Dagelijkse Citaat voor 19 juni 2022 | Abraham-Hicks

Dagelijkse Citaat voor 19 juni 2022 | Abraham-Hicks

Mijn leven gaat over mijn relaties… Je zult nooit op een moment komen dat het onderwerp relaties geen actief onderdeel is van je huidige ervaring, want alles wat je waarneemt of opmerkt of weet komt door je relatie met iets anders. Zonder een vergelijkende ervaring zou je niet in staat zijn enig begrip in uzelf waar te nemen of te richten. Daarom is het juist om te zeggen dat je zonder relaties helemaal niet zou kunnen bestaan.

Uittreksel uit The Vortex

Onze Liefde,
Esther (en Abraham en Jerry)

Vertaling: Ine / voor wakkeremensen.org