duizenden jaren ontwikkeld en is voortgekomen uit een wereldbeeld dat gebaseerd is op angst en dat van generatie op generatie is doorgegeven. Oude zintuiglijke gewoonten zijn voortgekomen uit het overlevingsinstinct van de reptielenhersenen en de behoefte van de linkerhersenhelft om pijnlijke herinneringen, die mogelijk zwakke gevoelens met zich meebrengen te onderdrukken.

Hoe maak je het een stukje makkelijker voor jezelf?

Als je in het hier en nu leeft, kun je gewoonten die eeuwenlang zijn gevormd heel snel veranderen; je kunt je hersenen en je werkelijkheid opnieuw vormgeven. De huidige tijd waarin de trillingsfrequenties van de aarde toeneemt werkt met je mee.

Sommige mensen zitten in de start van een transformatieproces en zijn zich hier niet bewust van. Zij zijn misschien depressief, zijn de dingen zat en/of hebben gewoon geen zin meer om dingen te doen. Voor de mensen die zich wel bewust zijn van het transformatieproces waar ze inzitten, maar ergens het gevoel hebben niet verder te komen, kan er ook onbewust gedrag zijn, waardoor het transformatieproces stagneert.

Talloze oude gewoonten versterken een beperkt beeld van de werkelijkheid, waardoor het transformatieproces wordt vertraagd. Deze gewoonten houden verband met overmatig gebruik of afhankelijkheid van defensief gedrag zoals; adrenaline, zekerheid, hulpeloosheid, vermijding, onderwerping, logica, afscheiding, ego-narcisme, wilskracht of afleiding, herken deze overheersende rollen in je dagelijks leven door bewust te worden van je gevoelens, emoties en reacties in het “hier en nu”.

Om gemakkelijker door het transformatieproces heen te gaan is het van belang dit gedrag, dat tot onmacht en hyperactiviteit en uiteindelijk tot uitputting leidt, te gaan herkennen. Dan kan er een begin gemaakt worden met het veranderen van deze gewoonten en zo kun je je openstellen voor een nieuwe manier van waarnemen.

 

Hartelijke groet,

Angelique

www.liefdevoorjeziel.nl