Bouwen Aan Een Betere Toekomst: Wat De Wereld Nu Nodig Heeft

Bouwen Aan Een Betere Toekomst: Wat De Wereld Nu Nodig Heeft

Door: Aluska.org – 30 September 2023

Wat onze wereld nu nodig heeft, is minder intimidatie door de overheid en meer basisleiders die in het beste belang van de hele mensheid werken.

Veel mensen zijn bang voor de Nieuwe Wereldorde, of voor de mondiale eenwording. Maar als zoiets op een goede en humane manier zou worden uitgevoerd, zou het de hemel op aarde kunnen zijn.

*****

Wij beschouwen de Nieuwe Wereldorde, of Eén Wereldregering, als iets dat tirannie, onderdrukking en het wegnemen van menselijke vrijheden en rechten vertegenwoordigt. Maar als deze visie wordt nageleefd, kan dit een nieuw tijdperk van vrede, overvloed en welvaart voor iedereen betekenen.

Het grootste probleem op deze planeet zijn de schaduwregering en de elitairen die doen wat ze willen. In de Verenigde Staten lijkt het er nu al op dat alles wat de regering heeft geprobeerd te beheren onvermijdelijk mislukt. Dit concept valt uiteen.

Hoe een Constructieve Verenigde Wereld eruit zou kunnen zien

Het verouderde principe van een tirannieke en uitbuitende regering zou worden vervangen door een tribunaal of raad van oudsten die alle etniciteiten vertegenwoordigt en uitsluitend voor de beste belangen van de mensheid werkt. Er zou geen gegarandeerde duur van hun heerschappij van twee of vier jaar zijn na de verkiezingen. We kunnen er op elk moment, zelfs elke maand, voor kiezen om ze in functie te houden.

Deze oudsten zouden volledig transparant zijn en rechtstreeks verantwoordelijk voor hun beslissingen. Op het moment dat ze niet in het beste belang van de mensheid werkten, zouden ze onmiddellijk uit de raad worden verwijderd, of na een stemming door de burgers. Eenvoudigweg. Iedereen die ooit een misdaad tegen de belangen van de samenleving heeft begaan, kan nooit meer worden gekozen.

Met de introductie van het concept van verantwoordelijk bestuur zou niets de bloei van onze samenleving kunnen tegenhouden. Alle patenten zouden beschikbaar komen die deze wereld onmiddellijk in een nieuw paradigma zouden transformeren en de dagen waarin we leven op het stenen tijdperk zouden laten lijken.

In 1893 voorzag Nikola Tesla de Wereldtentoonstelling van Chicago van gratis (vrije) energie!

Zijn financier J.P. Morgan vroeg Tesla hoe hij mensen kosten in rekening kon brengen voor deze energie. Tesla zei dat het vrije energie was die niet gereguleerd kon worden. Vanaf dat moment onderdrukte Morgan opzettelijk het hele concept, in de overtuiging dat “Hij die de energie controleert, de mens controleert”. Zoals we weten was Morgan een van de grondleggers van het grootste Ponzi-plan ter wereld, het Federal Reserve System.

… Het feit dat je nog steeds betaalt voor bekabelde elektriciteit is inherent aan het ontwerp!

De eerste wateraangedreven auto reed al in 1987!

In 1987 vond Stanley Meyer een auto uit die door de hele Verenigde Staten van de ene kust naar de andere kon rijden met slechts 83 liter water in de tank. Het kan zelfs elk water zijn: zout water, meerwater, leidingwater, gesmolten sneeuw, enz.

Meyer kreeg 1 miljard dollar aangeboden door de auto-industrie, maar hij wees dit af omdat hij wilde dat de uitvinding de mensen zou bereiken. Kort daarna werd hij vergiftigd en stierf.

Als de elitairen er niet waren geweest die doelbewust achter alle echt goede uitvindingen zitten, hadden we sinds eind 19e eeuw gratis elektriciteit moeten hebben. Sinds de jaren tachtig kunnen we rijden in wateraangedreven auto’s. Begint u het beeld te snappen?

De hedendaagse bedrijven en bedrijven in de nieuwe wereldorde zouden deze nieuwe diensten leveren die de mensheid en de planeet ten goede komen. Zij zullen transparant zijn en verantwoording afleggen voor hun daden.

Een veelgehoord argument om geen technologische vooruitgang te boeken is dat veel mensen hun baan zouden verliezen als gevolg van de nieuwe technologieën. Mensen die paarden verhandelden en wagens bestuurden, dachten hetzelfde toen de auto werd uitgevonden. Nieuwe uitvindingen zullen daadwerkelijk nieuwe banen creëren, en de goedkopere kosten van levensonderhoud zullen er voor zorgen dat mensen minder hoeven te werken en meer tijd voor zichzelf zullen hebben en hun kinderen goed kunnen opvoeden.

De verandering zal ook gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, die zich niet langer zal richten op het onderdrukken van symptomen, maar op het daadwerkelijk behandelen. Er zal een nieuw soort artsen ontstaan die een holistische benadering van de menselijke gezondheid zullen verkiezen boven het voorschrijven van chemicaliën. Met de introductie van nieuwe technologieën en behandelingen, zoals de langverwachte MedBeds, komt iemand met vreugde en hoop naar een herstelcentrum, niet met angst en wanhoop.

Complexe en vaak volkomen onlogische wetten zouden worden gereduceerd tot Universele Wetten van het type “Doe wat je wilt, zolang je niemand anders schade berokkent”. Wetten zouden gebaseerd zijn op wederzijds respect.

De oorspronkelijke boeteverzamelaars, tandeloos in hun strijd tegen de misdaad vanwege verouderde en slecht geschreven wetten, zouden helden worden wiens voornaamste taak het bevorderen van de vrede zou zijn. Net als de raad van ouderen zullen zij rechtstreeks persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun daden en kunnen zij onmiddellijk worden vervangen als zij buiten de lijntjes treden.

Er zullen wetten worden opgesteld zodat deze helden, op basis van hun beste wil, rellen kunnen bestrijden en kwetsbare mensen vrij en effectief kunnen beschermen.

En wat zou de nieuwe samenleving met criminelen doen? Het grootste deel van de misdaad komt voort uit materiële behoeften en uit verwaarloosde en slechte opvoeding door afwezige of mentaal onstabiele ouders. In een samenleving waarin het goedkoop is om te leven en die werkt, zal het niet nodig zijn om te stelen, en met kwaliteitsvolle ouderlijke begeleiding zal het aantal psychologisch beschadigde individuen in de toekomst tot een minimum worden beperkt.

Toch zullen er altijd wel wat zijn. De wanordelijken zouden in een onderwijsinstelling kunnen worden geplaatst, waar ze psychologische hulp, therapie en het noodzakelijke onderwijs zouden krijgen en zouden leren hoe ze zich in de samenleving konden assimileren. Maar ze zouden daar niet gratis zijn. In ruil daarvoor zouden ze bijvoorbeeld werken aan de productie van technologieën waar iedereen, inclusief henzelf, baat bij zou hebben. Daarom zouden deze penitentiaire inrichtingen niet door de burgers worden betaald, maar zouden de gedetineerden er zelf voor betalen met hun eigen werk. Degenen die vanwege hun gevaar niet konden worden ontslagen, konden blijven en blijven werken.

In een constructief verenigde samenleving moet een gemeenschappelijke taal voor alle mensen tot stand worden gebracht om communicatiebarrières weg te nemen. Dit betekent niet dat het de enige taal ter wereld zal zijn, maar het zal de taal zijn die iedereen naast zijn moedertaal zal leren.

Natuurlijk zal de overgang niet soepel verlopen en zal niet alles meteen geweldig zijn. Mensen zullen moeten wennen aan een andere regeling, en technologie zal geleidelijk geproduceerd en geleverd moeten worden. Maar uiteindelijk kan iedereen in overvloed en welvaart leven zonder geld nodig te hebben. Naarmate de samenleving en de technologie zich blijven ontwikkelen, zal geld overbodig worden, dus zal het uitgefaseerd worden omdat we niet langer economische slaven zullen zijn en zullen beginnen te zoeken naar onze ware, goddelijke redenen om hier te zijn. We gaan van het garanderen van basisoverleving naar persoonlijke ontwikkeling.

In de loop van de tijd zullen de meeste mensen hobby’s en interesses ontwikkelen die ook de nieuwe economie en samenleving een impuls zullen geven, maar zonder de noodzaak van individuele winst.

Nieuwe ideeën over hoe je dingen kunt verbeteren zullen open source zijn, dus als iemand anders met een betere manier of aanpassing komt van wat jij hebt uitgevonden of gemaakt, kunnen zij dat idee gebruiken of omzetten in iets beters. Echte welvaart en snelle ontwikkeling liggen in de onderlinge samenwerking, niet in egoïsme en het verhullen van goede ideeën.

De Rooms-Katholieke Kerk zou helemaal aan het begin van de start van de nieuwe samenleving worden afgeschaft en haar rijkdom zou aan de wereld worden teruggegeven. Deze enorme overvloed zou alles financieren wat we zouden willen doen, maar in het begin zou het budget ontbreken.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft zoveel gestolen dat als zij zou worden afgeschaft en haar geld zou worden vrijgegeven, zij ieder mens op deze planeet zou kunnen voeden, kleden en onderdak bieden.

Je moet dus de vraag stellen: waarom bestaan honger en dakloosheid eigenlijk??? Waarom slaat een instelling die elke dag hulp en liefde predikt aan haar buren over de hele wereld tonnen en tonnen goud op in ondergrondse tunnels? Omdat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in het welzijn van mensen en dat ook nooit zijn geweest. In de nieuwe samenleving kan zo’n instituut niet bestaan.

In de nieuwe wereld zouden alle religieuze teksten op zijn hoogst neerkomen op ‘Liefde en respect’.

In elk land dat een burgerservicenummer gebruikt, wordt elk nummer dagelijks verhandeld op de New York Stock Exchange. Volgens insiders is het burgerservicenummer van elke Amerikaan tussen de $3 miljoen en $7 miljoen waard. Dit geld zou ook kunnen worden gebruikt om onmiddellijke overvloed voor iedereen wereldwijd te creëren, wat zou helpen bij de overgang van slavernij en geld naar een Gouden Eeuw.

Ons onderwijssysteem zou individueel worden afgestemd op de sterke punten en behoeften van een kind. Een extraverte persoon kan bijvoorbeeld uitblinken in een les waarin hij leert spreken in het openbaar, terwijl een introverte persoon uitblinkt in filosofie en kunst.

Het Montessorisysteem zou geschikter kunnen zijn als de klas van de kinderen buiten, in de natuur, plaatsvindt. Aangeboren vermogens zoals helderziendheid worden niet bespot, maar aangemoedigd, omdat we allemaal met unieke gaven en capaciteiten worden geboren. Kinderen leren de basisprincipes van kruidengeneeskunde, gezond eten en genezen.

De geschiedenis en de geschiedschrijving zullen van de grond af aan volledig opnieuw moeten worden gemaakt, ontdaan van propaganda. De oorsprong van de mensheid zal ook opnieuw moeten worden geëvalueerd, aangezien er al vele tienduizenden jaren bewijs bestaat voor het menselijk bestaan op aarde, zoals blijkt uit de onderzoekers Michael Cremo en Graham Hancock.

Het concept van televisie zou ofwel volledig moeten worden veranderd, ofwel, als dat niet mogelijk zou zijn, volledig moeten worden afgeschaft en vervangen door een centrale nieuwszender waar burgers gegevens kunnen verkrijgen. Nieuwslezers zouden informatie brengen over constructieve veranderingen in de wereld en advies geven aan burgers over hoe ze actief verder kunnen gaan, of ze zouden aankondigen waar het nodig is om de handen ineen te slaan. Als er überhaupt ‘advertenties’ zouden zijn, zouden deze gaan over de presentatie van nieuwe technologieën en ideeën die de mensheid ten goede zouden komen.

Het huidige paradigma berust op het principe van ‘verdeel en heers’, wat ons ervan weerhoudt om verbinding te maken en te bloeien. Deze wereld kan mooi zijn en aan ieders behoeften voldoen als deze door fatsoenlijke mensen wordt geleid.


Aluska.org 2023

Vertaling: wakkeremensen.org