Spontaniteit verhoogt frequenties

Spontaniteit verhoogt frequenties.

13 mei 2021 / Door Angelique

In 3d wordt spontaniteit vaak als onvolwassen gezien, mensen vermoeden dat je iemand bent die niet veel levenswijsheid heeft en geen kennis/ervaring heeft van diepere lagen in jezelf en van het leven om je heen. Kinderachtig is een woord die men ook wel gebruikt als je bijvoorbeeld spontaan begint met zingen of dansen als je een muziekje hoort.

In 5d en in 6d wordt ook vaak serieus gesproken over hoe men verlicht kan leven, waarbij spontaniteit niet meegenomen wordt. Spontaan zijn is juist diepgaand in verbinding staan met de schepper, het vertrouwen hebben dat je mag zijn wie je bent, dat je spontane lieve en vriendelijke opmerkingen maakt omdat je jezelf vrij voelt om te delen. Delen, vrijheid en vriendelijkheid zijn juist aspecten van de 5e dimensie.

Juist als je spontaan bent doe je dingen zonder na te denken, misschien daarom dat men dit in de 3d maatschappij kinderachtig noemt, want je denkt niet na. Alleen juist doordat je niet nadenkt over een vriendelijke spontane opmerking of actie maakt dat je vanuit de flow leeft, vanuit je hart! Als je bewust in het leven staat, bewust bent van je vriendelijke aard en de liefde voor jezelf -en zo ook voor de ander -, is spontaniteit iets wat de frequentie enorm verhoogt. Het schiet me te binnen dat de matrix ontkracht.

Je hoeft jezelf niet te bewijzen dat je ondanks je spontane flair niet kinderachtig bent, dat je diep gedoken hebt en waarheden en schatten hebt gevonden. Dat je weet hoe dingen werken daar, in de onder, midden en de bovenwereld. Dat je kan zien onder de wateren en achter de sluiers van dit bestaan, dat je weet wie je bent, namelijk een multidimensionaal wezen van licht!

Dus, ben jij vroeger veroordeeld om je spontaniteit? Tijd om de oordelen van anderen los te laten. Claim je spontane krachten terug! Hoe vaak je ook afgebrand bent door anderen als kinderachtig of bestempeld bent als naïef. Jij mag de Goddelijke spontane kracht weer integreren en uitleven in de 5e dimensie.

Affirmatie: Ik claim mijn spontane krachten terug en voel me vrij.

www.liefdevoorjeziel.nl

Angelique