Overgave aan de stilte, de ziel spreekt.

Overgave aan de stilte, de ziel spreekt.

Door Angelique

Het gebeurde in 2013. Een duidelijke stem liet zich horen! De stem van mijn ziel vroeg me: Voor wie doe je dit eigenlijk allemaal? Het werd ineens doodstil van binnen en ik ga me over.

Nadat ik deze stilte -een aaneengeregen stilte van 2 weken – in mezelf, in mijn hoofd heb mogen ervaren, absolute stilte zonder een enkele gedachten is alles veranderd. Ik deed alleen het hoognodige en verder helemaal niets. Dit heeft me in contact gebracht met andere werelden/dimensies waar waardevolle informatie huist. Voor deze tijd had ik ook altijd al een sterk zicht en intuïtie maar deze keer ervaarde ik totaal andere dimensies.

De natuurlijke orde van de natuur, van deze aarde werd ineens erg duidelijk, de kosmische taal van het leven werd zichtbaar, mijn ziel begon te spreken en ik nam uitgebreid de tijd om te luisteren.  Hierna heb ik mezelf nooit meer eenzaam of depressief gevoeld. Alles wat men ontkracht en wat verborgen is ga je doorzien. Alle kennis zit in jezelf en dit ontdekte ik langzaamaan doordat Ik meer alleen was, in stilte verbleef en ging mediteren, mezelf ging verdiepen o.a. in oude (mystieke)  kennis en verborgen geschiedenis, ook heb ik een opleiding gevolgd tot therapeut, welke voornamelijk gericht is op gevoelens en bewustzijn.

Wat ik gevoeld heb en waar ik zeker van ben is dat de oude kennis resoneert met onze ziel, dat al deze oude kennis reeds in je zit, soms heel diep weggestopt, deze waarheid wil naar boven komen, geactiveerd worden, erkend en gezien worden, zodat je kunt leven met de waarheid over wie jij bent. Hierdoor kom je thuis bij jezelf en leef je dicht vanuit je eigen bron, het pad van licht is zichtbaar.

Collectief is de menselijk ziel verstrikt geraakt in de materie en zoekt een manier om daarvan los te komen. De ziel wil terugkeren naar de Goddelijke werkelijkheid, dat kan alleen als de mens zijn herinnering aan zijn Goddelijke Zelf weet terug te halen (ook wel het multidimensionale zelf genoemd). Heel jezelf, begin met bewust Zijn, van alles wat je denkt, doet en voelt. Zie wie jij bent, een Goddelijke wezen van licht, herinner jezelf!

www.liefdevoorjeziel.nl

padvanlicht

/

www.liefdevoorjeziel.nl