Ik herinner me / Zielenplan

Ik herinner me / Zielenplan

Bericht van het sterrenlicht.

23 december 2021 / Door Angelique

Is het zo dat, voordat je geboren werd, je gekozen hebt voor de toestand van je huidige leven? Je ziel toen een plan uitgestippeld heeft?
Dat kun je vaak pas gevoelsmatig erkennen nadat je een bepaalde stap hebt genomen, een actie of stap welke totaal onvoorstelbaar kan zijn voor jezelf en je medemens.

We leven in een wereld en hebben een vrije wil en daarom worden de belangrijke momenten voor de ziel alleen waar, als we Ja zeggen tegen onze bestemming.
Het levenslot is het leven waartoe we werden geboren.
De levensbestemming is het leven waarvoor onze ziel kiest en dat vraagt moed en vertrouwen.

Misschien ontdek je dat je op een kruispunt staat of misschien moet je besluiten van de gebaande paden weg te gaan, af te wijken.
Misschien betreft het een andere baan of een andere relatie, vaak ook betreft het iets onvoorstelbaars, iets wat totaal niet passend is voor de persoon die je bent in deze wereld. In ieder geval gaat het om het nemen van een -niet makkelijk – besluit.

Denk aan het grote plan van je ziel en geef je eraan over. Wanneer je wordt geconfronteerd met een onbekende weg is het normaal dat twijfel de kop op steekt. Eigenlijk is het een teken dat je het grote plan van je ziel voor ogen hebt.
Elke held/heldin komt op zijn levensweg oog in oog te staan met de twijfel.
De enige weg om er doorheen te komen is om er doorheen te gaan.

Je zielenplan is vaak totaal anders dan wat je verwacht, wat je familie of omgeving van je verwacht, wat de samenleving van je verwacht.
Vaak blijft de roep van de ziel steeds terugkomen in je leven, misschien door omstandigheden of bepaalde personen die steeds weer op je pad komen, de ziel helpt je zo om je over te geven aan wat zich aandient.
Vertrouw op de weg en de roep van je ziel – en bedenk dat dit moment al was voorbestemd.

Angelique

www.liefdevoorjeziel.nl