Dagelijkse Citaat voor 9 Januari  2022 | Abraham-Hicks

Dagelijkse Citaat voor 9 Januari  2022 | Abraham-Hicks

We willen je helpen weer helder te krijgen wat je individuele kracht is. Iedereen heeft het. Niemand kan het ooit van je afnemen. Niemand kan je ooit iets “slechts” aandoen. Niemand kan zich opdringen in jouw ervaring. Alles, zonder uitzondering, komt alleen door jouw individuele uitnodiging daartoe. Begrijp je het proces van vragen? Wanneer je iets je aandacht geeft en het je dominante vibratie wordt ten opzichte van het onderwerp – dat is je vraag. Dus, bewust creëren gaat niet zozeer over de wereld in kijken en zeggen, “Oh, er zijn dingen die goed zijn die ik wil creëren of aantrekken in mijn ervaring, en er zijn dingen die slecht zijn die ik niet wil creëren of aantrekken in mijn ervaring.” Opzettelijk creëren is meer opzettelijk toelaten. Opzettelijk toestaan is meer als opzettelijk trillen.

Uitgeschreven uit San Francisco, CA

Onze Liefde,
Esther (en Abraham en Jerry)

Vertaling: Ine / voor wakkeremensen.org