De ster Sirius is verbonden met het huidige tijd.

De ster Sirius is verbonden met het huidige tijd.

15 maart 2023 / Door Angelique

 

Veel van de geschiedenis is voor ons verborgen gehouden, ook de healing methoden en de kracht van onze intuïtie is op een zijspoor gezet in dit systeem. Onze intuïtie, welke in de huidige tijd op aarde van belang is, misschien wel van levensbelang, zullen we moeten omarmen en eren om in vrede en liefde te leven op deze planeet. Dat er delen van de geschiedenis werden weggevaagd of herschreven omdat ze eenvoudigweg ongemakkelijk zouden zijn voor de moderne samenleving, wordt voor steeds meer mensen duidelijk.

Er zijn veel gedocumenteerde oude stammen van over de hele wereld, waarvan sommige nog steeds overleven en verhalen vertellen over goden en Godinnen die veel ouder zijn dan degene waarin wij geloven, die naar de aarde kwamen om enig licht te werpen op het menselijke ras. Zij noemden ze de kinderen van Henoch en beschreven ze als superieure wezens uit een verre ruimte of dimensie, de glanzende genoemd, zij zouden komen van de ster Sirius! 

De Hopi Indianen noemen Sirius de Kachina Blue star

Sinds hun opkomst in de Eerste Wereld, bleven de Hopi en hun voorouders in nauwe relatie met Kachinas, wat dus wezens zijn afkomstig van deze ster. White Bear omschreef deze als ‘ingewijde, hooggeplaatste, gewaardeerde wezens‘. Ze heetten oorspronkelijk Kyákyapichina, de meervoudsvorm van Kyápchina, de term die ook het woord ‘chinakane’ bevat, wat ‘groei’ betekent als in de groei van een plant, hoewel het woord in deze context ook de spirituele groei aangeeft die de Kachinas inspireren . De taal is in de loop van de tijd geëvolueerd en nu worden deze entiteiten eenvoudig Kachinas genoemd.

Kachinas kunnen zich zichtbaar of onzichtbaar manifesteren, White Bear maakte duidelijk dat deze wezens afkomstig zijn van locaties die ver van de aarde verwijderd zijn. Ze komen niet van ons zonnestelsel, maar van zeer verre planeten. Het kost onze astronauten verschillende generaties om daar te komen, ‘zei White Bear. “De Hopi-naam voor deze planeten is Tóónatakha, wat ‘dicht bij elkaar’ betekent, in spirituele zin in plaats van een materiële, omdat al hun inwoners dezelfde verantwoordelijkheden delen en nauw samenwerken.

De Dogon en de Toetsi

Een oude stam uit Afrika, de Dogon genaamd, spreekt over Sirius en weet al haar geheimen. De stam had uitgebreide kennis over een nabij sterrenstelsel en de precieze werking ervan. De ster die wij nu Sirius noemen en zijn mysterieuze metgezel werd eigenlijk pas veel later ontdekt door wetenschappers. De Dogon gaan ervan uit dat hun Siriaanse bezoekers ooit terug zullen keren! Er zal dan een bepaalde ster opnieuw aan de hemel verschijnen ter getuigenis van Nommo’s wederopstanding. 

Ook een oud volk genaamd de Toetsi weet veel over deze ster. De informatie die zij hebben ontvangen van de Goden van Sirius is;

De magie over “de woorden die beweging zijn “Hekaoe “genaamd en de Dogon ontving “De kennis van de oorsprong”. Zij (de Dogon’s ) zeggen hierover:

En hoewel onze huid sterk verschilt behoren wij tot een en hetzelfde ras, want wij huwden en leefden met deze glanzende gezichten in het land van onze voorvaderen, want zij voorspelde de woestelingen die zullen maken dat de naam van hun leider, de Boosaardige, overal in het heilige land zal worden vernomen als God zelf, maar die op hun beurt zullen onderdoen voor de glanzende gezichten, die, hoewel zij zich nog verborgen houden, zich opnieuw bij ons zullen voegen om een nieuw tijdperk te laten beginnen. 

Behalve Sirius A heb je ook Sirius B en C.  Het kostte moderne wetenschap met apparatuur tientallen jaren om te ontdekken wat de oude Egyptenaren, Hopi’s  Toesti en/of Dogon al meer dan 5.000 jaar weten. Het feit dat inheemse mensen uit verschillende perioden en delen van de wereld bijna identieke astronomische kennis hadden die wetenschappers alleen de laatste tijd hebben kunnen ontdekken, is ook verbijsterend. De moderne wetenschap heeft vastgesteld dat Sirius niet ver weg is en voortdurend dichter bij ons zonnestelsel komt, wat betekent dat dit na verloop van tijd helderder en zichtbaarder zal worden. 

De Dogon-stam had de meest specifieke en uitgebreide informatie over dit zonnestelsel en beweert dat er ook een derde ster is genaamd Emme YA in het Sirius-systeem waarover de wetenschap geen kennis heeft. Deze ster wordt ook wel Sirius C genoemd. Deze Sirius C is het ongeziene, het verborgene voor het verstand, maar niet verborgen voor het gevoel. De mysticus maakte hier contact mee en deelde inzichten met de mensen om hen heen in vroegere tijden, voor het allerhoogste goed van allen, de mysticus stond vroeger dan ook in hoog aanzien. 

Al deze intrigerende feiten wijzen erop dat de geschiedenis vóór een bepaald punt werd gewist of werd wijze gewijzigd volgens de wil van heersers in de loop van de tijd. Elk gebied van de wereld heeft op een bepaald moment in de recente geschiedenis (ongeveer 3000 jaar) onder totalitair bewind gestaan, dus u kunt zich de hoeveelheid kennis voorstellen die is vervalst of verbrand, afhankelijk van de belangen van het regime.

De geschiedenis die we op de moderne school leren of waar we documentaires over bekijken, is meestal gebaseerd op conflicten, vreedzame periodes worden zelden genoemd!, maar de toekomst van de mensheid zou ooit kunnen afhangen van wat deze oude beschavingen ons duizenden jaren lang probeerden te vertellen

Zullen wij binnenkort/de aankomende jaren de bevestiging krijgen over de historie van het Sirius stelsel en de rol die het speelt voor ons allemaal? 

https://liefdevoorjeziel.jouwweb.nl/sirius-de-6e-dimensie